Mo 300

Kvapalné hnojivo s vysokým obsahom molybdénu (Mo)

Mo 300

Kód produktu:

013

Balenie:

5 l bandaska

Cena / l:

 

Kúpiť
+

Mo 300 je kvapalné hnojivo s obsahom organického komplexu molybdénu
(Mo), určené na foliárnu aplikáciu. Molybdén (Mo) je mimoriadne
dôležitým stopovým prvkom v procese fixácie dusíka. Stimuláciou syntézy
chlorofylu zosilňuje fotosyntézu, zvyšuje obsah škrobu a zrýchlením
redukcie dusičnanov a syntézy proteínov zvyšuje obsah bielkovín v zrne,
resp. plodoch rastlín. Molybdén je dôležitým stopovým prvkom pre mnohé
rastliny. Má pozitívny vplyv na rast obilnín, olejnín, strukovín a okopanín.
Strukoviny vyžadujú pre normálny rast väčší prísun molybdénu ako iné
druhy. Baktérie viažuce dusík v koreňoch strukovín využívajú molybdén
na fixáciu dusíka zo vzduchu. Hnojenie molybdénom teda zvyšuje absorpciu
dusíka v koreňoch strukovín. Nedostatok tohto prvku sa vyskytuje
v kyslých a ľahkých pôdach. Na využiteľnosť molybdénu negatívne vplývajú
nízke teploty a vysoké dávky dusíkatých hnojív.

Obilniny 0,05-0,1 l/ha od štádia 2. listu až po koniec steblovania (BBCH 12-39)
Olejniny 0,05-0,1 l/ha počas vegetačného obdobia a pred kvitnutím
Strukoviny 0,05-0,1 l/ha od vytvorenia 1. páru pravých listov
Technické plodiny 0,03-0,05 l/100 l vody pri zistení deficitu molybdénu
Zelenina 0,03-0,05 l/100 l vody v priebehu vegetačného obdobia
Vinič 0,03-0,05 l/100 l vody pred kvitnutím

• molybdén (Mo): 18,8% (300 g/l)
• pH: 4,2-4,7

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača