Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Mikrogranulované hnojivá

BEST STARTER MAXIMUM C+  | HumofolátTM

S OBSAHOM CHELÁTOVANÝCH MAKRO A MIKROŽIVÍN A VYŠŠÍM PODIELOM ORGANICKÉHO UHLÍKA

BEST STARTER MAXIMUM C+ | HumofolátTM

Balenie: 15 kg vrecia

Best Starter Maximum C+ je organicko-minerálne hnojivo s maximálnym podielom humifikovanej organickej hmoty a organického uhlíka vo forme mikrogranulátu. Prípravok podporuje rozvoj prospešných pôdnych mikroorganizmov, znižuje mieru zhutňovania pôd, zvyšuje mieru zadržiavania vlahy v pôde. Unaveným pôdam, na ktorých nedochádza k rotácií plodín, dodáva novú energiu a podporuje biologickú odbúrateľnosť koreňových výlučkov. Týmto napomáha dosahovať podstatné zvýšenie úrodnosti pôd a vytvára priaznivé podmienky pre rast a rozvoj rastlín.

PRAVIDELNOU APLIKÁCIOU HNOJIVA BEST STARTER MAXIMUM C+  SA ZVYŠUJE PÔDNA ÚRODNOSŤ, ČO JE ZÁKLADOM DLHODOBÉHO, ÚSPEŠNÉHO HOSPODÁRENIA NA PÔDE. HUMOFOLÁTYTM PREDSTAVUJÚ VÝRAZNÝ POKROK MEDZI LÁTKAMI S BIOSTIMULAČNÝM ÚČINKOM. VĎAKA KOMPLEXNÝM MOLEKULÁM TÝCHTO MIKROGRANULÁTOV POSTAČUJE NIŽŠIE MNOŽSTVO ŽIVÍN PRE ZABEZPEČENIE ROVNAKÉHO ALEBO LEPŠIEHO ÚČINKU.

 • dusík (N): 7 %
 • fosfor (P2O5): 25 %
 • draslík (K2O): 6 %
 • mangán (Mn): 0,3%
 • zinok (Zn): 1 %
 • bór (B): 0,3 %
 • makroprvky: Mg / Ca / S
 • mikroprvky: Mn / Mo / Fe v chelátovej väzbe
 • zložka humofolátu: humínové kyseliny, fulvo kyseliny, kyselina citrónová, kyselina listová

- ZVYŠUJE VYUŽITEĽNOSŤ ŽIVÍN Z PÔDY AKO AJ Z PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV
-  ZVYŠUJE PRIJÍMACIU KAPACITU RASTLÍN PRE MINERÁLNE ŽIVINY
-  ZNIŽUJE VYPLAVOVANIE ŽIVÍN DO PODZEMNÝCH VÔD
-  ZVYŠUJE OBSAH ORGANICKÝCH LÁTOK V PÔDE
-  ZNIŽUJE ÚČINOK PERZISTENTNÝCH HERBICÍDOV
-  V PÔDACH CHUDOBNÝCH NA ŽIVINY ZVYŠUJE VYUŽITEĽNOSŤ PÔDNEHO I PRIEMYSELNÉHO DUSÍKA

Start PHOS

ŠTARTÉROVÉ HNOJIVO S VYSOKÝM OBSAHOM FOSFORU

BEST STARTER MAXIMUM C+ | HumofolátTM

Balenie: 20 kg vrecia

Start PHOS je štartérové hnojivo s vysokým obsahom fosforu. Zabezpečuje rastlinám prísun živín v období skorého vývoja a rastu. Podporuje rozvoj koreňovej sústavy a jemného vlásnenia kľúčového pre príjem živín. 

Start PHOS sa používa na hnojenie plodín pod pätu v dávke 15 - 40 kg/ha. Predstavuje voľbu s vyšším stupňom udržateľnosti (redukcia utláčania pôdy, šetrenie pohonných hmôt) a efektivity (hnojenie je spojené so samotným výsevom). 

Prečo si vybrať mikrogranulát Start PHOS?
• uniformná granulometria – 0,7 až 1,0 mm
• takmer guľovitý tvar umožňujúci dokonalé rozloženie živín
• nízka prašnosť redukuje upchávanie výsevných jednotiek
• väčší aktívny povrch a lepšia rozpustnosť až o 30 % vďaka mikrokanálikom

 • dusík (N): 11 % amónna forma
 • fosfor (P2O5): 51 %, z toho 49% rozpustný vo vode
 • zinok (Zn): 1 %

Mikrogranulované hnojivá, aplikované "pod pätu" alebo do výsevného lôžka, sú vo väčšine prípadov vďaka ich špecifickým charakteristikám použiteľné ako základné hnojenie (náhrada tradičných minerálnych NPK hnojív aplikovaných rozmetaním), z tohto dôvodu je rozptyl ich odporúčanej dávky väčší. Ich optimálnu dávku pre konkrétne pôdy a prípady navrhneme po individuálnej konzultácii.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača