Listové / kvapalné hnojivá


 • BIOSTRONG

 • BIOSTRONG je koncentrovaný extrakt humifikovanej organickej hmoty s vysokým podielom humínových a
  fulvokyselín. Inovatívny a šetrný spôsob extrakcie zabezpečí požadovaný a stabilný účinok organických
  látok, čo tento prípravok stavia do pozície technologicky vyspelého prípravku s mimoriadne výhodným
  pomerom cena/výkon.

  Môže sa kombinovať a miešať s bežne používanými kvapalnými hnojivami a fungicídnymi prípravkami. Ideálny pre zvýšenie účinku kvapalných dusíkatých hnojív typu DAM alebo močoviny v kvapalnej forme. Obsahuje širokú škálu makro a mikroprvkov viazaných v org. forme: N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Fe, Mn, Mo, Zn, Co.

  Registrovaný pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
nameBIOSTRONG_letak_SK.pdf

 • HUMOFOLATO BASE    |   Humofolát

 • Tekuté/listové hnojivo a pôdna pomocná látka s vysokým obsahom účinných humínových a fulvo kyselín (organická hmota v suš. 88% z toho humifikovaná org. hmota 90%), extrahované mimoriadne šetrným spôsobom z leonarditu z územia v Severnej Dakote (USA), podľa patentu Dr. Terenzia PCT/US14/44703. Je určené na foliárnu aplikáciu alebo do pôdy.

  Môže sa kombinovať a miešať s bežne používanými kvapalnými hnojivami a fungicídnymi prípravkami. Ideálny pre zvýšenie účinku kvapalných dusíkatých hnojív typu DAM alebo močoviny v kvapalnej forme. Obsahuje širokú škálu makro a mikroprvkov viazaných v org. forme: N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Fe, Mn, Mo, Zn, Co.

  Registrovaný pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
nameHumofolato_Base_letak_EKO.pdf

 • PHOSPH Plus     

 • PHOSPH Plus (hnojivo ES) je dusíkato-fosforečné hnojivo NP 7-19 s obsahom 1% bóru. Je výsledkom rozsiahleho výskumu a množstva overovaní v laboratórnych a poľných podmienkach, uskutočnených v rôznych klimatických oblastiach, na rôznych plodinách a v rôznych pedo-environmentálnych podmienkach.
  Jeho asimilácia rastlinou je v porovnaní s tradičnými minerálnymi hnojivami mimoriadne rýchla, čo umožňuje zvýšiť účinok hnojenia fosforom a ďalšími živinami.

  Pri listovej aplikácii zabezpečí rastlinám vďaka nízkomolekulárnym organickým štruktúram okamžitý príjem P, N, B a ostatných dôležitých mikroživín (Mg, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co), ktoré prirodzene obsahuje v organickej väzbe.
namePHOSPH_Plus_letak_2015_eml.pdf

 • KALIUM Plus

 • KALIUM Plus je hnojivo s vysokým obsahom draselných solí (K2O, 30%, 420 g/l) a biostimulačných humínových látok. Je výsledkom rozsiahleho výskumu a množstva overovaní v laboratórnych a poľných podmienkach, uskutočnených v rôznych klimatických oblastiach, na rôznych plodinách a v rôznych pedo-environmentálnych podmienkach. Jeho asimilácia rastlinou je v porovnaní s tradičnými minerálnymi hnojivami mimoriadne rýchla, čo umožňuje zvýšiť účinok hnojenia draslíkom a ďalšími živinami.

  Pri listovej aplikácii zabezpečí rastlinám vďaka nízkomolekulárnym organickým štruktúram okamžitý príjem draslíka a ostatných dôležitých mikroživín (B, Mg, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co), ktoré prirodzene obsahuje v organickej väzbe.
nameKALIUM-Plus_letak.pdf

 • NITROGEN Plus

 • NITROGEN Plus je dusíkaté hnojivo s obsahom železa (Fe). Je výsledkom rozsiahleho výskumu a množstva overovaní v laboratórnych a poľných podmienkach, uskutočnených v rôznych klimatických oblastiach, na rôznych plodinách a v rôznych pedo-environmentálnych podmienkach. Jeho asimilácia rastlinou je v porovnaní s tradičnými minerálnymi hnojivami mimoriadne rýchla, čo umožňuje zvýšiť účinok hnojenia dusíkom a ďalšími živinami a zároveň stimuláciu celej rastliny.

  Pri listovej aplikácii zabezpečí rastlinám vďaka nízkomolekulárnym organickým štruktúram okamžitý príjem dusíka, železa a ostatných dôležitých makro a mikroživín (P, K, Mg, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co), ktoré prirodzene obsahuje v organickej väzbe.
nameNITROGEN_Plus_letak.pdf

 • BORACTIVETM
  Hnojivo ES vo forme kvapalnej suspenzie s obsahom BÓRU (B) 9,5% (120 g/l)

 • BORACTIVETM je kvapalné hnojivo s vysokým obsahom bóru vo forme koncentrovanej suspenzie, ktoré sa aplikuje postrekom na listy rastlín. Jeho špecifické zloženie založené na vysokom obsahu 100% extraktu morských rias Ascophyllum nodosum a ďalších rastlinných extraktov, stabilizovaných systémom komplexných koloidov, odráža požiadavky rastlín s vysokými nárokmi na príjem bóru.

  BORACTIVE® predstavuje novú generáciu technologických hnojív s vynikajúcou distribúciou, absorpciou a asimiláciou tohto dôležitého oligoprvku.
nameBorActive_letak.pdf

 • P Mg ACTIVETM
  Hnojivo ES vo forme kvapalnej suspenzie s obsahom FOSFORU (P2O5) 29,5% (420 g/l), HORČÍKA (MgO) 7% (100 g/l) a DUSÍKA (N) 3,5% (50 g/l)

 • P Mg ACTIVETM je kvapalné hnojivo s vysokým obsahom fosforu (P2O5, 420 g/l) a horčíka (MgO, 100 g/l) vo forme koncentrovanej suspenzie, ktoré sa aplikuje postrekom na listy rastlín. Jeho špecifické zloženie založené na vysokom obsahu 100% extraktu morských rias Ascophyllum nodosum a ďalších rastlinných extraktov, stabilizovaných systémom komplexných koloidov, odráža požiadavky rastlín s vysokými nárokmi na príjem týchto živín.
namePMgACTIVE_letak_eml.pdf