Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Načasovanie je kľúčové

Cukrová repa patrí aj v tomto roku k najvýnosnejším plodinám. Garancia výkupnej ceny dodáva pestovateľom chuť dať repe všetko, čo potrebuje a naplno využiť výnosový potenciál odrody.  Počas dlhého vegetačného obdobia popretkávaného suchými periódami sú listové hnojivá a biostimulátory skvelou voľbou. Efektívne obohacujú repu o potrebné makro aj mikro-prvky a zároveň vytvárajú podmienky pre vyššiu odolnosť rastlín voči stresovým faktorom. Cukrová repa je jedna z najlepšie reagujúcich plodín na listovú výživu a  prispieva k maximálnemu využitiu vegetačnej doby, ktorá je jedným z rozhodujúcich faktorov tvorby úrody. 

Kedy je ten správny čas na aplikáciu?

Skorá jarná listová výživa v štádiu 4 – 8 listov prispieva k optimálnemu rastu a vývoji a pomáha k vyššej odolnosti a tolerancii rastlín voči stresovým faktorom (sucho, herbicídne ošetrenia, mráz...), ale aj k rýchlejšej regenerácii (napríklad po fytotoxicite). Delfan Plus obsahuje voľné alfa aminokyseliny, pomáha rastlinám „šetriť“ energiu a funguje ako preventívny aj kuratívny antistresor s rýchlim účinkom. 

Obr.:  Pri herbicídnom ošetrení porastu, najmä v prípadoch aplikácie viacerých účinných látok môže dochádzať k fytotoxicite, ba dokonca k spomaleniu rastu. Z tohto dôvodu je aplikácia prípravku Delfan Plus mimoriadne vhodná. 

Spúšťače príjmu živín z pôdy

Výživa aplikovaná na listy stimuluje príjem živín koreňmi. V prvej polovici vegetácie odporúčame stimulačné hnojivá aj s obsahom dusíka, napríklad Nitrogen Plus. Nitrogen Plus obsahuje humofolát, ktorý ovplyvňuje rastlinu ako celok a podporuje rast mohutnej koreňovej sústavy, ktorá je bezpochyby najdôležitejším faktorom pre získavanie vody a živín.  

Júnové teploty a silný slnečný svit  spolu so suchom repe neprospievajú. Negatívny vplyv sucha, tepla listová výživa pomáha prekonať, oddialiť vädnutie listov a udržať ich v dobrej kondícií. Pre optimálny efekt listových hnojív je dôležitá ich včasná aplikácia. 
V druhej polovici vegetácie je potrebné pre podporu cukornatosti zamerať sa na fosfor a draslík, ktoré obsahujú naše hnojivá Phosph Plus / Kalium Plus. Tieto hnojivá patria rovnako ako Nitrogen Plus do skupiny humofolátov. Účinnosť humofolátov je vysoká, pretože zasahujú priamo do energetického metabolizmu rastlín. Aplikácia fosforu a draslíka zlepšuje aj koreňový systém a pomáha zvyšovať príjem týchto prvkov aj z pôdy. Dostupné sú aj štúdie, ktoré po foliárnej aplikácii hnojív popisujú zvýšený príjem bóru z pôdy. 

Obr.: Vývojové štádium, kedy je repu vhodné prihnojiť stimulačnými hnojivami s obsahom fosforu / draslíka.

Aký je rozdiel medzi „bórom“ a „bórom“?

Najčastejšie používané listové hnojivá s obsahom bóru sú vo forme etanolamínu. Tieto majú vyššie pH, čo môže negatívnejšie vplývať na účinok insekticídov. Ak siahnete po sofistikovanejších formách, ako napríklad ALGOBORE zabezpečíte si okrem stimulácie porastu prostredníctvom extraktu z morských rias aj výbornú miešateľnosť, bez rizika zníženia účinnosti insekticídu. ALGOBORE je stimulačné hnojivo s obsahom mikronizovaného bóru v kombinácií so substanciou PHYLGREEN, obsahujúcou kyselinu algínovú, rastlinné hormóny a hydrokoloidy. pH tohto prípravku má neutrálnu hodnotu. 

Ako môže pomôcť kremík (Si)? 

Kremík sa akumuluje v bunkových stenách ciev, spevňuje ich a má ochranný efekt v podmienkach vysokej transpirácie spôsobenej suchom alebo tepelným stresom. Kremík, ktorý je súčasťou celulózy v membránach epidermálnych pletív, chráni rastliny pred nadmernou stratou vody. Prispieva ku zmenšeniu štrbín prieduchov, čo znižuje transpiráciu a stratu vody výparom. Naše hnojivo SILICARE Basic obsahuje vhodnú kombináciu kremíka a draslíka a odporúčame ho aplikovať preventívne počas celého vegetačného obdobia. 

