Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Praktické využitie produktu RUPIOL Sunline

Vysoko úžitkové dojnice vyžadujú zvýšené množstvo živín pre tvorbu mlieka, avšak hlavne na začiatku laktácie pozorujeme znížený príjem sušiny. Následkom toho dochádza k nedostatku príjmu živín (hlavne energie), čo vedie k negatívnej energetickej bilancii. Z tohto dôvodu pokrývajú dojnice potrebu energie v ranom štádiu laktácie mobilizáciou tukových zásob, v dôsledku čoho registrujeme znižovanie telesnej hmotnosti a dojivosti. Preto je nevyhnutné vyrovnať negatívnu energetickú bilanciu zvýšením energetického príjmu a navýšením energetickej hodnoty kŕmnej dávky.

Ako efektívny zdroj energie sa odporúčajú obilniny a chránené tuky. Existujú však limity, ktoré upravujú dávkovanie a pomer jadrových krmív (hlavne obilnín) z dôvodu ohrozenia funkcie bachora kvôli búrlivej fermentácii škrobu, čo vedie k metabolickým poruchám – hlavne acidózam. Ako alternatívny zdroj energie je možné využívať chránené tuky.

 

Kvalita kŕmenia 

Hlavným cieľom podnikov so živočíšnou výrobou je v súčasnej dobe prežiť. Jedným zo spôsobov, ako sa udržať v kladných číslach, je ušetriť nákupom lacných, nekvalitných doplnkových krmív. Existujú však aj environmentálne, sociálne a ekonomické tlaky na zníženie používania dovážaných palmových tukov v Európskej únii. Dôležitými požiadavkami, ktoré by mali producenti mlieka v EÚ spĺňať, je regionálny pôvod krmiva, udržateľná produkcia krmiva a krmivá bez obsahu GMO. Je mimoriadne dôležité zamerať sa na kvalitu kŕmenia. Dnes sú v hľadáčiku regionálnych (európskych) producentov nielen bielkovinové krmivá, ale aj krmivá s obsahom tukov, keďže suroviny na báze palmového oleja sú kvôli drancovaniu životného prostredia pod paľbou kritiky. Výrobcovia mlieka preto hľadajú alternatívne zdroje energie, ktoré predstavujú náhradu palmového tuku pri priaznivej cene.

RUPIOL Sunline 

Alternatívou sú rastlinné oleje. Napríklad repka je z hľadiska tonáže a pestovaných hektárov najviac pestovaná olejnatá plodina v EÚ, pričom vedľajší produkt zostávajúci po extrakcii oleja (repkový šrot) sa široko používa ako krmivo pre zvieratá. Rastlinné oleje môžu byť tiež implementované do kŕmnych dávok vo forme chránených tukov. 

Podobným cenným a dostupným komponentom kŕmnej dávky môže byť RUPIOL Sunline. Základom tohto výrobku sú lokálne vyprodukované kŕmne suroviny bez obsahu GMO. Tieto zložky sú nakombinované a spracované za použitia našej unikátnej výrobnej inovácie – technológie modulárneho spracovania krmív. Repkové výlisky vyprodukované v našej lisovni sú hydrotermicky ošetrené a obohatené o repkový olej lisovaný za studena s vysokou mierou stráviteľnosti. Tieto častice sú následne obdukované nami upraveným slnečnicovým olejom Sunline, čím sa zamedzí degradácii tohto prípravku v bachore. Výsledkom je inovatívny produktkoncentrát chránenej energie s obsahom tuku min. 35 % a bielkovín min. 22 %, v bachore mimoriadne stabilný a v tenkom čreve ľahko stráviteľný. Hydrolyzovaná a v bachore chránená hemicelulózaa NFC sú pre dojnicu dodatočným zdrojom energie. Pri koeficiente ekvivalentu palmového oleja 1,67 nahradí 1 kg výrobku RUPIOL Sunline 600 g produktu na báze frakcionovaného palmového oleja, resp. pri koeficiente 1,33 u saponifikovaných tukov nahrádza 750 g týchto produktov.

Pridávanie tuku do mliečnych dávok môže ovplyvniť produkčnú efektivitu dojníc kombináciou kalorických a nekalorických účinkov. Kalorické účinky možno pripísať väčšiemu obsahu energie a energetickej účinnosti lipidov v porovnaní so sacharidmi alebo bielkovinami, a celkovým prínosom je zvýšená produkcia mlieka. Nekalorické účinky sú spôsobené výhodami pridaného tuku, ktoré nemožno priamo pripísať jeho energetickému obsahu alebo zvýšenej produkcii mlieka. 

Príklady možných nekalorických účinkov zahŕňajú zlepšenú reprodukčnú výkonnosť a zmenený profil mastných kyselín mlieka. Výhody, ktoré vyplývajú z podávania dodatočného tuku dojniciam, sú do značnej miery ovplyvnené dvoma interakciami medzi tukmi v kŕmnej dávke a mikrobiálnou populáciou v bachore. Avšak množstvo hrubého nechráneného tuku  možno do kŕmnych dávok implementovať v maximálnom množstve na úrovni 3 % zo sušiny kŕmnej dávky. Na druhej strane, chránené tuky, ktoré majú nižšiu bachorovú degradovateľnosť, môžu predstavovať 6 až 7 % zo sušiny kŕmnej dávky bez ovplyvnenia stráviteľnosti sušiny, čo môže viesť k zlepšeniu produkcie mlieka pri zachovaní jeho kvality. 

 

Existujú aj iné štúdie, ktoré naznačujú, že suplementácia chránených tukov na úrovni 4 až 6 % zvýšila produkciu mlieka a mliečny tuk u vysokoprodukčných dojníc. Degradovateľnosť zmydelnených tukov alebo nasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom v bachore je nižšia, čo vedie k ich vyššej pasáži do tenkého čreva. Rovnako kapsulácia tukov stuženými (hydrogenovanými) rastlinnými olejmi vedie k vyššej pasáži do tenkého čreva, pretože chráni tuky pred biohydrogenáciou. 

Energia dodávaná tukmi

Plodnosť dojníc závisí od mnohých faktorov a prechod zo zasušenia na laktáciu si vyžaduje osobitnú pozornosť. Po otelení sú energetické krmivá potrebné na obnovenie činnosti vaječníkov. Kŕmenie tukov v tomto čase môže zvýšiť dojivosť, napriek tomu môže kvôli negatívnej energetickej bilancii dôjsť k čerpaniu telesných rezerv vo forme tukových zásob. Práve v tomto prechodnom období je efektívnejšie obohatiť kŕmne dávky prídavkom tuku, ktorý obsahuje konjugovanú kyselinu linolovú (CLA) znižujúcu syntézu tuku.  

Energia dodávaná tukmi, ktoré obsahujú CLA, sa v menšej miere zúčastňuje pri metabolizácii tuku, a preto sa takéto tuky v organizme správajú ako škrob obsahujúci komponent. Častokrát sa tuky pridávajú do kŕmnej dávky po reštarte ovariálnej aktivity. Prídavok tukov je prospešný pre dobrú kvalitu ovárií a vysokú hladinu progesterónu, čo pozitívne ovplyvňuje plodnosť. Veľmi dôležitý je hlavne prísun mastných kyselín so stredne dlhým a dlhým reťazcom, ako kyselina linolová (n-6) alinolénová (n-3), alebo z nich odvodené vyššie nenasýtené mastné kyseliny.


Okrem vysokokvalitného, v bachore chráneného repkového a slnečnicového oleja je RUPIOL Sunline zdrojom ďalších dôležitých zložiek. Toto všetko ho činí mimoriadne cenným zdrojom živín pre vaše dojnice. Práve produkt RUPIOL Sunline obsahuje vyšší pomer nenasýtených mastných kyselín, ako je kyselina olejová, linolová a alfa-linolénová. To sa prejavilo aj na reprodukčných parametroch dojníc, ktorým bol produkt skrmovaný.

Príklad zpraxe – Agrocoop Imeľ, a.s.

