ECO CLEAN - prípravok na dekontamináciu a čistenie postrekovačov a farmárskych mechanizmov

BIOLOGICKY DEGRADOVATELNÝ ČISTIACI ROZTOK NA BÁZE RASTLINNÝCH EXTRAKTOV
(v zmysle skúšky OECD 301 B)

Zloženie prípravku ECO CLEAN je špecificky navrhnuté tak, aby odstraňoval reziduálnu sulfonylmočovinu a ďalšie zvyšky aktívnych zložiek pesticídov (vrátane prípravkov na báze olejov), ktoré ostávajú vo vnútri a na povrchu postrekovačov (zásobníky, čerpadlá, ramená, trysky, atď).

ECO CLEAN je viacúčelový prípravok, ktorý nielenže účinne čistí vnútro postrekovacích systémov, ale aj odstraňuje nečistoty a mastnotu z vonkajších povrchov farmárskych mechanizmov, traktorov, nákladných vozidiel, návesov a pod.