Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Aminokyseliny a ich úloha vo výžive rastlín

Aminokyseliny ako súčasť biostimulátorov

Aminokyseliny môžeme v súčasnosti nájsť ako súčasť rôznych biostimulátorov rastu rastlín. Pozrime sa však na biostimulátory rastu bližšie. Často sú definované ako akékoľvek látky alebo mikroorganizmy so schopnosťou zvýšiť využiteľnosť živín, toleranciu voči abiotickému stresu a/alebo kvantitatívne a kvalitatívne parametre produktov poľnohospodárskych plodín. V súčasnosti je známych mnoho produktov, ktoré možno označiť za biostimulátory. Najčastejšie sa vyrábajú z baktérií, húb, rias, vyšších rastlín, živočíšnych surovín a rôznych materiálov obsahujúcich humáty. Práve biostimulátory vyrábané zo živočíšnych surovín, a teda obsahujúce aminokyseliny živočíšneho pôvodu, zohrávajú viaceré úlohy pri príjme a asimilácii dusíka, metabolizme uhlíka, ale aj pri zvyšovaní mikrobiologickej aktivity a úrodnosti pôdy. Viaceré vedecké štúdie potvrdzujú, že práve tieto faktory patria k najvýraznejším činiteľom ovplyvňujúcim produkčný proces rastlín.

Prečo aplikovať aminokyseliny?

Biostimulátory rastu na báze aminokyselín môžu byť vyrábané buď hydrolýzou, alebo enzymatickou úpravou živočíšnej alebo rastlinnej bielkovinovej hmoty. Výhodou takýchto biostimulátorov je ich ľahká absorbovateľnosť, preprava a prítomnosť dusíka ako jedného z najvýznamnejších makroprvkov. Navyše, viaceré aminokyseliny pozitívne ovplyvňujú metabolizmus kovov, z ktorých mnohé sú pre rastliny z pohľadu výživy dôležitými mikroprvkami. Prečo dodať rastlinám aminokyseliny priamo na list? Je dôležité vedieť, že rastlina nedokáže bez aminokyselín plnohodnotne rásť a tvoriť úrodu. Aplikáciou na list sa šetrí energia, ktorú by rastlina musela vynaložiť pri prirodzenej premene organických látok, syntetických dusičnanov a amoniaku na aminokyseliny. 
Od biostimulátorov sa najčastejšie očakáva zvyšovanie množstva a kvality produkcie a potláčanie rôznych foriem stresu. Dokážu to aj biostimulátory na báze aminokyselín? Táto vlastnosť je ich doménou. Aj na základe toho vznikajú po celom svete rôzne prípravky na báze aminokyselín, ktoré sa u pestovateľov tešia čoraz väčšej obľube.

Obrázok 1 Poškodenie ľuľka zemiakového chladom (A); rýchla regenerácia po aplikácii biostimulátora rastu DELFAN® Plus na báze aminokyselín (B)

Význam a úlohy aminokyselín

Hlavnou úlohou aminokyselinových stimulátorov rastu je dodávať plodinám dusík. Popíšme si však úlohy aminokyselín podrobnejšie. Napr. L-prolín môže znížiť účinok a urýchliť čas zotavenia sa z abiotického stresu posilnením bunkovej steny (pôsobenie sucha, chladu, herbicídov a pod.). L-glycín a kyselina L-glutámová sú kľúčovými zložkami pre produkciu chlorofylu a taktiež môžu podporovať príjem mikroprvkov a ich transport do buniek. L-tryptofán je prekurzorom pri syntéze auxínu, ktorý je významným hormónom rastu. L-metionín je prekurzor etylénu, ktorý stimuluje dozrievanie. L-arginín je prekurzorom tvorby cytokinínu, ktorý sa podieľa na tvorbe buniek, nárastu fytomasy a jej vyzrievaniu. Od aminokyselín závisí aj opelenie a násada plodov. Napr. L-histidín pomáha pri dozrievaní plodov, L-prolín zvyšuje tvorbu peľu, L-lyzín, L-metionín a kyselina L-glutámová zvyšujú klíčivosť peľových zŕn, L-alanín, L-valín a L-leucín zasa zvyšujú senzorickú kvalitu plodov.

 Obrázok 2 Listy kukurice siatej po herbicídnom ošetrení bez stimulátora rastu DELFAN® Plus (A); so stimulátorom rastu DELFAN® Plus na báze aminokyselín (B)

Reálne skúsenosti z praxe

Pestovateľ by mal poznať vyššie uvedené funkčné vlastnosti aminokyselín, ktoré by mu mali pomôcť pri výbere toho správneho produktu. Je známe, že rôzne stimulátory rastu na báze aminokyselín, vyrobené z rôznych zdrojových surovín môžu mať odlišné pomery a koncentrácie aminokyselín, čo sa môže prejaviť ich rozdielnym účinkom. Za jeden z najlepších a najuniverzálnejších biostimulátorov rastu na báze aminokyselín možno považovať prípravok  DELFAN® Plus. Je to unikátny organický kvapalný stimulátor rastu na báze dusíka a voľných L-aminokyselín ako kyselina glutámová, glycín, alanín, prolín, hydroxyprolín, tyrozín, kyselina aspartamová, leucín, izoleucín, fenylalanín, lyzín, serín, arginín, valín, metionín, treonín a histidín. Možné ho je aplikovať na široké spektrum poľných a záhradných plodín. Vo vode je veľmi dobre rozpustný, čo uľahčuje listovú aplikáciu. V našich podmienkach sa odporúčaná dávka pohybuje na úrovni 0,5 až 2 l/ha. Výhodou je, že je možné tento biostimulátor aplikovať v tankmixe s bežnými prípravkami na ochranu rastlín, najmä s postemergentnými herbicídmi, kedy pomáha poľnohospodárskym plodinám prekonávať prirodzený stres v dôsledku herbicídneho ošetrenia. Pozitívne účinky biostimulátora rastu DELFAN® Plus na produkčné charakteristiky poľných plodín sú známe aj v zahraničí. Reálne skúsenosti pestovateľov z praxe sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

Skúsenosti s biostimulátorom DELFAN® Plus pri spoločnej aplikácii so štandardnými postemergentnými herbicídmi.

PlodinaTermín aplikácieDávka DELFAN® PlusLokalita, rokÚčinok
pšenica letná
forma ozimná
BBCH 291 l/haFrancúzsko, 2017+ 0,43 t/ha
pšenica letná
forma ozimná
BBCH 292 l/haPoľsko, 2014+ 0,57 t/ha
pšenica letná
forma jarná
BBCH 291 l/haPoľsko, 2021+ 0,68 t/ha
kukurica siataBBCH 142 l/haPoľsko, 2017+ 3,0 t/ha
kukurica siataBBCH 141 l/haFrancúzsko, 2017+ 0,72 t/ha
kukurica siataBBCH 142 l/haNemecko, 2015+ 1,2 t/ha
kapusta repková praváBBCH 152 l/haNemecko, 2017+ 0,16 t/ha
slnečnica ročnáBBCH 142 l/haFrancúzsko, 2019+ 0,33 t/ha

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača