Prostredníctvom „prvého mobilného krmovinárskeho laboratória“ bude naša spoločnosť v spolupráci s PIONEER HI-BRED poskytovať komplexnú technickú podporu pri výrobe objemových krmív.

Táto bude spočívať vo vyhodnotení stavu porastov pred kosbou s určením vhodnosti a odporučenia termínu zberu. To rozhodujúce a podstatné bude, že sa to udeje na poli, resp. pri silážnej jame alebo pri bioplynovej stanici priamo u nášho zákazníka. Technická náročnosť celého projektu spočíva hlavne v požiadavke mobility celého systému pri zachovaní vysokej presnosti všetkých uskutočňovaných meraní.

Systém mobilného krmovinárskeho laboratória umožňuje komplexné hodnotenie rastlín ešte pred zberom, ale aj po vyfermentovaní siláže alebo senáže. Výstupom z merania napr. celých rastlín kukurice pred silážovaním sú živinové parametre ako sušina, popol, dusíkaté látky, tuk, vláknina, ADF, NDF, škrob. S takýmito komplexnými údajmi sa poľnohospodár ľahšie rozhoduje o správnom termíne zberu kukurice na
siláž.

Tieto údaje tiež poskytnú pestovateľovi cenné informácie pre porovnanie rôznych hybridov kukurice na rôznych lokalitách.

Sme pripravení poskytovať farmárom na Slovensku sofistikovaný nadštandardný servis ako pridanú hodnotu k silážnym inokulantom od firmy PIONEER Du Pont.

Viac informácií o našich službách sa dočítate v týchto článkoch...