Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Jesenná výživa do jari nepočká

S nástupom jesenných prác prichádza nová sezóna a s ňou každoročné výzvy a očakávania. O ich naplnení rozhoduje mnoho faktorov, z ktorých dokážeme mnohé ovplyvniť, iné nie. V posledných rokoch sa čoraz väčšou výzvou stáva zvládnutie ochrany vzchádzajúcej repky a udržanie zdravých a odolných rastlín vo vyrovnanom poraste.

Naša spoločnosť je spoľahlivým dodávateľom prinášajúcim na polia overené hnojivá so stimulačným účinkom (ALGOBOR, PMg Active, TOP Grain) spolu s prípravkami, kombinujúcimi výživu a podporu dobrého zdravotného stavu rastlín. Jedným z týchto prípravkov je aj SILICARE Basic. Okrem osvedčenej kombinácie „jesenných prvkov“ fosforu a draslíku obsahuje esenciálny prvok - kremík. Výskumy ukázali, že kremík zohráva pri zvyšovaní odolnosti rastlín dôležitú úlohu.

Repka si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a bystré oči

Teplé jesenné dni a mierne zimy dovoľujú repke dlhú vegetáciu, čo sa nezaobíde bez adekvátnej výživy a regulácie porastov. Zároveň môžeme počítať s výskytom škodcov a následným „infikovaním“ rastlín chorobami. K významným faktorom ovplyvňujúcim dosahované úrody ozimnej repky, okrem klimatických podmienok, patria choroby vyskytujúce sa v porastoch hlavne jesennom období a na jar. Najškodlivejšou chorobou v jesennom období je fómová hniloba koreňov a stonky. Dôležitá je rýchla reakcia a včasná aplikácia fungicídov. Tvrdým orieškom sú choroby prenikajúce do koreňov rastlín patogénmi z pôdy ako napríklad verticíliové vädnutie, či patogény spôsobujúce padanie klíčiacich rastlín. Kľúčová je prevencia, spočívajúca v dodržiavaní základných agronomických opatrení ako je striedanie plodín, kvalitné osivo, udržiavanie pôdy v dobrom zdravotnom stave a biologickej diverzite. Nápomocné sú aj preventívne používané prípravky - elicitory podporujúce vlastnú obranyschopnosť rastlín. 

V prípade podmienok nedovoľujúcich vstúpiť postrekovačom na parcelu umožňuje v súčasných legislatívnych podmienkach aplikácia dronmi, aspoň operatívne zásahy výživou.

Zlaté pravidlo jesennej výživy

Bez adekvátnej aplikácie živín je takmer nemožné, aby porast repky dosiahol efektívny rast a vývoj. Dusík je základným úrodotvorným prvkom podieľajúcim sa na fyto-hormonálnom riadení rastu repky. Amoniakálne formy podporujú rast koreňového systému, kým nitrátové formy výraznejšie naštartujú rast listovej ružice (nadzemnej časti).

Zlaté pravidlo však hovorí, že na jeseň postačujú nižšie dávky N, pričom sa odporúča zamerať na vhodný pomer živín, doplnenie fosforu, draslíka a mikroelementov. Fosfor je nenahraditeľný v počiatočných fázach rastu, kým sa vytvorí silný koreňový systém schopný uvoľňovať fosfor aj z menej rozpustných foriem.

Neoplatí sa zabúdať ani na draslík a to hneď z niekoľkých dôvodov. Zohráva dôležitú rolu pri utilizácií dusíka, je aktivátorom najmenej 60 rôznych enzýmov zapájajúcich sa do vývinu rastlín, reguluje hospodárenie s vodou), zohráva komplexnú rolu v procese fotosyntézy, vplýva na rast koreňov, ktoré sú rozhodujúce pre príjem vody i živín.

Aj keď aplikácia makroelementov listovou výživou nepokryje plnú potrebu živín, poskytuje rýchlo prijateľné živiny v období, kedy ešte nie je koreňový systém plne vyvinutý. Pomôže aj pri preklenutí nevhodných klimatických podmienok, či nižšom základnom hnojení. Pri mikroelementoch je situácia odlišná. Aplikácia mikroelementov je vo forme listovej výživy najefektívnejšia aj najekonomickejšia. 

Doplnenie mikroelementov je ideálne robiť viackrát počas vegetačného obdobia, najmä u prvkov, ktoré majú v rámci rastliny strednú až nižšiu pohyblivosť (B, Cu, Mo, Zn, Fe). Jesennú aplikáciu makro a mikroelementov (predovšetkým bór, zinok) sa neoplatí vynechať, pretože „škody“ napáchané deficitom živín sa na jar odstraňujú ťažšie, s vyššími nákladmi a nižším efektom. Navyše udržiavanie ochrannej clony poskytuje dostatok priestoru pre aplikáciu listovej výživy ako optimálneho riešenia rýchlych a cielených zásahov.

Energetický booster pre vaše porasty

Bór (B) – mikroelement, ktorý sa svojimi „funkciami“ v rastline nápadne podobá na fosfor, podporuje rast koreňov a pri jeho dostatku sa dosahuje i lepšie energetické zásobovanie koreňov. V rastline plní niekoľko úloh a to najmä stavebnú a signalizačnú. Významne ovplyvňuje proces tvorby, prenosu a ukladania cukrov a je dôležitý pre tvorbu generatívnych orgánov. Azda najvýznamnejšou funkciou bóru je účasť na tvorbe a stabilite bunkových stien. Až 90 % jeho obsahu je viazaných v bunkových stenách. Aj z tohto dôvodu je pohyblivosť bóru nízka a preto odporúčame aplikačnú dávku opakovať viackrát počas vegetačného obdoba. Vo vzťahu k tvorbe bunkových stien sa podieľa aj na lignifikácií, čo ovplyvňuje pevnosť a elasticitu stien. Preto je typickým príznakom nedostatku bóru praskanie koreňov a stoniek.

Poškodenie je vstupnou bránou pre patogény. S pevnosťou bunkových stien súvisí aj vplyv bóru na odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä mráz) a patogénom (Verticillium spp., fóma, fuzárie).

ALGOBORE je stimulačné hnojivo s obsahom mikronizovaného bóru. Bór v kombinácií s kyselinou algínovou, fytoregulátormi a hydrokoloidmi zabezpečuje vyššiu odolnosť rastlín abiotickým stresom. Výhodou je aj neutrálne pH hnojiva a jeho lepšia kompatibilita s insekticídnymi prípravkami.

Fosfor (P) - energetický makroelement, kľúčový pre všetky biochemické procesy v rastlinách.
Až 3/4 z jeho celkového príjmu rastliny spotrebujú do 1/4 svojho životného cyklu. Repka vytvára mohutný koreňový systém schopný produkovať výlučky, ktoré dokážu uvoľňovať fosfor aj z ťažšie dostupných foriem. Kým sa však silný koreň s jemným koreňovým vlásnením vytvorí, je dôležité fosfor dodať v ľahko a rýchlo prijateľnej forme.

Repka vytvára v priebehu krátkeho obdobia mohutný koreňový systém, ktorý spotrebuje až okolo 50 % energie získaných fotosyntézou v nadzemnej časti. Tento energetický vklad sa vyplatí, pretože s ideálnymi podmienkami počítať nemôžeme a silný koreňový systém je hlavným predpokladom pre dosiahnutie vysokých úrod.

PMg ACTIVE je vysoko koncentrované stimulačné hnojivo (NP+Mg) s obsahom extraktov z morských rias, bohaté na fytoregulátory, hydrokoloidy a kyselinu algínovú. Mladým rastlinám zabezpečí dobrú fosforečnú výživu, s vysokou mierou asimilácie P a Mg cez listy rastlín, vďaka vysokoúčinnej formulácii hnojiva (prísady umožňujú dosahovať tzv. „systémový účinok“). Vďaka extraktom z morských rias (Ascophylum nodosum) zvyšuje odolnosť voči abiotickému stresu (vysoká teplota, nedostatok zrážok a pod.) Výhodnou alternatívou je aj koncentrované hnojivo PK+mikroprvky, taktiež s vysokým obsahom fosforu, draslíka a mikroelementov.

Draslík (K) je „osmotický“ prvok, podporujúci príjem vody koreňmi. Znižuje transpiráciu a preto dokáže rastlina vodu lepšie využiť na tvorbu metabolitov. Zároveň zvyšuje výťažok fotosyntézy a zvyšuje odolnosť voči stresovým faktorom ako mráz, sucho.

TOP Grain obsahuje výdatný koktail makro a mikroelementov s vysokým zastúpením draslíka. Vysoká koncentrácia umožňuje nízke dávkovanie. V tomto komplexnom hnojive nechýbajú ani mikroelementy v chelátovej väzbe a komplex aminokyselín.

Zdravé a vitálne rastliny s dostatočnou mierou obranyschopnosti voči patogénom sú základným predpokladom pre dosahovanie vysokých úrod.

Kremík (Si) je esenciálny prvok, ktorý hrá dôležitú úlohu pri zvyšovaní odolnosti rastlín voči abiotickým stresom spôsobených nepriaznivým počasím ako aj škodcom. Aktivuje obranné mechanizmy rastlín ako je zvýšená produkcia fytoalexínov a enzýmov, ktoré sú účinné v boji proti patogénom. Zároveň pomáha tvoriť dostatočne hrubú a odolnú kutikulu, čo zvyšuje odolnosť rastlín voči mechanickému poškodeniu. Tým, že sa ukladá v bunkách a tkanivách znižuje transepidermálne straty vody, t.j. nižší únik vody cez povrchové tkanivá.

SILICARE Basic je prípravok s obsahom kremíka (18 %), draslíka (25%) a fosforu (5%). Je určený na preventívnu aplikáciu, podporu tvorby fytoalexínov a zlepšenie zdravotného stavu porastu.

Fytoalexíny sú prírodné chemické látky, ktoré rastliny produkujú ako súčasť svojej výbavy v boji proti infekciám spôsobených baktériami, hubami a vírusmi. Majú silné antimikrobiálne a antifungálne vlastnosti. Ich hlavnou úlohou je rýchlo reagovať na napadnutie patogénmi a brániť sa pred ich šírením. Fytoalexíny majú rôznu chemickú štruktúru (napr. alkaloidy, flavonoidy, terpenoidy) a rovnaký cieľ – zastaviť šírenie patogénov v rastlinách.

Zásadnou otázkou pri rozhodovaní vo výbere vhodnej listovej výživy je, či posilnenie obranyschopnosti rastlín a spevnenie kutikuly priaznivo ovplyvní aj výšku úrody. Podľa realizovaných výskumov prispieva kremík k lepšiemu zdravotnému stavu porastov a tým aj lepším úrodám pri predpoklade, že sa používa preventívne pred objavením sa prvých príznakov.

Nákup listových hnojív prestavuje určité finančné náklady. Avšak pri zvážení faktu, že investícia do výkonných osív a nie lacných prípravkov na ochranu rastlín, by bolo škodou podceňovať potenciál listovej výživy. S vhodným prístupom a kvalitnými hnojivami dokážeme zvýšiť efektivitu pestovateľských postupov a vďaka kombinácii výživy a podpory ochrany dosahovať primerané úrody. Pre efektívnosť použitia listovej výživy je dôležitý výber vhodného hnojiva, primeraná dávka a správne načasovanie jeho aplikácie.

Pri výbere toho správneho hnojiva neváhajte kontaktovať náš skúsený predajno-poradenský tím.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača