Kŕmne suroviny

ACTIPRO® - krvný derivát/hemoglobín z krvi ošípaných

ACTIPRO® 95 PHS je zdroj živočíšnych bielkovín s vysokým stupňom stráviteľnosti, s nízkym obsahom fosforu a vysokým obsahom železa v organickej väzbe. Získava sa frakcionovaním a následne spracováva sprejovým sušením.

Používa sa v krmivách pre:

• Psov • Mačky • Norky • Fretky • Vtáky • Hydinu
• Ošípané • Teľatá • Ryby • Kôrovce

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača