PROTE-N - špeciálna kŕmna močovina

PROTE-N je doplnkové krmivo, zdroj nebielkovinového dusíka (NPN) určený pre prežúvavce. PROTE-N je technologický produkt, odlišný od štandardnej močoviny. Je obdukovaný polymérmi, ktoré umožňujú postupné a optimálne uvoľnenie kontrolovaným, progresívnym spôsobom.

Viac informácií nájdete v priloženom infoletáku.

name PROTE-N-infoletak-SK.pdf