Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

RUPIOL Sunline – produkt na ekonomické vybilancovanie kŕmnych dávok vašich dojníc

Žijeme vo „zvláštnej“ dobe. Isto by každý z Vás našiel vo svojom slovníku pre ňu veľa nelichotivých prívlastkov, no ja úmyselne volím zmierlivý tón. Pretože napriek tomu, že nám ide doslova o krk – žiť sa musí! A presne toto platí aj pre našu profesijnú oblasť. Hlavne pre chovateľov hospodárskych zvierat. Trh s komoditami sa doslova zbláznil a ceny dosahujú nebotyčné hodnoty, no na druhej strane odbytové ceny živočíšnych komodít dosahujú dno a väčšina chovateľov si kladie hamletovskú otázku – Chovať, či nechovať?

Ale ako píšem vyššie, aj napriek „zvláštnej“ dobe sa žiť musí a pokiaľ chceme udržať aspoň tieto fragmenty živočíšnej výroby, ktoré tu aktuálne ešte máme, sme nútení prehodnotiť dlhodobo zažité postupy a hľadať nové možnosti, ktoré nám umožnia prekonať toto náročné obdobie s čo možno najmenšou ujmou. Preto je potrebné hľadať akékoľvek rezervy vo všetkých fázach chovu a výživa je jednou z oblastí, kde sa dá toho nájsť pomerne veľa. 

Samozrejme, nemyslím tým, že budeme vyslovene šetriť a nepokryjeme nutričné potreby zvierat – čo je často ešte kratšia cesta do záhuby ako nerobiť nič. Skôr mám na mysli upustenie od stereotypov, ktoré nám síce roky fungovali a presviedčali nás zlepšenými výsledkami o správnosti tejto cesty, no dnes sa stávajú ekonomicky neudržateľnými. 

Viac ako inokedy je nutné premýšľať a skúšať možnosti, ktoré nám súčasná úroveň poznania ponúka. Napríklad, dávky s nižším celkovým obsahom dusíkatých látok avšak pri optimalizovanom zastúpení stráviteľných aminokyselín (chránený metionín a lyzín), nové a bezpečné formy močoviny, ktoré tiež umožnia čiastočné zníženie potreby bielkovinových komponentov (sója, repka, slnečnica.), následne posunutie trávenia pridávaných bielkovinových zložiek do slezu a tenkého čreva (bypassové formy týchto krmív) a podobne. 

Podobne v oblasti energetického metabolizmu. Enormnú potrebu vysoko produkčných dojníc, najmä v prvej tretine laktácie, je možné doplniť pomocou vysoko kvalitných zdrojov v bachore chránenej alebo „by-pass“ energie, ktorá je následne ľahko stráviteľná v tenkom čreve. Za posledné dve desaťročia sme si zvykli na použitie chránených tukov vyrobených z palmového oleja (prakticky všetky u nás bežne používané), ktoré však tiež zasiahlo výrazné zdraženie. Avšak možností ich náhrady je poskromne. 

Keďže práve chráneným tukom sa venujeme už od začiatku 90-tych rokov a snažíme sa sledovať všetky novinky a trendy v tejto oblasti, neuniklo nám, že koncom roka 2018 na výstave EUROTIER bol ocenený cenou za inováciu produkt – energetický koncentrát, ktorý je bezpečný – neovplyvňuje negatívne bachorové prostredie, koncentrovaný, chutný (čo zvýrazňujem – neznižuje príjem sušiny) a je dokonca vyrobený len zo surovín produkovaných v EÚ (výrazne nižšia uhlíková stopa).

RUPIOL Sunline - koncentrované energetické krmivo, ktoré má v bachore vysokú mieru stability a v tenkom čreve vysokú mieru stráviteľnosti a to vďaka obsahu ľahko stráviteľných olejov s vysokým podielom polynenasýtených mastných kyselín. Je vyrobený z rastlinných komponentov bez obsahu GMO, zároveň vďaka bypass bielkovinám, ktoré obsahuje, podporuje tvorbu mliečnych bielkovín. RUPIOL Sunline je teda alternatívou energetických nosičov na báze palmového tuku, ktoré dokáže plnohodnotne nahradiť. Predstavuje tak významný prínos pre udržateľnú produkciu mlieka. Detailne som opisoval proces jeho výroby v jednom z predchádzajúcich vydaní Slovenského CHOVU (10/2019).

Špecifické charakteristiky a výhody výrobku RUPIOL Sunline

RUPIOL Sunline ponúka producentom mlieka viacero výhod. S celkovým obsahom tuku 35 %, predstavuje RUPIOL Sunline vysoko koncentrovaný zdroj energie. Dezintegrované štrukturálne uhľohydráty z repkových výliskov obsiahnuté vo výrobku, sú pre dojnice takisto významným zdrojom energie. Obsah NDF je 21 %. Tieto štrukturálne sacharidy sú vďaka obdukcii slnečnicovým olejom takisto do veľkej miery chránené pred fermentáciou v bachore a preto môžu byť využité pri fermentácii v hrubom čreve. Výsledné organické kyseliny s krátkym reťazcom sú potom absorbované cez črevnú stenu a stávajú sa súčasťou energetického metabolizmu.

Ďalej je RUPIOL Sunline taktiež zdrojom vysoko kvalitných bielkovín, ktorých obsah predstavuje 22 %, obsah metionínu je 0,45 % a miera ochrany pred degradáciou v bachore je cca 85 %. Po enzymatickej degradácii a absorpcii v tenkom čreve, môže byť metionín taktiež využitý v energetickom metabolizme ako glukogénna aminokyselina.

Polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré RUPIOL Sunline obsahuje - 3 % kyseliny linolovej a 1,4 % kyseliny linolénovej, môžu byť po enzymatickom trávení tukov absorbované v tenkom čreve a následne využité v súvisiacich metabolických procesoch.

RUPIOL Sunline obsahuje výhradne suroviny pochádzajúce z Európy a neobsahuje žiadne suroviny vyrobené z palmového oleja. Vďaka tomu je jedinečnou energetickou zložkou pre všetkých výrobcov mlieka, ktorí musia a chcú uspokojiť dopyt spotrebiteľov po produktoch vyrábaných bez použitia palmových olejov a bez GMO.

Na základe vypočítaného a in vitro potvrdeného obsahu živín v RUPIOLe Sunline je možné v kŕmení vysokoprodukčných dojníc dávkou 1000  g RUPIOLu Sunline/ deň, nahradiť dávku 600  g frakcionovaného palmového tuku (ekvivalent pre-počtu = 1,67), resp. 750 gramov zmydelneného palmového tuku (ekvivalent prepočtu = 1,33).

RUPIOL Sunline sa v praxi používa na vybraných európskych mliečnych farmách od mája 2018. Prvé pozorovania v chovoch po zmene z TMR obohatenej o frakcionovaný aj zmydelnený palmový tuk na TMR energeticky vybilancovanú pomocou RUPIOLu Sunline (v pomere na základe vyššie uvedeného ekvivalentu palmového tuku), sú veľmi sľubné a potvrdzujú vyššie uvedenú teóriu a správnosť technologického spracovania. Koncepty kŕmenia vysokoprodukčných dojníc založené na palmovom tuku, môžu byť bez straty produktivity nahradené produktom RUPIOL Sunline. Veľmi ma teší, že môžem už aj zo slovenskej praxe potvrdiť, že to funguje a poďakovať všetkým, ktorí našli odvahu na odskúšanie niečoho nového.
Viac informácií o RUPIOLE Sunline získate kliknutím ma tento odkaz.

Najnovšie články

Magazín

Ako nepremárniť potenciál kukurice?

Ako nepremárniť potenciál kukurice?

Pestovanie kukurice siatej zohráva dôležitú úlohu v mnohých oblastiach, vrátane potravinárstva, hospodárstva a energetiky. Za najvýznamnejšie úžitkové smery možno v podmienkach Slovenska považovať pestovanie kukurice na zrno a na siláž. Úrody kukurice na zrno u nás dosiahli za posledných 5 rokov priemer na úrovni 7,6 t/ha. Čítať viac...

Čo sa v skutočnosti nachádza v mliečnych kŕmnych zmesiach?

Čo sa v skutočnosti nachádza v mliečnych kŕmnych zmesiach?

... zdroje bielkovín z mlieka a zložiek mliečneho pôvodu. Zloženie mliečnej kŕmnej zmesi by vždy malo zohľadňovať potreby a tráviace schopnosti zvieraťa. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá kvalita a množstvo bielkovín. Bielkoviny v mliečnych zložkách sú zdrojom aminokyselín, potrebných na tvorbu telesných bielkovín, pre dokonalý rast a vývin svalstva a telesných orgánov.  Čítať viac...

Aminokyseliny a ich úloha vo výžive rastlín

Aminokyseliny a ich úloha vo výžive rastlín

Aminokyseliny môžeme v súčasnosti nájsť ako súčasť rôznych biostimulátorov rastu rastlín. Pozrime sa však na biostimulátory rastu bližšie. Často sú definované ako akékoľvek látky alebo mikroorganizmy so schopnosťou zvýšiť využiteľnosť živín, toleranciu voči abiotickému stresu a/alebo kvantitatívne a kvalitatívne parametre produktov poľnohospodárskych plodín. Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača