Antioxidanty

ENDOX™ 5x conc. dry

Synergická zmes antioxidantov na stabilizáciu vitamínov a farbív v pemixoch, kŕmnych doplnkoch a finálnych krmivách (špecifikácia a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

Naturox™ IP Prmeium liquid

Účinný naturálny antioxidant na báze tokoferolov a rozmarínového extraktu (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

PetOx™ A liquid

Zmes antioxidantov na stabilizáciu kŕmnych tukov alebo olejov a surovín s vysokým obsahom tuku (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

TERMOX™ dry FG

Účinná zmes antioxidantov vo forme prášku na stabilizáciu hotových výrobkov a surovín náchylných na oxidáciu (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

TERMOX™ liquid FG

Zmes antioxidantov na stabilizáciu kŕmnych alebo jedlých tukov alebo olejov a surovín s vysokým obsahom tuku (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

TERMOX™ RC liquid

Mimoriadne účinný antioxidant na stabilizáciu kŕmnych tukov alebo olejov a surovín s vysokým obsahom tuku (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

TERMOX™ RC1 liquid

Účinná zmes antioxidantov na stabilizáciu kŕmnych tukov alebo olejov a surovín s vysokým obsahom tuku (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).