Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Ako si vylepšiť cenu cukrovej repy

O úspechu pestovateľa cukrovej repy rozhodne v závere sezóny obsah cukru v repe, resp. percento cukornatosti. Tá sa má pohybovať na úrovni minimálne 16 %. Na túto hodnotu je stanovená výkupná cena. Ak pestovateľ požadovaných 16 % nedosiahne, je postihovaný nižšou cenou. A naopak, za vyššiu cukornatosť dostáva zaplatené viac.

Keďže každý z nás chce predať čo najlepšie, v nasledujúcich riadkoch prinášame niekoľko osvedčených rád, ktoré v praxi fungujú a vďaka ktorým vás úroda ani cukornatosť nesklamú. Hoci hneď v úvode je potrebné zdôrazniť, že na cukornatosť má vplyv celý rad faktorov. A pokiaľ za pomoci niektorých vieme tvorbu cukrov podporiť, na iné vplyv nemáme – napríklad počasie.

Cukornatosť cukrovej repy

Cukor sa tvorí v listoch cukrovej repy a ukladá sa v buľve. Tieto procesy prebiehajú za pomoci biochemickej reakcie nazývanej fotosyntéza. Na jej rýchlosť a priebeh vplývajú okrem teploty vzduchu a pôdy aj ďalšie vonkajšie a vnútorné činitele, ako sú vlhkosť pôdy a ovzdušia, dostupnosť a množstvo minerálnych živín, svetlo, vlastnosti chlorofylu, rýchlosť ukladania cukrov, odrodové vlastnosti, choroby a podobne.

Podpora fotosyntézy

Ako sme už spomenuli, percento cukornatosti závisí aj od priebehu fotosyntézy. Tento proces podporíme, ak vytvorenú listovú plochu budeme udržiavať čo najdlhšie zdravú, ale aj aplikáciou správnych mikro- a makroživín. Významnú úlohu zohráva v tomto prípade meď – Cu. Jej dôležitosť potvrdzuje skutočnosť, že 75 % všetkej medi v listoch sa nachádza práve v chloroplastoch. Meď urýchľuje tvorbu rastových hormónov (auxínov), je súčasťou chlorofylu a zabraňuje jeho predčasnému rozpadu, zohráva dôležitú úlohu pri nitrifikácii, posilňuje bunkové steny, pozitívne vplýva na zdravotný stav rastlín. 

Aby vyššie spomenuté procesy prebehli správne, potrebujeme tento mikroprvok dodať aj počas vegetácie aplikáciou na list. Dôvodom je jeho nízka pohyblivosť v rastline. V prípade potreby doplnenia medi je vhodné siahnuť po prípravku, ako je napríklad UNI Cu s obsahom medi 9,2 % a 11,5 % síry. Obidva prvky navyše priaznivo vplývajú aj na dobrý zdravotný stav rastliny. Ak chceme riešiť predovšetkým zdravotný stav repy, je vhodnejšie siahnuť po prípravku Beta Cu, pretože obsahuje meď (18,9 %) vo forme oxychloridu. Aplikácia Beta Cu výrazne podporuje tvorbu fenolov, čím sa rastlina stáva odolnejšou. Oba prípravky sa môžu aplikovať súčasne s fungicídnym ošetrením porastov.

Prvenstvo pre draslík

Spomedzi makroživín stojí (nielen) v tejto fáze vegetácie na piedestáli draslík – K. Práve za jeho prítomnosti dochádza k tvorbe cukrov. A hoci otázka hnojenia cukrovej repy draslíkom je dobre prebádanou oblasťou, jeho aplikácia, správne načasovanie a voľba vhodného hnojiva v praxi až taká jednoduchá nie je. V súčasnosti musíme myslieť aj na to, že extrémne počasie ovplyvňuje metabolizmus repy. Rastliny trpiace suchom nedokážu prijímať živiny do takej miery, ako by to robili za optimálnych poveternostných podmienok. Aby sme docielili očakávaný efekt z hnojenia, rastliny sužované počasím je potrebné primerane stimulovať. Pomocnú ruku im podáme v podobe prírodných prípravkov z radu Humofolátov, ktoré sú výborným pomocníkom pestovateľov v boji s extrémnymi vplyvmi počasia.

V radoch pestovateľov sa osvedčil prípravok z radu Humofolátov KALIUM Plus s vysokým obsahom draslíka (až 30 % K2O a mikroelementov v chelátovej väzbe). Ide o bioaktívne hnojivo, ktoré v suchom období napomáha prekonávať stresové podmienky rastu rastlín, kedy je veľakrát zhoršený príjem živín z pôdy. KALIUM Plus pozitívne ovplyvňuje vyzrievanie pletív, pevnosť bunkových stien, ovplyvňuje hospodárenie s vodou, a ako už bolo spomenuté, zohráva významnú úlohu pri zvyšovaní cukornatosti. Hlavnou zložkou prípravku je zložka Humofolátu, ktorá vďaka supramolekulárnej štruktúre s nízkou molekulárnou hmotnosťou zabezpečuje efektivitu a vysokú biologickú aktivitu prípravku.

Dusík cukornatosť znižuje!

Pri hnojení dusíkom – N buďme opatrní! U cukrovej repy sa potvrdilo, že zvyšovanie dávky dusíka síce napomáha vyššej úrode buliev, no cukornatosť repy klesá. Pri nadmernom hnojení, ako aj nevyrovnanom pomere medzi dusíkom a draslíkom sa znižuje technologická kvalita cukrovej repy.  Je to preto, lebo každá zvýšená dávka N podporuje v rastlinách cukrovej repy dusíkatý metabolizmus na úkor glycidového. Spôsobuje intenzívny nárast listov, čím dochádza k presunu asimilátov do nadzemných orgánov rastliny. A to má negatívny dopad na pokles cukornatosti v buľve cukrovej repy. To, že cukrová repa začína vytvárať nové listy na úkor sacharózy, sa prejavuje zníženou cukornatosťou až o 1,2 – 1,6 %. Súčasne dochádza k biochemickým a fyziologickým zmenám, čoho výsledkom je zhoršenie technologickej kvality (nárast obsahu škodlivých látok popola, K+, Na+, N látok).

Najnovšie články

Magazín

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Tuk vo všeobecnosti netvorí veľkú časť kŕmnej dávky prežúvavcov, ale celosvetovo sa vo veľkých objemoch používa ako prostriedok na zvýšenie energetickej hustoty kŕmnej dávky a na zvýšenie obsahu mliečneho tuku. Aké sú však jednotlivé druhy tukov, ktoré možno skrmovať a ako ovplyvňujú prostredie bachora? Aby sme na tieto otázky mohli odpovedať, musíme najskôr pochopiť, čo tuk je a z čoho sa tuk alebo lipid skladá. 
Čítať viac...

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Súčasná neľahká ekonomická situácia v produkcii mlieka, núti chovateľov maximalizovať produkciu, za najnižších možných nákladov. Na to je potrebné, čo možno najviac, využívať genetický potenciál svojich zvierat (základného výrobného prostriedku), ktorý je na omnoho vyššej úrovni, ako sú bežne dosahované parametre úžitkovosti v našich chovoch.
Čítať viac...

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Každý deň sa v normálnom metabolizme vo všetkých bunkách tela vedie „epický boj“. Počas normálneho bunkového dýchania vznikajú pri tvorbe energie z potravy voľné radikály. Voľné radikály sú atómy alebo molekuly, ktoré obsahujú jeden alebo viac nepárových elektrónov. Elektróny bežne existujú v pároch, toto je stabilná situácia. Nespárovaný elektrón je pre molekulu alebo atóm nežiadúcou vlastnosťou, pretože je vysoko nestabilný, čo ho robí reaktívnym. Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača