SPREADER STICKER® - pomocný prípravok v ochrane rastlín / ideálny pre fungicídne a insekticídne ošetrenia

SPREADER STICKER® - VYNIKAJÚCA PRIĽNAVOSŤ NA VŠETKY DRUHY POVRCHOV PLODÍN !

Zložený na prírodných živiciach; obsahuje 860 g/l sírnych esterov, alkoholov sírnych mastných kyselín a dietylén-glykol-abietátu.

zabezpečí ochranu listovej plochy a klasov proti zrážkom v intenzite 20 - 30 mm

znižuje povrchové napätie kvapôčok vody, čím sa zvyšuje kontaktná plocha postrekovej zmesi

zabraňuje odrazeniu postreku od listovej plochy, čím zaistí jeho požadovaný účinok

TECHNOLOGICKÉ VÝHODY:
Viacúčelový prípravok schválený pre použitie s fungicídmi, herbicídmi a insekticídmi.

• dobrá priľnavosť na list / klas a nepriepustnosť
• dlhotrvajúci účinok
• ochrana proti vyplaveniu živín a zníženiu sklovitosti zŕn
• vyššia kvalita postreku (efekt "ťažšej" kvapky)