SPREADER STICKER®

Pomocný prípravok v ochrane rastlín - adjuvant – neinogénne zmáčadlo vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na zvýšenie a predĺženie účinku prípravkov na ochranu rastlín – herbicídov, fungicídov a insekticídov.

SPREADER STICKER®

Kód produktu:

035

Balenie:

5 L bandaska

Cena:

 

Kúpiť
+

SPREADER STICKER® vytvára na povrchoch rastlín ochranný film, ktorý zamedzí zmytiu aplikovaného prípravku na ochranu rastlín. Takisto pôsobí ako ochrana pred znížením sklovitosti zŕn pšenice z dôvodu pôsobenia zrážok.

Dávkovanie: Všetky plodiny adjuvant pre použitie v zmesi s fungicídmi/insekticídmi alebo herbicídmi 0,05 l/hl min. 24 hodín alebo podľa POR

• estery kyseliny sírovej mastných alkoholov
• estery sulfonovaných mastných kyselín
• diethylén glykol abietát

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača