Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Pochopenie „syndrómu čerstvého zrna“

Vieme, že používanie čerstvých obilnín vo výrobe kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá ihneď po zbere môže mať za následok značné zdravotné a úžitkové problémy. Vo významnej miere sa prejavuje výrazne znížený príjem krmiva, gastroenteritída, horúčky, hnačky, žihľavka, nedostatok vitamínov a nižšie prírastky. 

Syndrómu čerstvého zrna sa dá ľahko predísť niekoľkotýždňovým skladovaním čerstvo zožatého obilia pred jeho použitím v krmivách. Je to z dôvodu, že súvisiace negatívne účinky sa postupom času znižujú. Pre mnohých výrobcov však toto riešenie nebýva voľbou z dôvodu nedostatku surovín a vysokých nákladov na krmivá – to všetko si pre zabezpečenie potrieb zvierat vyžaduje rýchlu implementáciu dostupného obilia hneď „od kombajnu“. Spoločnosť Kemin uskutočnila výskum syndrómu čerstvého obilia, aby posunula znalosti v tejto oblasti pomocou riešení, ktoré zabezpečia okamžité využitie čerstvo zožatého obilia a využitie jeho plného potenciálu pri zachovaní optimálnej výkonnosti zvierat, živočíšnej produkcie a ziskovosti podnikania.

Výzvy počas a po zbere obilia

Počas a krátko po zbere obilnín sa môže vyskytnúť niekoľko problémov:

 • Zmeny nutričnej hodnoty po zbere úrody.1,2 Pri zbere môžu existovať výrazné rozdiely v obsahu využiteľnej metabolizovateľnej energie (AME) medzi alebo dokonca v rámci rovnakého typu zrna. 
 • Vysoký obsah obsiahnutých neškrobových polysacharidov (NSP) úzko koreluje s viskozitou. Tento obsah sa v priebehu času prirodzene znižuje v dôsledku aktivity endogénnej glykanázy, ale môže to trvať aj niekoľko mesiacov. 
 • Vysoká mikrobiálna aktivita: Môže byť veľmi vysoká, pretože proces zberu spúšťa bakteriálnu a plesňovú aktivitu. 
 • Poškodenie zŕn pred a počas zberu. Príčinou môže byť príliš neskoré načasovanie, zlé poveternostné podmienky alebo zlé vybavenie používané počas zberu. 
 • Oneskorenie zberu. Často sa vyskytuje v dôsledku vlhkých poveternostných podmienok, keď je potrebné nechať zrná najskôr vyschnúť a/alebo kapacita sušičiek je nižšia ako kapacita kombajnov. 
 • Príliš nízka alebo príliš vysoká úroveň vlhkosti. Ak je počasie pri zbere príliš suché, môže napríklad dôjsť k stratám pri zbere/strate rozbitím a zvýšenej prašnosti alebo ak je príliš vlhké, hrozí vysoké riziko znehodnotenia. 
 • Oxidácia zŕn.

Syndróm čerstvého zrna – multifaktoriálne príčiny?

Vyššia aktivita endogénnej lipoxygenázy

Oxidačné reakcie v obilninách súvisia s aktivitou lipoxygenázy. Pri zbere obilia, stále prebiehajú mnohé enzymatické reakcie, ako napr. aktivita endogénnej lipoxygenázy (LO). Mletím zŕn sa tento enzým uvoľňuje z klíčkov, čím sa spúšťa jeho činnosť a zvyšuje sa jeho kontakt s mastnými kyselinami v zrnách. Veľmi rýchlo oxiduje mastné kyseliny, čo môže ľahko viesť k vyšším hodnotám peroxidového čísla v zrnách a zatuchnutiu krmiva. Interný výskum spoločnosti Kemin dokázal, že mletie čerstvo zozbieraného obilia spúšťa oxidačné reakcie, čo sa prejavuje vo vyšších hodnotách peroxidového čísla. V pivovarníckom a pekárenskom priemysle je toto spojenie medzi mletím a zvýšenými enzymatickými reakciami už dlho všeobecne známe. Okrem toho sa ukázalo, že kŕmenie ošípaných a hydiny, ktoré obsahuje oxidované zložky, znižuje príjem krmiva a následnú úžitkovosť (Fellenberg a Speisky, 2006). Okrem toho konzumácia oxidovaného krmiva tiež zvyšuje oxidačný stres in vivo, ktorý vedie k významným negatívnym účinkom na zdravie.

