Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Ako bezpečne skladovať obilniny a olejniny a ochrániť ich tak pred znehodnotením

Opäť tu máme obdobie roka, kedy sa po žatve viacerých plodín začínajú napĺňať sklady. Či už hodnotíme úrody ako nadpriemerné, priemerné alebo podpriemerné, zber plodín vždy predstavuje ukončenie celoročného úsilia poľnohospodárov, isté zadosťučinenie a úľavu, keď za zožaté obilie a olejniny dostanú do „bezpečného prístavu“ skladu alebo sila. Farmár tak ukončí jednu kapitolu roka, kedy si na chvíľu vydýchne a načerpá nové sily, aby sa mohol sústrediť na ďalšie jesenné práce.

Žijeme komplikovanú dobu konfliktov, vysokej inflácie, extrémnych cien energií, ale takisto vysokých cien agrokomodít. Z tohto dôvodu dnes môžeme naozaj konštatovať, že pozberaná úroda má hodnotu zlata. Okrem absolútne prioritného hľadiska hygieny a bezpečnosti zdravia ľudí a zvierat by mal byť ďalším dôvodom snahy patrične sa o pozberanú úrodu postarať aj jej vysoká hodnota. No a v neposlednom rade, v súvislosti s už spomínanými cenami energií určite stojí za zváženie vyhodnotiť si aj náklady a stratégie na ošetrenie konzervantmi na báze organických kyselín a ich solí.

Následky nevhodného skladovania 

Je všeobecne známe, že zrná bývajú kontaminované plesňami, a preto sú následne náchylné na napadnutie roztočmi. Zrná sú ideálnym substrátom pre rast plesní a môžu byť spočiatku kontaminované takzvanými „poľnými plesňami“, ako je Fusarium, keď sa vyvíjajú na rastlinách na poli. V podmienkach skladovania sa prevládajúcimi patogénnymi organizmami stávajú „skladištné plesne“ ako AspergillusPenicillium. Skladištné plesne môžu rásť pri relatívne nízkom obsahu vlhkosti. Tieto rôzne druhy plesní môžu produkovať niekoľko toxických metabolitov, známych ako mykotoxíny.

Výsledkom pôsobenia mnohých činiteľov je biologické znehodnotenie skladovaných zrnín. Vplyvy, ktoré primárne prispievajú k biologickému znehodnoteniu (vrátane rastu plesní) sú vlhkosť, teplota a škodcovia.

Plesne môžu rásť v širokom rozmedzí teplôt

Pri obilninách využívajú plesne vlhkosť unikajúcu z vnútra zŕn (tzv. voľná vlhkosť). Pri danom obsahu vlhkosti môžu mať rôzne obilniny rôznu vodnú aktivitu a teda rôznu mieru rastu plesní. Typické hodnoty vodnej aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre rast plesní sa pohybujú v rozmedzí hodnôt 0,65 až 0,97. Vodná aktivita a náchylnosť k množeniu plesní sa zvyšujú so zvyšujúcou sa teplotou. Napríklad kukurica, môže byť v jednom roku uložená relatívne bezpečne pri vlhkosti 14% a teplote 10° C. Avšak, rovnaká kukurica skladovaná pri 30 °C bude do dvoch mesiacov podstatne ovplyvnená rastom plesní.

Rast plesní znižuje nutričnú hodnotu obilnín a ďalších zrnín. Narušuje rovnováhu medzi esenciálnymi živinami ako sú vitamíny a aminokyseliny a znižuje ich energetický obsah. Kŕmenie zvierat zaplesneným obilím zníži ich výkonnosť a produktivitu. Plesne produkujú mykotoxíny, ktoré majú takisto výrazne negatívny vplyv na ich produktivitu. Mykotoxíny sa navyše považujú za jeden z najvýraznejších kontaminantov potravín, kvôli ich negatívnemu vplyvu na bezpečnosť potravín a zdravie ľudí.

Hmyz a roztoče, môžu takisto významne prispieť k biologickému znehodnoteniu zŕn v dôsledku fyzického poškodenia a straty živín spôsobených ich činnosťou a tiež pre ich komplexné interakcie s plesňami a mykotoxínmi. Metabolická aktivita hmyzu a roztočov spôsobuje ako nárast v vlhkosti, tak aj nárast teploty kontaminovaného obilia. 

Skladištné roztoče sú extrémne malé, avšak veľmi početne rozšírené. Tento hmyz vzbudzuje  zvýšené obavy v súvislosti s čoraz početnejšími alergickými účinkami na ľudí a dobre zdokumentovanými  nepriaznivými účinkami spôsobujúcimi stratu nutričnej kvality a zníženie chutnosti. Roztoče môžu spôsobiť dermatitídu, tráviace a dýchacie komplikácie u zvierat aj ľudí. Roztoče sú okrem toho nosičmi mykotoxínov, spór plesní a baktérií ako napr. Salmonella a ich výkaly sú živným materiálom pre množenie plesní.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje rast plesní je podiel zlomených zŕn. Zlomené a narušené zrná ako následok spôsobený všeobecnou manipuláciou a/alebo poškodením hmyzom, sú kvôli narušenému endospermu náchylné na inváziu plesní. 

Povrch zŕn absorbuje vzdušnú vlhkosťou najmä v zime, čím výrazne stúpa jeho vlhkosť a tvorba mykotoxínov.

Fluktuácia vlhkosti môže vytvárať nebezpečné prevlhčené miesta. Je to dané prirodzenými konvenčnými prúdmi, ktoré vznikajú vo vrchnej časti sila. Dôležitá je rovnováha relatívnej vlhkosti vzduchu vo vrchnom priestore sila, masy obilia a  teploty. Pri fluktuácii teplôt dochádza aj ku kondenzácii vlhkosti na povrchu skladovanej masy obilia a na spodnej strane strešného krytu.

Správna výrobná prax pre skladovanie obilnín a olejnín

Prevencia strát spôsobená hmyzom,  roztočmi  a  plesňami vďaka správnemu skladovaniu obilnín, olejnín a  strukovín; prevencia kontaminácie je jednoduchšia, bezpečnejšia a lacnejšia než kuratívne opatrenia.

Pred naskladnením novej úrody silá/sklady dôkladne vyčistite. Sklady musia byť čisté, suché a dobre vetrané. Manipulačné zariadenia musia fungovať dokonale, tak aby sa minimalizovalo poškodzovanie zŕn.

Inštalujte prevzdušňovací systém na zníženie teploty skladovaného obilia a migrácie vlhkosti.

Sušenie. Tvrdé alebo vlhké zrniny sú na zaplesnenie alebo zamorenie škodcami náchylnejšie ako suché. Existujú dve základné metódy sušenia zrnín: horúcim vzduchom a sušenie v celku.

Chladenie po sušení na zastavenie množenia hmyzu a ostatných škodcov a zníženie relatívnej vlhkosti.

Použitie vhodného konzervačného prípravku, napr. Myco CURB®, ako prevencia voči prehrievaniu a zaplesneniu zrnín, keďže podmienky skladovania sa počas doby skladovania menia.

Konzervačný prípravok aplikujte čo najskôr, prostredníctvom vhodného aplikačného zariadenia, aby za zabezpečilo homogénne pokrytie celej ošetrovanej šarže.

Monitoring a kontrola vlhkosti a teploty, nakoľko tieto dva faktory spoluvytvárajú priaznivé podmienky pre rast plesní a množenie roztočov. Na základe monitoringu, aplikujte vhodné nápravné opatrenia.

Monitorujte výskyt škodcov a hlodavcov a v prípade potreby aplikujte vhodné nápravné opatrenia.

Prevencia voči strate kvality obilnín, olejnín a strukovín spôsobenej roztočmi a plesňami počas ich skladovania je jednoduchšia, bezpečnejšia a menej nákladná ako akýkoľvek kuratívny program pre nápravu ich zníženej kvality

Praktickou a často využívanou metódou na zamedzenie zaplesnenia uskladnených zrnín je Program konzervácie obilnín (Grain Treatment Programme - GT) vyvinutý spoločnosťou KEMIN. Tento program bol vyvinutý pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s obilninami, olejninami a strukovinami používanými na výrobu krmív.

Cieľom efektívneho skladovania zrnín je zamedziť zníženiu ich kvality od doby, kedy sa uskladnia až po ich spracovanie. Za týmto účelom je dôležité udržať kontamináciu zŕn plesňami na čo najnižšej úrovni.

