Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Protiplesňové prípravky

Problém plesní

Pre udržanie kvality zrna a zachovanie ich výživovej hodnoty je nevyhnutné zabrániť rastu plesní po zbere a počas skladovania. Cieľom je zachovanie kvality, ktorá existuje v čase zberu. Prevencia rastu plesní pomáha nielen zachovávať nutričnú hodnotu krmív, ale takisto pomáha znižovať tvorbu škodlivých mykotoxínov. Plesne môžu produkovať niekoľko toxických metabolitov známych ako mykotoxíny, ktoré sú kontaminantmi krmív a potravín.Na potlačenie týchto problémov a rizík vyvinula spoločnosť Kemin nákladovo efektívne riešenia pre konzerváciu zŕn obilnín, olejnín, z nich odvodených kŕmnych surovín a krmív. Spoločnosť Kemin v priebehu rokov dôkladne testovala, hodnotila a zdokonaľovala rôzne kombinácie účinných a podporných látok. Výsledkom týchto snáh je výrobková rada Myco CURB®. Zdravé a bezpečné krmivá sú predpokladom zdravých a bezpečných potravín a tieto dokážeme produkovať iba v prípade dobrého zdravotného stavu a optimálnej produktivity zvierat, ktoré sú kŕmené bezpečným a hygienicky nezávadným krmivom.

Systém degradácie

Skladovanie obilnín, olejnatých semien a krmív sú dynamické ekosystémy, v ktorých živé organizmy (zrná, hmyz, roztoče, plesne) a neživé prostredie (teplota, vlhkosť, migrácia, kondenzácia, kyslík) na seba vzájomne pôsobia, pričom výsledkom je biologická degradácia skladovaného materiálu.

Dôsledky nesprávneho skladovania

Rovnováha základných živín, ako sú vitamíny a aminokyseliny, sa naruší a zníži sa energetický obsah. Mykotoxíny budú mať negatívny vplyv na bezpečnosť potravín a zdravie konzumentov a budú mať tiež významný vplyv na zdravie, výkonnosť a produktivitu zvierat.

Osvedčené postupy skladovania


Za úspešné skladovanie krmiva a obilia sa považujú štyri kroky:

1. adekvátne sušenie skladovaného materiálu
2. adekvátne chladenie skladovaného materiálu
3. správny monitoring s požadovanými nápravnými opatreniami
4. aplikácia konzervačných prípravkov Myco CURB®, minimalizujúcich rast a vývoj plesní

Myco CURB® je mimoriadne dôležitý na zabránenie znehodnotenia skladovaných obilnín, olejnatých semien a kŕmnych zmesí a na dosiahnutie dlhodobej stability pri skladovaní krmív a kŕmnych surovín. Týmto spôsobom produkt napomáha úspešnému skladovaniu a prispieva k bezpečnosti krmív a následne potravín.

Myco CURB® - ochrana krmív a kŕmnych surovín pred plesňami

Aplikácia protiplesňového prípravku Myco CURB® je v krmivách osvedčenou praxou. Myco CURB® je veľmi účinný inhibítor plesní, ktorý chráni kŕmne suroviny a krmivá pred kontamináciou plesňami. Stabilizácia zŕn obilnín a olejnín pomocou Myco CURB® zaisťuje optimálnu nutričnú hodnotu kŕmnej suroviny a predstavuje systém prirodzenej poistky. Myco CURB® bol špeciálne vyvinutý spoločnosťou Kemin, aby pri skladovaní krmív a kŕmnych surovín poskytoval optimálne výsledky. Myco CURB® obsahuje niekoľko zložiek, ktoré pôsobia synergicky a poskytujú silný účinok na potlačenie rastu plesní. Manipulácia a aplikácia Myco CURB® je nenáročná. S pH blízkym neutrálnemu je pre pracovníkov manipulácia s ním bezpečná. Účinnosť Myco CURB® závisí nielen od zloženia a spôsobu účinku, ale vyžaduje aj základné služby nášho poradenského programu SMART, ako napríklad:

• návrh aplikačných systémov a zariadení
• monitoring a laboratórne analýzy
• technickú podporu

Tieto služby poskytované našou spoločnosťou sú súčasťou poradenstva v tejto oblasti. To zaistí optimálnu realizáciu a udržiavanie programu optimálnej bezpečnosti a konzervácie krmiva.

Výhody

Používanie prípravkov Myco CURB® na skladovanie krmív a kŕmnych surovín prispieva k ich bezpečnosti a účinne zabraňuje kontaminácii plesňami.

Myco CURB® zásadným spôsobom prispieva k hygiene krmív tým, že potláča rast plesní, a tým obmedzuje potenciálnu produkciu mykotoxínov. Po jeho aplikácii sa významne znižuje a reguluje celkový počet plesní (KTJ) a roztočov.

Myco CURB® významnou mierou prispieva k úspešnosti správnej praxe skladovania, minimalizuje riziko deteriorácie krmív a kŕmnych surovín a upravuje ochranu podľa rizikových faktorov.

Myco CURB® poskytuje poľnohospodárom a skladovateľom ekonomickú alternatívu riešenia konzervácie obilnín a olejnín. Zrná je možné zbierať v optimálnom čase dozrievania, čo poskytuje väčšiu flexibilitu. Ošetrené zrno je bezpečne uskladnené a po ďalšom spracovaní má dlhšiu trvanlivosť.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača