POLYFIX - prípravok na zníženie zberových strát repky olejnej


  • Prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou, určený na zníženie zberových strát repky ozimnej, repky jarnej a semenných porastov kapustovej zeleniny.

  • AKTÍVNA ZLOŽKA: polyvinyl alkohol 20% (208 g/l)

    Prípravok sa aplikuje postrekom na šešule repky (ozimnej, jarnej) a kapustovej zeleniny. Vďaka svojim lepivým vlastnostiam a vytvoreniu povlaku na šešuliach znižuje ich fyzikálne napätie a tým zamedzuje ich pukaniu a nežiaducemu výmrvu semien.

namerozhodnutie_POLYFIX_pomocny-ppp_VZUZ-CZ_SDP_PARTNER_120615.pdf
nameEtiketa_POLYFIX_v04_100615_UKSUP.pdf