Vysoké hodnoty neškrobových polysacharidov

Choct a Hughes 1,2 opisujú druhú možnú súvislosť medzi syndrómom čerstvého zrna a prítomnosťou vysokých hladín viskóznych neškrobových polysacharidov (NSP), teda obsahom vnútornej rozpustnej vlákniny v zrne. Výskum ukázal, že pri zbere môže byť obsah NSP v zrne podstatne vyšší ako v skladovaných obilninách. Krmivá s vysokým obsahom NSP zvyšujú viskozitu natráveniny v dôsledku ich gélotvorných vlastností. Tým sa znižuje priechodnosť čriev, znižuje sa príjem krmiva a navyše tvorba gélov obaľuje (zapuzdruje) živiny, čím sa znižuje schopnosť endogénnych tráviacich enzýmov štiepiť živiny pre následnú absorpciu. Choct a Hughes študovali nutričnú hodnotu čerstvého obilia v priebehu času a zistili, že obsah využiteľnej metabolizovateľnej energie (AME) čerstvo zožatej pšenice, jačmeňa a kukurice sa počas skladovania zvýšil, v prípade niektorých vzoriek až o 29 % a k zvyšovaniu dochádzalo dokonca aj po 10 mesiacoch skladovania. Dalo by sa to vysvetliť aktiváciou endogénnych glykanáz v zrne počas jeho skladovania, urýchlením rozkladu NSP a prirodzeným znížením následných účinkov, ako je znížený príjem krmiva, priechodnosť čriev a následné straty rastovej výkonnosti.

Zabránenie vzniku syndrómu čerstvého zrna dvoma spôsobmi

Vyhnúť sa syndrómu čerstvého zrna je kľúčové, pretože môže mať výrazne negatívny vplyv na ziskovosť. Aby sme to dosiahli, potrebujeme stratégiu, ktorá nám umožní kŕmiť zvieratá čerstvo zožatými obilninami a získať z nich maximálny úžitok a zároveň zamedziť akémukoľvek škodlivému vplyvu na zdravie a výkonnosť zvierat. V tomto ohľade navrhujeme 2 riešenia, ktoré sa dajú perfektne skombinovať do jedného programu na zvládnutie tejto výzvy: 

- použitie jedinečnej zmesi antioxidantov v krmive v kombinácii s, 
- multienzymatickým prípravkom so širokou škálou účinku rozkladu NSP

Dôležitosť antioxidantov

Antioxidanty sú kľúčom k riešeniu problémov spojených s oxidáciou. Náš výskum syndrómu čerstvého zrna dokazuje, že ošetrenie čerstvo zožatých obilnín jedinečnou zmesou antioxidantov Paradigmox® môže zachovať ich nutričnú hodnotu. 

Paradigmox® by mohol významne znížiť hodnoty peroxidového čísla na prijateľné úrovne, ako sú tie u skladovaného obilia. Tento pohodlný a priamy prístup ponúka nákladovo efektívnu stratégiu umožňujúcu okamžité použitie čerstvo zožatých zŕn v krmivách pre monogastricke zvieratá.

Dôležitosť multi-enzymatických prípravkov 

K dôležitosti antioxidantov sa pridávajú aj multienzymatické prípravky. KEMZYME® Plus dry je unikátny* multienzýmatický prípravok pre komplexné substráty, obsahujúci tri rôzne NSP enzýmy (xylanáza, β-glukanáza a celuláza) na rozklad štrukturálnych NSP. Je navrhnutý tak, aby dosahoval  maximálnu funkčnosť pri rôznych receptúrach krmív. Interná štúdia spoločnosti KEMIN potvrdila jeho vysokú potenciálnu hodnotu v prípade čerstvo zožatého obilia, ako je pšenica a jačmeň, kde bola zistená vyššia úroveň viskozity. 

Znížením viskozity pomocou KEMZYME® Plus dry dosiahneme: 

 • elimináciu bakteriálneho premnoženia v tenkom čreve, ktoré zvyčajne spôsobuje dekonjugáciu (nenaviazanie) žlčových solí, čím zabránime zníženému účinku emulgácie lipidov; 
 • zvýšený kontakt medzi krmivom a tráviacimi enzýmami, čím sa zlepší stráviteľnosť živín (najmä škrob, bielkoviny a lipidy); 
 • lepšiu kvalitú podstielky a následne zdravšie beháky a menej poškodení jatočných tiel (prsných otlakov u hydiny); 
 • a v konečnom dôsledku, lepšie úžitkové parametre, ako je konverzia krmiva a rýchlosť rastu. 

* jediná v EÚ registrovaná doplnková látka s 5 deklarovanými a kvantifikovanými enzymatickými aktivitami; Identifikačné číslo 4a1620i.

Laboratórne služby ako podpora našich zákazníkov

Služby zákazníckeho laboratória KEMIN ponúkajú jedinečnú podporu, pokiaľ ide o predpovedanie alebo zisťovanie potenciálnych rizík syndrómu čerstvého zrna. Na základe hĺbkovej analýzy rôznych oxidačných parametrov (primárna a sekundárna oxidácia) a nutričných parametrov možno získať pohľad na oxidačnú kvalitu čerstvo zožatých zŕn, vrátane ich citlivosti voči budúcej oxidácii. To umožňuje výrobcom krmív vybrať si najlepšie zdroje a dodávateľov pre ich konkrétnu výrobu krmív. 

Vzorky obilia môžete odoslať zákazníckemu laboratóriu KEMIN na akúkoľvek z nasledujúcich analýz: 

Oxidačné parametre: Peroxidové číslo (PV), hodnoty kyseliny tiobarbiturovej (TBA), OXITEST, detekcia zvyškových antioxidantov v substráte 
Nutričné parametre: Voľné mastné kyseliny (FFA)
Pri viac informácií neváhajte kontaktovať našich odborníkov na výživu zvierat.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača