Prípravky pre prežúvavce


 • MetaSmart® dry

 • Charakteristika:
  MetaSmart® Dry je zmes biologicky dostupného metionínu vo forme prášku pre dojnice. Bachor absorbuje 50% HMBi. Zostávajúcich 50% zlepšuje bachorovú fermentáciu.

  Zloženie:

  MetaSmart® Dry je HMBi (Izopropyl ester kyseliny 2 – hydroxyl – 4 metylthiobutánovej), prekurzor metionínu na kremičitom nosiči.

  Výhody:
  MetaSmart® Dry zlepšuje kvalitu mlieka, funkciu pečene a vyváženie aminokyselín u dojníc.Prispieva k zníženiu somatických buniek v mlieku a k zlepšeniu reprodukcie. Je to jediný v bachore chránený zdroj metionínu, ktorý je pri zahrievaní stabilný.

  (podrobnejšie informácie a systém aplikácie vám radi zodpovieme na vyžiadanie)
 • SMARTAMINE® M

 • Charakteristika:
  V bachore stabilný metionín. Metionín v SMARTAMINE® M je chránený pomocou patentovanej obdukcie citlivej na pH. Tento produkt prispieva k vyváženému pomeru aminokyselín vo výžive dojníc, kde je metionín limitujúcou aminokyselinou.

  Zloženie:
  Aktívnou zložkou SMARTAMINE® M je DL-metionín, ktorý je obsiahnutý vo vnútri produktu. Obdukcia obsahuje špecifický kopolymér: POLY (2-vinylpyridín-co-styrén).

  Výhody:
  Zlepšuje kvalitu mlieka, funkciu pečene a prispieva k dosiahnutiu vyváženého pomeru aminokyselín vo výžive dojníc. Prispieva k zníženiu somatických buniek a ku zlepšeniu reprodukcie.

  (podrobnejšie informácie a systém zapracovania do krmiva vám radi zodpovieme na vyžiadanie)
 
 • MICROVIT® A Supra Ruminant

 • Zdroj chráneného vitamínu A odolného voči degradácii v bachore. Tento inovatívny zdroj vitamínu A je z 99% absorbovaný v črevách.
 • NutriCABTM dry

 • Charakteristika:

  Obdukovaný chlorid vápenatý na zníženie dietárnej rovnováhy aniónov a katiónov (DCAB) u dojníc a prasníc v období prípravy na pôrod.

  Výhody:

  Pri jeho obdukcii sa používa tzv. technológia nánosu, ktorá zabezpečí, že výrobok je chutný, nehygroskopický a uvoľnený v tenkom čreve. Znižuje dietárnu rovnováhu aniónov a katiónov (DCAB) u zvierat v období prípravy na pôrod.

  Dávkovanie:

  Používajte v dávke 20-30 g/zviera/deň u prasníc (4-7 kg/tona krmiva) počas 3-4 týždňovej kúry a 100-130 g/zviera/deň u kráv v období prípravy na pôrod od 21. dňa pred otelením. (viac informácií vám radi poskytneme na vyžiadanie)