Horčík (Mg) repe pristane

Význam horčíka nespočíva len v stavbe chlorofylu, ale aj v jeho vplyve na špecifické metabolické procesy ako syntézu bielkovín, ukladanie asimilátov, či tvorba ATP v chloroplastoch. Horčík ovplyvňuje významné fyziologické a biochemické funkcie v rastlinách, ktoré sú rozhodujúce pri utváraní výnosu cukrovej repy. V našej ponuke nájdete listové hnojivo Mg 115, ktoré odporúčame aplikovať na vyvinutú listovú plochu.

Využite benefity listovej výživy naplno

Ak chceme vyťažiť z listovej výživy, čo najviac netreba zabúdať na úpravu vody a zlepšenie fyzikálnych a chemických vlastností tank-mixu. Osvedčený prípravok ISOTAC nielenže upravuje tvrdosť a pH vody, ale navyše znižuje povrchové napätie kvapaliny, predlžuje zvlhčenie listov a pôsobí ako homogenizátor postrekovej zmesi. Do vody ho pridávame vždy ako prvý, pretože najskôr je potrebné upraviť jej kvalitu a až následne aplikovať jednotlivé zložky tank-mixu. 

Zníženie povrchového napätia postrekovej kvapaliny významne ovplyvňuje čas potrebný na prijatie účinných látok a živín. Napríklad použitie zmáčadla pri aplikácií vápnika skrátil polčas prieniku Ca2+ izolovanou kutikulou z 204 na 17 hodín. 

Výživa a ochrana

Udržanie zdravého listového aparátu je pre vysokú cukornatosť buliev kľúčové. Aplikácia prípravkov s obsahom rôznych foriem medi (Cu) je dôležitou formou výživy aj ochrany rastlín, ktorá významným spôsobom prispieva k dobrej kondícií listovej ružice. Dôležité je vybrať si prípravok, ktorý je účinný a zvyšuje prirodzenú rezistenciu rastlín voči patogénom a vírusom. Z našej ponuky si aktuálne môžete vybrať z troch typov meďnatých hnojív (zlúčenín), z ktorých má každé svoje špecifiká: COBRE a UNI Cu (povolené v EKO) a Cu 380 (oxychlorid s obsahom Cu 380 g/L). 

COBRE obsahuje meď v kombinácii s kyselinou heptaglukónovou, ktorá zaručuje bezkonkurenčnú prijateľnosť, vysoký účinok, nízke dávkovanie a v podstate žiadne reziduálne zvyšky. Výskumy potvrdili, že Cu v kombinácii s heptaglukonátom je v boji proti patogénnym organizmom mimoriadne účinné. 

UNI Cu obsahuje veľmi dobre rozpustný komplex medi a síry, čo umožňuje dobrý prienik do rastlinných pletív a následne inhibíciu rastu húb. Je účinná proti múčnatke, perenospóre, listovým škvrnitostiam a niektorým bakteriálnym ochoreniam. 

Cu 380 je koncentrované listové hnojivo vo forme oxychloridu. Je to najčastejšie používaná forma medi, ktorá sa zvykne používať aj v kombinácií s fungicídmi pre zabezpečenie kontroly širokého spektra chorôb.  Výhodou je jednoduchá manipulácia a nízke dávkovanie. Používa sa preventívne aj kuratívne. 

V minulej sezóne bol na niekoľkých porastoch najmä južného Slovenska identifikované ochorenie stolbur. Porasty,  ktorým bola dopriata vhodná listová výživa dosiahli napriek boju s týmto ochorením výrazne lepšie hodnoty v cukornatosti aj výške úrody ako porasty, u ktorých bol tento typ výživy zanedbaný. 

Listová výživa nie je všeliek, ale rastlinám pomáha lepšie sa vysporiadať s nepriaznivými klimatickými vplyvmi a rôznymi typmi abiotických aj biotických stresov. Stres zo sucha je do určitej miery možné eliminovať. Základom je racionálna výživa, ktorá v kombinácií s biologicky aktívnymi látkami napomôže k lepšiemu hospodáreniu rastlín s vodou. S „rozumným“ prístupom, kvalitnými hnojivami a správnymi agronomickými rozhodnutiami sa efektivita a rentabilita pestovania zvyšuje. Pri súčasných nastaveniach sa cukrovej repe oplatí venovať pozornosť a naplniť potenciál, ktorému dopomáha aj listová výživy. 

Viac informácií vám ochotne poskytne náš predajno-poradenský tím

Obr.: Chyby v agrotechnike sa počas vegetačného obdobia "naprávajú" už len veľmi ťažko. 

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača