Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Antimikrobiálne prípravky

Problém Salmonella

Salmonella je hlavnou príčinou chorôb prenášaných potravinami u ľudí na celom svete a má významný vplyv na chorobnosť, úmrtnosť a hospodárske straty.Zvieratá sa môžu nakaziť salmonelou z kontaminovaného krmiva a životného prostredia. Spoločnosť Kemin v priebehu rokov dôkladne testovala, hodnotila a zdokonaľovala rôzne kombinácie aktívnych a pomocných látok, aby dosiahla špičkové antimikrobiálne výrobky rady Sal CURB®.

* Prevencia kontaminácie v kŕmnych surovinách
Kontamináciu salmonelou je nevyhnutné účinne kontrolovať čo najskôr v krmivovom reťazci, znížením kontaminácie kŕmnych surovín.

* Prevencia kontaminácie v semenách olejnín pri extrakcii oleja
Pri spracovaní olejnatých semien sa vytvára veľké množstvo prachu a tepla. Prašné, teplé a vlhké podmienky v extrakčnom zariadení sú prívetivé nielen na prežitie baktérií Salmonelly, ale aj na ich rýchle množenie.

* Prevencia kontaminácie v prístavoch a iných prepravných bodoch
Častým zdrojom kontaminácie sú importované šroty olejnín a rybia múčka.

* Prevencia kontaminácie v kŕmnych zmesiach
Kontaminácia kŕmnych zmesí salmonelou nie je nezvyčajná ani v krmivách, ktoré prešli tepelným spracovaním. K opätovnej kontaminácii po tepelnom spracovaní dochádza z dôvodu, že tepelné ošetrenie nemá dlhodobý účinok a môže po ňom dôjsť o opätovnej kontaminácii. Krmivo je hlavným zdrojom kontaminácie patogénmi v krmivovom reťazci.

* Prevencia prevalencie infekcie salmonelou v populáciách zvierat
Výskyt salmonely v populáciách zvierat sa považuje za rizikový faktor pre prítomnosť salmonely v mäse a vajciach. Základom úspešnej kontroly infekcií spôsobených salmonelou na chovoch zvierat sú správne poľnohospodárske a hygienické postupy, ako aj pravidelné testovanie a ošetrenie pozitívnych kŕdľov. Intervencie na udržanie nízkej prevalencie salmonely sú mimoriadne dôležité.

* Okolité prostredie
Hlavnými zdrojmi kontaminácie salmonelou v okolitom prostredí sú chladiaci vzduch, prach, technické vybavenie, kondenzácia, voľne žijúce vtáky a hlodavce. Bolo preukázané, že hlavným faktorom pri infikovaní krmiva a kŕdľov je pretrvávajúca kontaminácia v okolitom prostredí.

* Dopravné prostriedky a kŕmne vozy
Všetky vozidlá používané na prepravu kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí musia byť pravidelne čistené a dezinfikované, aby sa zabezpečil ich vyhovujúci hygienický stav.

* Skladové silá
Kondenzácia vlhkosti, voľne žijúce vtáky a hlodavce vytvárajú prostredie schopné podporovať rast salmonely. Z tohto dôvodu sú pre zabránenie kontaminácii dôležité účinné kontrolné opatrenia.

* Krmivá
Prieskumy prevalencie v krmivovom reťazci preukázali vysokú prevalenciu salmonely zistenú vo vzorkách prachu z predhrevných a dohrevných oblastí mlyna, ako aj vo vnútri chladiacich systémov granulátorov.

* Farmy
Prostredie farmy môže krmivá, vodu a zvieratá opätovne kontaminovať. Z tohto dôvodu je vhodné implementovať programy pre zaistenie biologickej bezpečnosti, ktoré zohľadňujú mnohé hrozby.

* Bitúnky
Porážka zvierat má vplyv na riziko kontaminácie jatočných tiel. Salmonella sa môže z určitých zdrojov prenášať na jatočné telá počas spracovania. Najdôležitejšia je infekcia zo skupiny zabitých zvierat. Druhým zdrojom kontaminácie je pozitívna dávka zvierat a následné mŕtve telá negatívnych sérií (krížová kontaminácia).

* Salmonelóza u ľudí
Baktérie Salmonelly sú hlavnou príčinou ochorení prenášaných potravinami u ľudí. V Európe a na celom svete a má významný vplyv na chorobnosť, úmrtnosť a hospodárske straty. Salmonelóza sa môže pohybovať od miernej až po závažnú gastroenteritídu a u niektorých ľudí môže viesť k invazívnemu ochoreniu, ktoré môže byť smrteľné. Infekcie salmonelou môžu mať tiež dlhodobé následky, ako napríklad reaktívna artritída.

Sal CURB® - riešenie na boj so Salmonellou a inými patogénnymi mikroorganizmami v kŕmnych surovinách a krmivách

Aplikácia prípravkov Sal CURB® na ničenie patogénnych baktérií a mikroorganizmov v krmivách pre zvieratá je celosvetovo osvedčenou praxou. Sal CURB® predstavuje overenú prevenciu voči kontaminácii a množeniu baktérií vo výrobniach kŕmnych zmesí, lisovniach oleja, kafilériách, skladoch, farmách, dopravných prostriedkoch a pod. Ošetrenie kŕmnych surovín a krmív pomocou Sal CURB® je účinné pri kontrole kontaminácie baktériami Salmonella spp. a ďalšími patogénnymi organizmami. Sal CURB® znižuje výskyt salmonely, zabraňuje opakovanej kontaminácii a poskytuje dlhodobú ochranu pred množením patogénnych mikroorganizmov. Aj vďaka tomu pomáha znižovať počty prípadov salmonelózy u ľudí.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača