Viazače mykotoxínov


TOXfIN™ XL dry

Špecifická zmes látok účinne viažúca celé spektrum toxínov plesní čím eliminuje ich nepriaznivý účinok v krmivách. Vytvára tým predpoklady bezpečného krmiva pre všetky druhy zvierat.

Výhody a charakteristika:      

- ne-toxický, ne-agresívny, jednoduché použitie a aplikácia,·        
- vysoká post-aplikačná stabilita a trvanlivosť,·         
- znášanlivý so všetkými typickými zložkami krmív,·         
- optimálna post-aplikačná distribúcia a uniformita,·         
- maximálne aktívny a prístupný povrch,·         
- vysoká absorpčná kapacita,·         
- optimálna kapacita výmeny katiónov,·         
- zachováva a chráni celkovú nutričnú hodnotu krmiva,·         
- vytvára z nebezpečného materiálu akceptovateľný produkt,·         
- široké a účinné spektrum pôsobnosti;·         
- nemá vplyv na produktivitu a zdravie zvierat,·         
- podporuje bezpečnosť potravín cez reťazec ich výroby,·         
- kontrola hygieny krmív a podpora systémov HACCP,·         
- podstatná úspora financií, nákladovo efektívny. 


Aplikácia: Monogastrické zvieratá: Používajte v dávke 1 - 2 kg na tonu kŕmneho materiálu podľa predchádzajúceho zamorenia plesňami a ich toxínmi. Hovädzí dobytok: 15 - 20 g / zviera / deň.