Acidifikátory


  • Acid LAC® dry

  • Acid LAC® dry je ideálnou zmesou kyselín do krmív pre zvieratá. Vyvážený pomer kyselín tvorí základ jeho účinnej aplikácie (špecifikácia a podrobnejšie informácie na vyžiadanie).
  • Acid LAC® micropellets

  • Acid LAC® micropellets je acidifikátor vo forme mikrogranuliek, založený na ideálnej kombinácii organických kyselín. Ich vyvážená kombinácia zabezpečuje zdvojené pôsobenie v zažívacom trakte zvierat - znižuje pH a zároveň potláča rast a množenie patogénnych organizmov (špecifikácia a podrobnejšie informácie na vyžiadanie).
  • CITRILAC™ dry

  • Zmes organických kyselín určená do kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá. Vyvážená kombinácia organických kyselín na aktívnom nosiči pôsobí účinne aj pri relatívne nízkej dávke na znižovanie pH a potláčanie gram-negatívnej mikroflóry (špecifikácie na vyžiadanie).