Antimikrobiálne prípravky

Sal Curb® RC liquid

Tekutý antimikrobiálny prípravok na ošetrenie hotových krmív / kŕmnych surovín a chemický konzervant na ošetrenie silážovanej hmoty. (špecifikácia a bezpečnostná karta na vyžiadanie)

Sal Curb® dry

Suchý antimikrobiálny prípravok na ochranu krmív a proti rekontaminácii patogénnymi baktériami z kontaminovaných povrchov a prachu. Ideálny na použitie s aplikátorom Kemin Powder Duster. (špecifikácia a bezpečnostná karta na vyžiadanie)

Sal Curb® B liquid

Tekutý biocíd s optimálnym obsahom formaldehydu na elimináciu salmonely, E. coli 
a ďalších patogénnych baktérií v surovinách a krmivách. (špecifikácia a bezpečnostná karta na vyžiadanie)

Sal Curb® F1 liquid

Chemický konzervant, ktorý slúži ako prevenciaproti zahrievaniu a znehodnocovaniu silážovanej hmoty. Aktívne pôsobí protirozvoju plesní a chemickej oxidácií v siláži. Podporuje správny proces kvasenia a zachováva v silážovanej hmote  príslušnú farbu a obsah živín. Zlepšuje strávitelnosť a chutnosť siláže. (špecifikácia a bezpečnostná karta na vyžiadanie)

Sal Curb® liquid

Tekutý antimikrobiálny prípravok na ošetrenie kŕmnych surovín a hotových kŕmnych zmesí. S hodnotou pH približna 5,5 je Sal Curb® liquid v porovnaní s inými antimikrobiálnymi prípravkami na báze kyselín oveľa menej korozívny (špecifikácia a bezpečnostná karta na vyžiadanie).