Aplikácia prípravkov Myco CURB® - osvedčená prax v oblasti konzervácie obilnín a olejnín   

Myco CURB® je veľmi účinný inhibítor plesní chrániaci obilniny a olejniny pred zaplesnením a kontamináciou roztočov. Jeho použitie zabezpečí optimálnu nutričnú hodnotu kŕmnych surovín a predstavuje prirodzený systém ochrany pred jej stratou.

Myco CURB® obsahuje viacero zložiek, ktoré pôsobia synergicky, tak aby poskytli čo najúčinnejšie potlačenie rastu plesní.

S pH blížiacemu sa neutrálnym hodnotám je Myco CURB® z hľadiska korozivity veľmi šetrný. Je bezpečný pre  manipulujúcich pracovníkov a zákazníkov, nakoľko manipulácia s ním je oveľa menej nebezpečná. 

Účinnosť konzervácie nezávisí iba od zloženia a funkčnosti inhibítora plesní. Vyžaduje si takisto nevyhnutný servis: návrh a montáž aplikačného zariadenia, laboratórnu analýzu a praktickú technickú podporu. Tieto služby pomôžu zabezpečiť optimálnu implementáciu spôsobu vykonania konzervácie obilnín v konkrétnych podmienkach.

Výhody

Používanie prípravkov Myco CURB® zabezpečí hygienu a bezpečnosť zrnín a účinným spôsobom zabráni ich kontaminácii plesňami a roztočmi.

Konzervácia obilnín a olejnín rozhodujúcou mierou prispieva k hygiene krmív, nakoľko Myco CURB® potláča rast plesní a tým zabraňuje potenciálnej tvorbe mykotoxínov. Výskyt  plesní a roztočov po jeho aplikácii je výrazne znížený, čim minimalizujeme riziko znehodnotenia zŕn.

Konzervácia obilnín a olejnín poskytuje obchodníkom a pestovateľom alternatívu ekonomického riešenia pre konzerváciu ihneď po ich žatve. Obilniny je možné zožať v období optimálnej zrelosti – aj o niečo vyššej, čo pri žatve predstavuje vyššiu flexibilitu.

Myco CURB® má niekoľko funkcií:

  •  Široké spektrum aktivity inhibície plesní s overeným účinkom
  •  Vysoko účinný pri kontrole napadnutia plesňami a roztočmi
  •  Zabraňuje produkcii mykotoxínov
  • Vysoká stabilita a trvácnosť po aplikácii; Môže byť vystavený prevzdušňovaniu
  •  Bezpečný pre zvieratá, zariadenia a životné prostredie 
  • Jednoduché použitie na automatickú aplikáciu
  • Kompatibilný so všetkými bežnými zložkami krmiva; Povolený na použitie v krmivách 
  • Znižuje uhlíkovú stopu: Prispieva k postupom udržateľného skladovania obilia 

Myco CURB® sa úspešne používa v postupoch udržateľného spracovania a skladovania obilnín a olejnín po celom svete. Aplikácia Myco CURB® v zrnách znižuje celkový počet plesní, inhibuje populáciu roztočov, zaručuje dobrú kvalitu zrna a úspešne zabraňuje rastu skladových plesní a tvorbe mykotoxínov. Okrem toho možno v porovnaní s tradičnými a konvenčnými postupmi sušenia a prevzdušňovania dosiahnuť 77 % zníženie uhlíkovej stopy. 

Optimalizácia nákladov pri uskladnení – sušenie plynom verzus konzervácia „chémiou“

V súvislosti v úvode spomenutými faktormi ovplyvňujúcimi náklady na sušenie a skladovanie. Ceny energií raketovo vystrelili. Podľa analýz Zväzu výrobcov krmív, Agromagazínu a viacerých skladovateľov (zdroj AM 07/2022) by sa tento rok mohli ceny sušenia z dôvodu nárastu cien zemného plynu zvýšiť o 5€ - 8€ na % odsušenia. Pri vlhkosti zrna pri zbere 20% by to na 14% dosušenie znamenalo zvýšený náklad o 30€ – 48€*, čo už predstavuje významnú nákladovú položku (*zdroj AM 07/2022). Nastáva tu teda otázka, oplatí sa znížiť náklady za sušenie použitím “chémie¨?

Pre viac informácií a vypracovanie ponuky na ošetrenie obilnín/olejnín nám napíšte do formulára alebo kontaktujte: Ing. Jozef Nociar, 0905 591 790, jozef.nociar@vetagro.sk

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača