Induktory / elicitory rezistencie

ABACT    |   Humofolát

ABACT je hnojivo ES NK 10-5 obsahujúce amónny dusík, draslík, meď a zinok a ďalšie makro a mikroelementy. Svojim zložením v rastlinách indukuje prirodzené ochranné mechanizmy, ktorými sa chránia pred atakmi patogénnych organizmov (baktérie, plesne a pod.).

ABACT umožní:

• Dodať rastlinám potrebné množstvá medi a zinku v prípadoch ich deficitu;
• Posilniť bunkové steny a tkanivá rastlín;
• Zintenzívniť biochemické procesy rastlín a tak zintenzívniť aj proces fotosyntézy;
• Zosilniť endogénne ochranné mechanizmy rastlín a zvýśiť ich rezistenciu voči
bakteriálnym a fungálnym infekciám.

name BGT-Abact.pdf

BOOSTER

Hnojivo ES - Prípravok s obsahom dusíka N (3 %)fosforu P (16 %)medi Cu (2%) a širokej škály ostatných makro a mikroelementov. Rastline dodáva potrebné živiny a navyše v nej indukuje prirodzenú obranyschopnosť. Aplikáciou prípravku BOOSTER sa v rastlinách indukujú prirodzené ochranné mechanizmy, ktoré ich chránia pred atakmi patogénnych mikroorganizmov (baktérie, plesne a pod.). Navyše, keďže jeho asimilácia rastlinou je mimoriadne rýchla, umožňuje racionalizovať hnojenie fosforom a eliminovať negatíva retrogradácie fosforu v pôde. S prípravkom BOOSTER sme dosiahli mimoriadne zaujímavé výsledky v boji s peronospórou viniča.

name BOOSTER_letak_SK.pdf
name Best-Green_report_2013_peronospora.pdf
name Best-Green_report_2014_peronospora.pdf