Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Inokulant Nutrivail® Feed Technology

PIONEER® inokulanty s technológiou Nurtivail® zlepšujú dostupnosť živín pre dobytok. Vlastné kmene baktérií v Nurtivail® inokulantoch produkujú enzýmy, ktoré zlepšujú stráviteľnosť vlákniny a umožňujú použitie vyššieho množstva objemových krmív v kŕmnych dávkach. 

11CFT

11CFT inokulant zlepšuje stráviteľnosť vlákniny a umožňuje zaradiť do kŕmnej dávky vysoký obsah kukuričných siláží. PIONEER® 11CFT obsahuje nové kmene Lactobacillus buchneri na podporu tvorby špecifických vlákninu tráviacich enzýmov. 

PIONEER® 11CFT zabezpečuje ideálne podmienky pre rast a rozmnožovanie enzýmy produkujúcich baktrérií L. buchneri. Enzymatická aktivita týchto baktérií umožňuje „pred-trávenie“ neutrálne detergentnej vlákniny. 

PIONEER® 11CFT tiež obsahuje unikátny kmeň Lactobacillus plantarum, navrhnutý tak, aby stimuloval účinnú fermentáciu rýchlym poklesom pH a zachovanie dostupných živín. 

11AFT

11AFT inokulant pre lucernové senáže je patentovaný produkt, ktorý obsahuje nové kmene Lactobacillus buchneri a Lactobacillus plantarum pre zlepšenie stráviteľnosti vlákniny, koncentrácie energie v krmive a fermentácie. 

PIONEER® 11AFT pomáha znižovať náklady na kŕmenie znížením potreby nahrádzať by-pass bielkoviny. 

11GFT

11GFT inokulant disponuje technológiou, ktorá umožňuje „pred-tráviť“ vlákninu pôsobením špecifických enzýmov počas celej doby skladovania siláže/senáže. Patentované vlastné baktérie Lactobacillus buchneri a Lactobacillus plantarum produkujú enzýmy, stimulujú rýchly pokles pH a zachovanie živín (cukrov, škrobu a bielkovín) v krmive. PIONEER® 11GFT zlepšuje stráviteľnosť vlákniny a tak aj úžitkovosť zvierat. 

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača