Induktory / elicitory rezistencie


 • ABACT    |   Humofolát

 • ABACT je hnojivo ES NK 10-5 obsahujúce amónny dusík, draslík, meď a zinok a ďalšie makro a mikroelementy. Svojim zložením v rastlinách indukuje prirodzené ochranné mechanizmy, ktorými sa chránia pred atakmi patogénnych organizmov (baktérie, plesne a pod.).

  ABACT umožní:

  • Dodať rastlinám potrebné množstvá medi a zinku v prípadoch ich deficitu;
  • Posilniť bunkové steny a tkanivá rastlín;
  • Zintenzívniť biochemické procesy rastlín a tak zintenzívniť aj proces fotosyntézy;
  • Zosilniť endogénne ochranné mechanizmy rastlín a zvýśiť ich rezistenciu voči
  bakteriálnym a fungálnym infekciám.
nameBGT-Abact.pdf

 • BOOSTER

 • Hnojivo ES - Prípravok s obsahom dusíka N (3 %)fosforu P (16 %)medi Cu (2%) a širokej škály ostatných makro a mikroelementov. Rastline dodáva potrebné živiny a navyše v nej indukuje prirodzenú obranyschopnosť. Aplikáciou prípravku BOOSTER sa v rastlinách indukujú prirodzené ochranné mechanizmy, ktoré ich chránia pred atakmi patogénnych mikroorganizmov (baktérie, plesne a pod.). Navyše, keďže jeho asimilácia rastlinou je mimoriadne rýchla, umožňuje racionalizovať hnojenie fosforom a eliminovať negatíva retrogradácie fosforu v pôde. S prípravkom BOOSTER sme dosiahli mimoriadne zaujímavé výsledky v boji s peronospórou viniča.
nameBOOSTER_letak_SK.pdf
nameBest-Green_report_2013_peronospora.pdf
nameBest-Green_report_2014_peronospora.pdf