Hlavným cieľom podniku je dnes prežiť a v priaznivých rokoch chov postupne rozvíjať. Toto sa podniku za posledných 20 rokov darilo a stádo kráv sa bez jediného nákupu viac ako zdvojnásobilo. Keďže spoločnosť sa usiluje prežiť v kladných číslach, nie je tajomstvom, že sa snaží ušetriť nákupom lacnejších, avšak novátorských a kvalitných doplnkových krmív. Z tohto dôvodu padla voľba pri minuloročnom postupnom zdražovaní chránených tukov na nový „alternatívny“ produkt, ktorý sľuboval náhradu palmového oleja pri veľmi priaznivej cene.
RUPIOL Sunline začali skrmovať v júni 2020 a činia tak dodnes. Nahradil pôvodne skrmovaný saponifikovaný tuk. Pri dávkovaní sa používa odporúčaný prepočítací pomer (1,33 : 1) z dôvodu dosiahnutia rovnakého energetického obsahu. Pri takmer nezmenenej kŕmnej dávke sa parametre úžitkovosti mierne zlepšili (+0,2 l mlieka na kus a deň pri nezmenených zložkách 3,9 % tuk a 3,5 %bielkovina a tiež rovnakej močovine v mlieku 25).

Čo je pozoruhodné, zlepšili sa aj parametre reprodukcie: percento gravidity +5 %, inseminačný interval -5 dní, servis perióda -15 dní, a v neposlednom rade poklesla nútená brakácia (-18 %) a percento úhynu (-50 %). Samozrejme, všetky tieto zlepšenia nemôžeme pripísať na konto nového produktu, no poukazuje to na možnú schodnú alternatív u oproti doposiaľ používaným a stále cenovo rastúcim chráneným tukom na báze palmového oleja.

 

Teší nás, že po štátoch západnej a južnej Európy si tento zaujímavý produkt nachádza miesto aj u slovenských chovateľov. Okrem hodnotných nutričných parametrov a lepšej ekonomiky chovu predstavuje aj krok k využívaniu lokálnych surovín, bez nadbytočnej environmentálnej záťaže

Aj na základe uvedených skúseností z praxe v poľnohospodárskom podniku Agrocoop Imeľ, a.s. je zrejmé, že RUPIOL Sunline je plnohodnotnou náhradou palmového chráneného tuku v kŕmnych dávkach pre dojnice na území Slovenskej republiky. RUPIOL Sunline začal podnik skrmovať v júni 2020 a pokračuje v tom dodnes, nahradiac tak saponifikovaný tuk, ktorý sa skrmoval dovtedy.

Najnovšie články

Magazín

Načasovanie je kľúčové

Načasovanie je kľúčové

Cukrová repa patrí aj v tomto roku k najvýnosnejším plodinám. Garancia výkupnej ceny dodáva pestovateľom chuť dať repe všetko, čo potrebuje a naplno využiť výnosový potenciál odrody.  Počas dlhého vegetačného obdobia popretkávaného suchými periódami sú listové hnojivá a biostimulátory skvelou voľbou. Efektívne obohacujú repu o potrebné makro aj mikro-prvky a zároveň vytvárajú podmienky pre vyššiu odolnosť rastlín voči stresovým faktorom. Cukrová repa je jedna z najlepšie reagujúcich plodín na listovú výživu a  prispieva k maximálnemu využitiu vegetačnej doby, ktorá je jedným z rozhodujúcich faktorov tvorby úrody. Čítať viac...

Kyselina lignosulfónová – štartér úrodotvorných procesov

Kyselina lignosulfónová – štartér úrodotvorných procesov

Možnosti zvyšovania úrod prostredníctvom aplikácie priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín možno považovať za klasický prístup, ktorý však začína mať svoje úskalia. V neprospech tohto systému hrá ekologizácia poľnohospodárstva a vysoké ceny hnojív a pesticídov. V modernej agronómii sa však čoraz častejšie dostavajú do popredia sofistikované, niekedy nazývané aj „smart“ prístupy v oblasti podpory produkcie poľných plodín. Väčšinou sa jedná o listovú aplikáciu prípravkov, ktoré obsahujú látky so schopnosťou rýchlo sa zapojiť do metabolických procesov rastlín a pozitívne ovplyvniť kvitnutie, dozrievanie, zdravotný stav, ale aj hospodárenie rastliny s vodou. Jedným z takýchto prípravkov je aj Brotaverd®. Čítať viac...

Rýchla a cielená výživa kukurice v jej kritických fázach vývinu

Rýchla a cielená výživa kukurice v jej kritických fázach vývinu

Kukurica patrí z hľadiska výživy medzi plodiny, ktoré sú na prísun makroprvkov náročné. Je to draslomilná plodina, náročná na dusík, ktorá potrebuje fosfor počas celého vegetačného obdobia. Z mikroprvkov má uplatnenie v prvom rade zinok, ale zanedbateľný nie je ani bór.  Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača