Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Úvod

Už viac ako 15 rokov uvádzame na náš trh a do pestovateľskej praxe okrem štandardných formulácií viacero typov hnojív, ktoré presahujú štandardné parametre. 

Jedná sa najmä o patentovanú a celosvetovo uznávanú výrobkovú radu HumofolátovTM, s vysokým podielom biologicky aktívnych zložiek, ako aj formulácie s obsahom polyolovextraktov z morských riasaminokyselín a zmáčavých zložiek pre dosiahnutie vyššej miery absorpcie rastlinou, rýchlejšieho a lepšieho prieniku do rastlinných tkanív (tzv. systémového účinku) a stimulácie metabolických procesov. 

Všetky naformulované tak, aby zohľadňovali konkrétne požiadavky plodín v danom čase a dokázali rýchlo eliminovať deficit niektorých makro a mikroživín.

HumofolátyTM

HumofolátyTM sú vysoko účinné ekologické hnojivá, ktoré sú výsledkom pokročilých metód výroby z leonarditu. Extrakcia látok prebieha „za studena“ bez použitia agresívnych chemických látok. Hnojivá sú charakteristické svojou vysokou biologickou aktivitou. Pre zlepšenie asimilácie makro a mikroelementov je súčasťou humofolátov kyselina listová, ktorá je aj silným vektorom antistresového charakteru. Kyselina listová v rastline podporuje tvorbu fytoalexínov, čo zlepšuje vlastnú obranyschopnosť rastlín.

Kyselina listová (C19H19N706) ako súčasť humofolátov sa aktívne zapája do hlavných metabolických procesov v rastlinách. Má dôležité miesto v metabolizme jednouhlíkatých zložiek, syntéze purínov, syntéze metionínu, metabolizme aminokyselín, pri tvorbe lignínu a chlorofylu.

Leonardit - základná surovina na výrobu humínových prípravkov. Zdroj bohatý na organické uhlíkaté zlúčeniny, makro/mikroprvky a ďalšie účinné látky. Pre zachovanie vysokej biologickej hodnoty prípravkov na jeho báze je potrebné dbať na spôsob jeho spracovania.

HumofolátyTM získavané pomocou molekulárneho rozpadu kyselinami majú vlastnosti a molekulárne rozmery, ktoré umožňujú vyššiu rozpustnosť vo vodnom prostredí, prostredníctvom mnohých mechanizmov podporujú kontakt humínových zložiek s apoplastami, prenos cez plazmatickú membránu a zlepšenie metabolizmu rastlín.

HumofolátyTM určené na listovú výživu rastlín obsahujú heterogénne organické molekuly so supramolekulárnou štruktúrou a nízkou molekulárnou hmotnosťou (< 800 Da). Tieto molekuly sú priamo asimilované rastlinami a majú schopnosť priamo ovplyvniť metabolizmus rastliny. Tieto hnojivá ovplyvňujú bunkovú stenu tým, že podporujú asimiláciu živín rovnako ako rast a vývoj rastliny pôsobením rastlinných hormónov - auxínov, cytokinínov a giberelínov. Kyselina listová, mení molekulárne spojenia pôvodných humínových látok prostredníctvom nárastu konformačnej energie, vďaka vytvoreniu ďalších vodíkových väzieb medzi kyselinou listovou a humínovými kyselinami obsahujúcimi kyslík. Okrem toho, kyselina listová predstavuje silný vektor antistresového charakteru.

HumofolátyTM: V čom sa odlišujú od ostatných hnojív na báze humínov?

Následkom tradičnej metódy extrakcie humínových kyselín je strata množstva hodnotných organických a minerálnych látok, ktoré sú pre správny vývoj rastlín nepostrádateľné. Táto skutočnosť súvisí aj so zníženou biologickou účinnosťou, takto spracovaných prípravkov. Patentovaný výrobný proces humofolátov zabezpečuje oveľa účinnejšiu extrakciu hodnotných organických a minerálnych látok. Hnojivá vyrobené na tejto báze preto dokážu znásobiť biologický potenciál živín a tým podporiť výživu rastlín, vývoj koreňovej sústavy a zvýšiť mieru prirodzenej odolnosti voči patogénnym organizmom.

V HumofolátochTM sú veľmi dobre chránené oxidované aromatické zložky s nízkou molekulárnou hmotnosťou, ktoré sú najúčinnejšie pre fyziologickú stimuláciu rastlín – fenoly, lignínové rezíduá, kyselina benzoová, oxidované alkylové skupiny a karboxyláty – mastné kyseliny.

Prípravky s obsahom polyolov, extraktom morských rias a aminokyselín

Polyol je alkohol obsahujúci viacero hydroxylových skupín. Vďaka tomu môže vytvárať komplexy so stopovými prvkami. Takáto formulácia zabezpečí optimálnu absorpciu prvkov z povrchov listov a ich rýchlu translokáciu do všetkých častí rastliny. Polyoly zabezpečia výbornú penetráciu, jednoduchšiu mobilitu a veľmi dobrú prijateľnosť živín. Molekula polyolu je 40 krát menšia ako molekula EDTA, ktorá sa používa ako syntetické chelačné činidlo. Použitie Polyolov je navyše bez rizika toxicity, pretože sú biologicky rozložiteľné a zapojené priamo do metabolizmu rastlín, kde stimulujú a regulujú ich vegetáciu. Okrem toho je všeobecne známe, že účinne stimulujúa chránia rastliny počas stresových období.

PHYLGREEN - Koncentrovaný extrakt morských rias Ascophyllum nodosum 

Použitý v niektorých našich hnojivách je dôležitým zdrojom fytoregulátorov, hydrokoloidov, kyseliny algínovej a v neposlednom rade aj makro a mikroprvkov v chelátovej forme. Prínos tejto zložky spočíva, podobne ako u polyolov, najmä v zabezpečení lepšej prijateľnosti živín, prirodzenom vývoji plodov a vyššej odolnosti rastlín voči abiotickým stresom spôsobených výkyvmi počasia.

Aminokyseliny 

Aminokyseliny (AMK) sú základné stavebné jednotky živej hmoty. Obsahujú karboxylovú (-COOH) a amínovú (-NH2) funkčnú skupinu. Takmer všetky proteíny (bielkoviny) v každom  organizme  sú tvorené z 19 druhov primárnych aminokyselín a jednej sekundárnej  aminokyseliny – prolínu. Každá z týchto AMK má mierne odlišný reťazec, ktorý ju robí jedinečnou. Aminokyseliny môžeme vnímať ako abecedu proteínovej štruktúry.  Rastliny syntetizujú aminokyseliny z dusičnanového alebo amónneho dusíka. Táto syntéza so sebou prináša značné energetické výdaje. Aplikáciou aminokyselín rastlina šetrí energiu na ich syntézu, čo ma pozitívny vplyv na rast, tvorbu úrodotvorných parametrov, či regeneráciu po strese. 

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača