V oblasti výživy zvierat dlhodobo spolupracujeme s viacerými renomovanými spoločnosťami, ktoré sú vo svojich oblastiach uznávanými odborníkmi, nositeľmi účinných riešení a výrobcami vysokokvalitných produktov.

Naša činnosť spočíva v komplexnom nutričnom poradenstve a odporúčaniach konkrétnych prípravkov, riešiacich individuálne problémy a nedostatky vo výžive.
Spolupracujeme jednak priamo s chovateľmi a farmami, ako aj s poprednými, slovenskými výrobcami kŕmnych zmesí a premixov.

Naši partneri a dodávatelia:

KEMIN Industries, Inc.
(USA / Belgicko)
prípravky pre hygienu krmív / chemické konzervanty / antioxidanty / enzýmy / bioemulgátory / schutňvadlá / pojidlá / viazače toxínov / obdukované prípravky pre prežúvavce 

BERG & SCHMIDT, GmbH & Co.
(Nemecko)
vysokoenergetické kŕmne tuky / lecitíny a emulgátory

NOREL, S.A.
(Španielsko)
kŕmne tuky / schutňovadlá / kŕmne kvasinky / chelátové mikroprvky

DENKAVIT Nederland BV
(Holandsko)
mliečne kŕmne zmesi / špeciálne prípravky pre prežúvavce a monogastrické zvieratá

VEOS NV
(Belgicko)
bielkovinové koncentráty

EW-NUTRITION
(Nemecko)
ProteN - močovina s postupným uvoľňovaním

PIONEER HI-BRED Slovensko, s.r.o.
silážne inokulanty