ISOTAC® - špeciálny kvapalný prípravok


  • ISOTAC®     -      ZÁRUKA ÚČINNÉHO POSTREKU !

  • Špeciálny kvapalný prípravok určený na acidifikáciu a homogenizáciu tank-mixu.

  • • Acidifikuje pH zmesi v tank-mixe na hodnotu cca. 6, kedy je väčšina pesticídov najstabilnejšia a teda najúčinnejšia; väčšina aktívnych látok pesticídov je totiž vo forme solí kyselín a preto je dobré znížiť pH v tank-mixe na kyslé hodnoty, kedy sa znižuje riziko reakcie kyseliny so zásadou a tvorbe nežiadúcich zlúčenín;
  • • Zvyšuje kompatibilitu jednotlivých zložiek tank-mixu, čím homogenizuje postrekovú zmes pesticídov a listových hnojív;
  • Znižuje tvrdosť vody; tvrdá voda, t.j. vysoký obsah minerálov vo vode zvyšuje mieru reakcie s aktívnymi látkami pesticídov; ISOTAC® tieto katióny v postrekovej vode izoluje, aby zamedzil ich reakcii s aktívnymi látkami pesticídov;
  • Znižuje povrchové napätie vody, čím zlepšuje kvalitu a rozptyl postreku, zlepšuje pokrytie listovej plochy a zvyšuje mieru penetrácie aktívnych látok do tkanív rastlín.     
  • Viac o prípravku ISOTAC® sa dočítate v priložených letákoch.
nameISOTAC_letak_2015_1436442201.pdf
nameISOTAC_AM042015_1436441718.pdf