Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Magazín

Ako nepremárniť potenciál kukurice?

Ako nepremárniť potenciál kukurice?

Pestovanie kukurice siatej zohráva dôležitú úlohu v mnohých oblastiach, vrátane potravinárstva, hospodárstva a energetiky. Za najvýznamnejšie úžitkové smery možno v podmienkach Slovenska považovať pestovanie kukurice na zrno a na siláž. Úrody kukurice na zrno u nás dosiahli za posledných 5 rokov priemer na úrovni 7,6 t/ha. Čítať viac...

Čo sa v skutočnosti nachádza v mliečnych kŕmnych zmesiach?

Čo sa v skutočnosti nachádza v mliečnych kŕmnych zmesiach?

... zdroje bielkovín z mlieka a zložiek mliečneho pôvodu. Zloženie mliečnej kŕmnej zmesi by vždy malo zohľadňovať potreby a tráviace schopnosti zvieraťa. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá kvalita a množstvo bielkovín. Bielkoviny v mliečnych zložkách sú zdrojom aminokyselín, potrebných na tvorbu telesných bielkovín, pre dokonalý rast a vývin svalstva a telesných orgánov.  Čítať viac...

Aminokyseliny a ich úloha vo výžive rastlín

Aminokyseliny a ich úloha vo výžive rastlín

Aminokyseliny môžeme v súčasnosti nájsť ako súčasť rôznych biostimulátorov rastu rastlín. Pozrime sa však na biostimulátory rastu bližšie. Často sú definované ako akékoľvek látky alebo mikroorganizmy so schopnosťou zvýšiť využiteľnosť živín, toleranciu voči abiotickému stresu a/alebo kvantitatívne a kvalitatívne parametre produktov poľnohospodárskych plodín. Čítať viac...

Naše riešenia pre lepší účinok chemického ošetrenia a znižovanie produkčných strát

Naše riešenia pre lepší účinok chemického ošetrenia a znižovanie produkčných strát

S racionálnym hospodárením pri pestovaní plodín je úzko spojená efektívnosť využívania aplikovaných hnojív i pesticídov. Účelom aktuálneho príspevku je snaha zdôrazniť dôležitosť úpravy vody, ako nosného média, pri aplikácií herbicídov, fungicídov, insekticídov, listových hnojív aj rastových stimulátorov.  Čítať viac...

Viac energie v jarnom postreku

Viac energie v jarnom postreku

V súvislosti s čoraz citeľnejšími prejavmi klimatických zmien a intenzívnou agrotechnikou sa pri pestovaní poľných plodín odporúča využiť moderné spôsoby stabilizujúce ich produkciu. Vhodným nástrojom podpory produkcie môžu byt látky stimulujúce produkčný proces rastlín, tzv. rastové stimulátory, resp. prípravky s regulačnou schopnosťou rastu. Čítať viac...

Mikrogranuláty: Môže byť menej viac?

Mikrogranuláty: Môže byť menej viac?

Rok 2023 bude charakteristický šetrením. Rozhodnutie na čom šetriť a do čoho rozumne investovať bude dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pri vysokých cenách priemyselných hnojív bude pre každého pestovateľa zrejme prvoradé maximálne využitie živín. Čítať viac...

Hybridy kukurice PIONEER s vysokým obsahom energie a vyššou stráviteľnosťou

Hybridy kukurice PIONEER s vysokým obsahom energie a vyššou stráviteľnosťou

Silážny program PIONEER je založený na výkonných hybridoch poskytujúcich vysokú produkciu kvalitnej silážnej hmoty s dobrou odolnosťou voči suchu. Hybridy sú určené pre efektívnu produkciu mlieka a mäsa v živočíšnej výrobe. Do kategórie Milk Power® sú zaradené elitné silážne hybridy, ktoré spĺňajú predpoklady pre produkciu vysokokvalitných siláží určených pre vysokoprodukčné dojnice pre zvýšenie mliekovej a mäsovej úžitkovosti dobytka. Čítať viac...

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Tuk vo všeobecnosti netvorí veľkú časť kŕmnej dávky prežúvavcov, ale celosvetovo sa vo veľkých objemoch používa ako prostriedok na zvýšenie energetickej hustoty kŕmnej dávky a na zvýšenie obsahu mliečneho tuku. Aké sú však jednotlivé druhy tukov, ktoré možno skrmovať a ako ovplyvňujú prostredie bachora? Aby sme na tieto otázky mohli odpovedať, musíme najskôr pochopiť, čo tuk je a z čoho sa tuk alebo lipid skladá. 
Čítať viac...

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Súčasná neľahká ekonomická situácia v produkcii mlieka, núti chovateľov maximalizovať produkciu, za najnižších možných nákladov. Na to je potrebné, čo možno najviac, využívať genetický potenciál svojich zvierat (základného výrobného prostriedku), ktorý je na omnoho vyššej úrovni, ako sú bežne dosahované parametre úžitkovosti v našich chovoch.
Čítať viac...

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Každý deň sa v normálnom metabolizme vo všetkých bunkách tela vedie „epický boj“. Počas normálneho bunkového dýchania vznikajú pri tvorbe energie z potravy voľné radikály. Voľné radikály sú atómy alebo molekuly, ktoré obsahujú jeden alebo viac nepárových elektrónov. Elektróny bežne existujú v pároch, toto je stabilná situácia. Nespárovaný elektrón je pre molekulu alebo atóm nežiadúcou vlastnosťou, pretože je vysoko nestabilný, čo ho robí reaktívnym. Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača