Viazače mykotoxínov • TOXfIN™ XL dry

 • Špecifická zmes látok účinne viažúca celé spektrum toxínov plesní čím eliminuje ich nepriaznivý účinok v krmivách. Vytvára tým predpoklady bezpečného krmiva pre všetky druhy zvierat.
 • Výhody a charakteristika:      

  - ne-toxický, ne-agresívny, jednoduché použitie a aplikácia,·        
  - vysoká post-aplikačná stabilita a trvanlivosť,·         
  - znášanlivý so všetkými typickými zložkami krmív,·         
  - optimálna post-aplikačná distribúcia a uniformita,·         
  - maximálne aktívny a prístupný povrch,·         
  - vysoká absorpčná kapacita,·         
  - optimálna kapacita výmeny katiónov,·         
  - zachováva a chráni celkovú nutričnú hodnotu krmiva,·         
  - vytvára z nebezpečného materiálu akceptovateľný produkt,·         
  - široké a účinné spektrum pôsobnosti;·         
  - nemá vplyv na produktivitu a zdravie zvierat,·         
  - podporuje bezpečnosť potravín cez reťazec ich výroby,·         
  - kontrola hygieny krmív a podpora systémov HACCP,·         
  - podstatná úspora financií, nákladovo efektívny. 


  Aplikácia: Monogastrické zvieratá: Používajte v dávke 1 - 2 kg na tonu kŕmneho materiálu podľa predchádzajúceho zamorenia plesňami a ich toxínmi. Hovädzí dobytok: 15 - 20 g / zviera / deň.