Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Listové hnojivá - ako si vybrať to najvhodnejšie?

Aplikácia listových hnojív po hnojení pôdy je účinnou metódou na zvýšenie obsahu makro a mikroprvkov v rastlinách, čo pozitívne vplýva na ich rast a tvorbu úrody. Výskum v tejto oblasti prebiehal už od 19. storočia, kedy sa viacerým vedcom podarilo dokázať, že rastliny dokážu živiny prijímať aj cez listy. Ako vyzerá ponuka listových hnojív dnes, čo je ich základom a ako sa zorientovať pri ich výbere? Tieto otázky sa vám pokúsime priblížiť v nasledujúcom texte.

Obrázok: naformulovať účinné listové hnojivo je často náročný proces.

Obrázok: naformulovať účinné listové hnojivo je často náročný proces.

Trocha histórie

V úvode sme spomenuli, že štúdiom rastlín a ich fyziológiou sa zaoberalo viacero vedcov, ktorých môžeme bezpochyby označiť za zakladateľov súčasného poznania. Rastliny skúmali komplexne, ale časťou ich výskumu bola aj aplikácia listových hnojív a ich účinky na rastliny. Napriek tomu, že v tejto otázke ešte aj dnes pretrvávajú protichodné názory, výsledky bádania a experimentov boli jednoznačné. Rastliny dokážu živiny prijímať nielen cez koreňový systém, ale aj inými časťami, najmä listami. Nižšie uvádzame najväčšie osobnosti, ktoré k tomuto poznaniu prispeli:

Justus von Liebig (1803-1873): Nemecký chemik a poľnohospodársky vedec, ktorý je považovaný za otca modernej výživy rastlín. Vykonával rozsiahle výskumy týkajúce sa rastu rastlín a identifikoval esenciálne živiny potrebné pre zdravý vývoj rastlín. Jeho práca položila základy pre pochopenie úlohy minerálov vo výžive rastlín.

Julius von Sachs (1832-1897): Nemecký botanik, ktorý výrazne prispel k poznaniu fyziológie rastlín. Jeho výskum týkajúci sa fotosyntézy, transpirácie a prijímania živín rastlinami výrazne posunul naše poznatky o procesoch v rastlinách. Sachs sa tiež venoval absorpcii živín cez listy.

Stephen Hales (1677-1761): Hoci Hales žil predovšetkým v 18. storočí, jeho práca výrazne ovplyvnila vedu o rastlinách. Vykonával experimenty týkajúce sa výživy rastlín a prijímania vody, vrátane výskumu absorpcie živín cez listy.

Heinrich Anton de Bary (1831-1888): Nemecký mykológ a botanik, ktorý študoval choroby rastlín a interakcie medzi rastlinami a hubami. Jeho výskum zahŕňal aj absorpciu živín cez listy. De Baryho práca prispela k našim poznatkom o vzťahoch medzi rastlinami a mikroorganizmami.

Obrázok: Prístroje skonštruované a používané Júliusom von Sachsom počas jeho pôsobenia na Poľnohospodárskej akadémii v Poppelsdorfe/Bonn (zdroj: www.researchgate.net).

Obrázok: Prístroje skonštruované a používané Júliusom von Sachsom počas jeho pôsobenia na Poľnohospodárskej akadémii v Poppelsdorfe/Bonn (zdroj: www.researchgate.net).

Vývoj v tejto oblasti možno nie je taký rýchly ako v iných vedeckých a priemyselných disciplínach, spektrum najrôznejších prípravkov vo výžive plodín však sústavne narastá. V nových typoch hnojív nachádzame okrem hlavných anorganických živín i rôzne organické, eventuálne organo-minerálne látky: humínové látky, lignohumáty, oligopeptidy, aminokyseliny, organické kyseliny, polysacharidy, prekurzory chlorofylu, látky s morforegulačnou aktivitou a pod.. Ich úlohou je zabezpečiť vyššiu mieru prijateľnosti anorganických živín, ako aj podporiť biostimuláciu, čo má v konečnom dôsledku pomôcť rastlinám lepšie sa vysporiadať s environmentálnymi stresormi. 

Obrázok: dôležitým aspektom listových hnojív je ich miešateľnosť s inými hnojivami a fytochemikáliami.

Obrázok: dôležitým aspektom listových hnojív je ich miešateľnosť s inými hnojivami a fytochemikáliami.

Typy zlúčenín v listových hnojivách

Škála ponúkaných hnojív je dnes skutočne široká, mnohé z nich však majú rovnaký „pôvod“, kde minerálny základ hnojiva tvorí jedna alebo viacero druhov chemických zlúčenín. Tu sú ich základné charakteristiky:

  • Dusičnany - pre ich maximálny účinok je nevyhnutné uchovať ich vo forme roztoku. V prípade nízkej vlhkosti, tieto soli kryštalizujú a tým pádom sú úplne imobilné. Ich rozpustenie potom závisí na fyzikálnych vplyvoch a bode rozkladu. Je veľmi dôležité, aby bola miera vlhkosti vyššia ako bod rozkladu (pre rozpustenie kryštálov a dispozíciu prvkov pre rastliny). Kým mnohé formy solí majú vysoký bod rozkladu a v prípade nízkej vlhkosti s tým spojené riziko kryštalizácie, dusičnany majú nižší bod rozkladu. Pravdepodobnosť, že miera vlhkosti bude vyššia ako bod rozkladu je relatívne vysoká, čo umožňuje predĺžiť dobu, počas ktorej bude prebiehať penetrácia živín do rastliny.
  • Oxidy - sú chemické zlúčeniny, tvorené kyslíkom. Sú menej rozpustné a väčšina z hnojív na ich báze je vo forme suspenzií. Ich nižšia miera rozpustnosti neumožňuje, aby sa do rastlín dostávali v krátkom čase vo vyšších koncentráciách, zabezpečia však dobrú rozptýlenosť na povrchoch listov počas aktívneho vývoja rastlín. Na rozdiel od minerálnych solí, oxidy nemajú elektrický náboj, čo zabraňuje ich „uväzneniu“ (vytvorením el. väzby) na úrovni listových kutikúl, ktoré sú elektricky nabité. Napriek dlhšej asimilácii, táto vlastnosť následne zabezpečí lepšiu cirkuláciu prvku vnútri rastliny. Predstavuje to výhodu pre tie prvky, ktoré sú bežne známe ako menej mobilné.
  • Sírany - na rozdiel od oxidov, majú sírany dobrú rozpustnosť. Táto ich vlastnosť zabezpečí v prípade dostatočnej vlhkosti úplné rozpustenie minerálnych solí na povrchoch listov. Počas rozpúšťania dosahujú koncentrácie prvkov optimálne hodnoty a rýchly prienik do rastliny. Uchovanie týchto prvkov v roztoku závisí aj od tzv. bodu rozpadu. Napriek dobrej rozpustnosti majú sírany vyšší bod rozpadu ako iné formy. Toto je problém najmä v prípadoch nižšej (vzdušnej) vlhkosti (pokiaľ je nižšia ako bod rozpadu), kedy nemôže nastať penetrácia do rastliny. Vyšší účinok hnojív na báze síranov preto dosahujeme pri vyššej vzdušnej vlhkosti (ráno/večer/v noci).
  • Chloridy - ióny chloridov sú veľmi pohyblivé anorganické nosiče. Pre rastliny sú najrýchlejšie vstrebateľnou formou. Túto vlastnosť majú vďaka ich nízkemu delikvescenčnému bodu (proces, v ktorom substancia absorbuje vzdušnú vlhkosť, až sa v nej úplne rozpustí a vytvorí roztok), ktorý umožní úplné uvoľnenie prvkov pri nízkej vzdušnej vlhkosti prostredia.
  • Uhličitany - najväčšou prednosťou uhličitanov je ich rozpustnosť a progresívne uvoľňovanie živín. Výhodou ich pomalšieho rozpúšťania môže byť postupnejšia reakcia rastliny na deficit daných prvkov, určité predvídanie/prevencia ich deficitu v neskorších štádiách.
  • Cheláty - sú zlúčeniny, skladajúce sa z atómu centrálneho prvku minerálu naviazaného na organickú štruktúru/nosič koordinačnými väzbami. Účinnosť chelatačného činidla závisí od jeho kapacity (často veľmi vysokej) naviazať katión minerálneho prvku, čím je možné dosiahnuť nízke dávkovanie takejto zlúčeniny. Chelátové väzby bývajú veľmi silné, čo zaisťuje stabilitu týchto zlúčenín aj vo vodnom roztoku a následnú maximálnu dostupnosť a využitie rastlinou.
  • Polyoly - ako napr. sorbitol umožňujú znižovať podiel mikroživín pri zachovaní, resp. zlepšení celkového účinku hnojiva. Táto formulácia zabezpečuje optimálnu foliárnu absorpciu elementov a ich rýchlu translokáciu do všetkých častí rastlín. Ich vlastnosti uľahčujú penetráciu a zabezpečujú veľmi dobrú mobilitu a dostupnosť v rastline. Okrem toho sú bez akéhokoľvek rizika toxicity, sú biologicky odbúrateľné, sú priamo metabolizovateľné a majú vplyv na fyziológiu rastlín - stimulujú a uľahčujú vývoj rastlín. Navyše je všeobecne známe, že v obdobiach stresu rastlinám pomáhajú vysporiadať sa s týmito negatívnymi vplyvmi. 
GLYCEROLMANITOLSORBITOL
Zvlhčujúci účinokBiostimulačný a antioxidačný účinokZložka v procese fotosyntézy
Protimrazový účinokRedukuje stres zo salinityPomáha transportovať látky vo floéme
Podporuje množenie prospešných mikroorganizmovKomplexuje bórZabezpečuje systémový účinok bóru a iných mikroprvkov

Tabuľka: rozdelenie a hlavné vlastnosti polyolov

V našej ponuke sú polyoly obsiahnuté v prípravkoch rady POLY Active / ALGOBOR

  • Humofoláty™ – v našej ponuke momentálne predstavujú vrchol technologického spracovania moderných a účinných hnojív. Sú to vysoko účinné, ekologické hnojivá, ktoré sú výsledkom pokročilých výrobných metód. Extrakcia účinných látok prebieha pri nižších teplotách a extrahovaná molekula humofolátu má nízku molekulárnu hmotnosť, čo jej zabezpečuje vynikajúcu mieru vstrebateľnosti rastlinou. Hnojivá sú charakteristické svojou vysokou biologickou aktivitou. Pre zlepšenie asimilácie makro a mikroelementov je súčasťou humofolátov kyselina listová, ktorá je aj silným vektorom antistresového účinku. Navyše v rastline podporuje tvorbu fytoalexínov, čo zvyšuje mieru vlastnej obranyschopnosti rastlín.
  • V našej ponuke sú tieto hnojivá zastúpené prípravkami Best Starter Maximum C+, PHOSPH Plus, KALIUM Plus, NITROGEN Plus a BIOSTRONG.
Obrázok: Aplikácia listových hnojív je jedným z nástrojov, ako v prípade heterogenity parcely dosiahnuť vyrovnanejšie úrody

Obrázok: Aplikácia listových hnojív je jedným z nástrojov, ako v prípade heterogenity parcely dosiahnuť vyrovnanejšie úrody

Potenciál listovej aplikácie minerálnych živín v rámci scenárov poľnohospodárskej výroby sa potýka s viacerými výzvami. Napriek tomu je listová výživa rýchlym a spoľahlivým nástrojom na kompenzáciu nedostatočného príjmu živín z pôdy, najmä počas dlhších období sucha a pri pôsobení rôznych environmentálnych stresorov. Výživa dodaná týmto spôsobom im aspoň čiastočne kompenzuje deficit príjmu živín z pôdy. 

V prípade, že pre svoju plodinu hľadáte ten najvhodnejší prípravok, neváhajte nás kontaktovať! Pri jeho výbere Vám ochotne pomôžu naši obchodní zástupcovia.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača