V oblasti výživy zvierat dlhodobo spolupracujeme s viacerými renomovanými spoločnosťami, ktoré sú vo svojich oblastiach uznávanými odborníkmi, nositeľmi účinných riešení a výrobcami vysokokvalitných produktov.

 • Naša činnosť spočíva v komplexnom nutričnom poradenstve a odporúčaniach konkrétnych prípravkov, riešiacich individuálne problémy a nedostatky vo výžive.
  Spolupracujeme jednak priamo s chovateľmi a farmami, ako aj s poprednými, slovenskými výrobcami kŕmnych zmesí a premixov.
 
 • Naši partneri a dodávatelia:

  KEMIN Industries, Inc.
  (USA / Belgicko)
  prípravky pre hygienu krmív / chemické konzervanty / antioxidanty / enzýmy / bioemulgátory / schutňvadlá / pojidlá / viazače toxínov / obdukované prípravky pre prežúvavce 

  BERG & SCHMIDT, GmbH & Co.
  (Nemecko)
  vysokoenergetické kŕmne tuky / lecitíny a emulgátory

  NOREL, S.A.
  (Španielsko)
  kŕmne tuky / schutňovadlá / kŕmne kvasinky / chelátové mikroprvky

  DENKAVIT Nederland BV
  (Holandsko)
  mliečne kŕmne zmesi / špeciálne prípravky pre prežúvavce a monogastrické zvieratá

  VEOS NV
  (Belgicko)
  bielkovinové koncentráty

  EW-NUTRITION
  (Nemecko)
  ProteN - močovina s postupným uvoľňovaním

  PIONEER HI-BRED Slovensko, s.r.o.
  silážne inokulanty
 •