Konzervačné prípravky

Myco Curb® ES AMP liquid

Razantný konzervačný prípravok obsahujúci vyšší podiel surfaktantov pre dobrú penetráciu do ošetrovaného materiálu, zabraňujúci rastu plesní a húb na kŕmnych obilninách, kŕmnych surovinách a hotových krmivách. S hodnotou pH približne 6, má Myco Curb ES AMP liquid miernejší zápach a je oveľa menej korozívny než konzervanty na báze čistých organických kyselín (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

Myco Curb® GT liquid

Konzervačný prostriedok zabraňujúci rastu plesní a húb na kŕmnych obilninách, kŕmnych surovinách a hotových krmivách. S hodnotou pH približne 6,0 má Myco Curb GT liquid miernejší zápach a je oveľa menej agresívny než konzervanty na báze čistých kyselín (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

Myco Curb® liquid

Inhibítor plesní obsahujúci surfaktant, určený na ochranu krmív a kŕmnych surovín pred rastom plesní a stabilizujúci obsah vlhkosti (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

Myco Curb® P liquid

Inhibítor plesní na báze organických kyselín, spĺňajúci kritériá pre potravinársky priemysel - tzv. food grade (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).

ZeniPRO™ liquid

Tekutý konzervant určený na zamedzenie rastu plesní a kvasiniek na vlhkých liehovarských výpalkoch (špecifikácia, odporúčania a bezpečnostná karta na vyžiadanie).