Mikrogranulované hnojivá


 • MICROSPEED®
  hnojivo ES - NP hnojivo 10-46 + S + Mn + Zn vo forme mikrogranulátu

 • Štarérové hnojivo s vysokým obsahom rýchlo využiteľného rozpustného fosforu (46%), pre rýchly rozvoj koreňovej sústavy. Navyše obsahuje N (10%), SO3 (5%) Mn (0,6%) a Zn (0,5%) vo forme humínovej zlúčeniny.
nameMICROSPEED_letak2016_1470322551.pdf

 • BEST STARTER Maximum   |   Humofolát
  hnojivo ES - NPK hnojivo 6-25-6 + B + Mn + Zn vo forme mikrogranulátu

 • Best Starter Maximum je hnojivo NPK 6-25-6 vo forme mikrogranulátu, s obsahom bóru, mangánu a zinku, určené na aplikáciu do pôdy. Best Starter Maximum umožňuje významne podporiť rozvoj podzemných a nadzemných častí rastlín v skorých štádiách vegetácie a následne v období ďalších 4 – 5 mesiacov, vďaka postupnému a vyrovnanému uvoľňovaniu živín. Takisto umožňuje racionalizovať hnojenie, znížiť štandardné dávky živín na hektár, zabrániť retrogradácii fosforu a minimalizovať únik dusíka do prostredia. Všetky tieto vlastnosti v praxi znamenajú možnosť výrazne ponížiť aplikáciu živín v porovnaní s konvenčnými technikami.

  Best Starter Maximum zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd a vytvára lepšie predpoklady pre monokultúrne pestovanie plodín.

  Mikroprvky ako bór (B), mangán (Mn) a zinok (Zn), obsiahnuté v tomto hnojive, podporujú vývoj plodín a absorpciu makroprvkov v kritických obdobiach.
nameBGT-BestStarterMaximum-SK.pdf

 • BEST STARTER Maximum C+  |   Humofolát
  hnojivo ES - NPK hnojivo 7-25-6 + B + Mn + Zn vo forme mikrogranulátu

 • Best Starter Maximum C+ je hnojivo NPK 7-25-6 vo forme mikrogranulátu, s obsahom bóru, mangánu a zinku, určené na aplikáciu do pôdy. Best Starter Maximum C+ umožňuje významne podporiť rozvoj podzemných a nadzemných častí rastlín v skorých štádiách vegetácie a následne v období ďalších 5 – 6 mesiacov, vďaka postupnému a vyrovnanému uvoľňovaniu živín. Takisto umožňuje racionalizovať
  hnojenie, znížiť štandardné dávky živín na hektár, zabrániť retrogradácii fosforu a minimalizovať únik
  dusíka do prostredia. Všetky tieto vlastnosti v praxi znamenajú možnosť výrazne ponížiť aplikáciu živín
  v porovnaní s konvenčnými technikami.

  Best Starter Maximum C+ zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd a vytvára lepšie predpoklady pre monokultúrne pestovanie plodín.

  Mikroprvky ako bór (B), mangán (Mn) a zinok (Zn), obsiahnuté v tomto hnojive, podporujú vývoj plodín
  a absorpciu makroprvkov v kritických obdobiach.
nameBEST-STARTER-MAXIMUM-C-letak.pdf