Mikrogranulované hnojivá

MICROSPEED®
hnojivo ES - NP hnojivo 10-46 + S + Mn + Zn vo forme mikrogranulátu

Štarérové hnojivo s vysokým obsahom rýchlo využiteľného rozpustného fosforu (46%), pre rýchly rozvoj koreňovej sústavy. Navyše obsahuje N (10%), SO3 (5%) Mn (0,6%) a Zn (0,5%) vo forme humínovej zlúčeniny.

name MICROSPEED_letak2016_1470322551.pdf

BEST STARTER Maximum C+  |   Humofolát
hnojivo ES - NPK hnojivo 7-25-6 + B + Mn + Zn vo forme mikrogranulátu

Best Starter Maximum C+ je hnojivo NPK 7-25-6 vo forme mikrogranulátu, s obsahom bóru, mangánu a zinku, určené na aplikáciu do pôdy. Best Starter Maximum C+ umožňuje významne podporiť rozvoj podzemných a nadzemných častí rastlín v skorých štádiách vegetácie a následne v období ďalších 5 – 6 mesiacov, vďaka postupnému a vyrovnanému uvoľňovaniu živín. Takisto umožňuje racionalizovať
hnojenie, znížiť štandardné dávky živín na hektár, zabrániť retrogradácii fosforu a minimalizovať únik
dusíka do prostredia. Všetky tieto vlastnosti v praxi znamenajú možnosť výrazne ponížiť aplikáciu živín
v porovnaní s konvenčnými technikami.

Best Starter Maximum C+ zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd a vytvára lepšie predpoklady pre monokultúrne pestovanie plodín.

Mikroprvky ako bór (B), mangán (Mn) a zinok (Zn), obsiahnuté v tomto hnojive, podporujú vývoj plodín
a absorpciu makroprvkov v kritických obdobiach.

name BEST-STARTER-MAXIMUM-C-letak.pdf