Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Rýchla a cielená výživa kukurice v jej kritických fázach vývinu

Kukurica patrí z hľadiska výživy medzi plodiny, ktoré sú na prísun makroprvkov náročné. Je to draslomilná plodina, náročná na dusík, ktorá potrebuje fosfor počas celého vegetačného obdobia. Z mikroprvkov má uplatnenie v prvom rade zinok, ale zanedbateľný nie je ani bór. 

Pre kukuricu je charakteristický veľmi pomalý počiatočný rast a obmedzený príjem živín. V tomto období je kukurica citlivá na nižšie teploty a zároveň má malú konkurenčnú schopnosť.  Je to plodina, ktorá aplikáciu živín pod pätu skutočne ocení. Mikrogranuláty Best Starter Maximum C+ aj Start PHOS NP 11-51+Zn majú vysoký podiel fosforu, čo je rozhodujúci prvok v kritickom období vzchádzania. Aplikácia živín pod pätu zabezpečí lepší príjem fosforu aj v kyslejších a zásaditejších pôdach, na ktorých dochádza k „zvrhávaniu“ či retrogradácií kyseliny fosforečnej. Humofolát v mikrogranuláte BSM C+ má pozitívny vplyv na rýchlejší rozvoj mohutnej koreňovej sústavy, ktorá zabezpečuje odolnosť kukurice voči suchu a iným stresorom. 

Rýchlo a cielene v kritických fázach rastu

Úvodnú fázu rastu kukurice netreba podceňovať,  pretože už v štádiu plného vzchádzania až po tvorbu 10-12 listov dochádza k formovaniu počtu zŕn. V tomto období je kukurica zvlášť citlivá na extrémne výkyvy počasia. Aprílové a májové ranné mrazy striedajúce sa s vysokými dennými teplotami dokážu kukuricu v tomto kritickom období skutočne potrápiť. Je dobré pripomenúť si, že rastlina, ktorá je dostatočne zásobená živinami sa dokáže s nepriaznivými podmienkami prostredia vysporiadať lepšie ako rastlina trpiaca nutričným stresom. Ak dôjde k „vystresovaniu“ kukurice je pre rýchlejšiu regeneráciu pomoc v podobe aminokyselín nenahraditeľným pomocníkom. V našej ponuke nájdete prípravok Delfan Plus.

Rastlinka kukurice poškodená mrazom. Po zasiahnutí mrazom, je vhodné počkať 2-3 dni a následne aplikovať prípravok Delfan Plus pre jej rýchlejšiu regeneráciu.

Foto: Rastlinka kukurice poškodená mrazom. Po zasiahnutí mrazom, je vhodné počkať 2-3 dni a následne aplikovať prípravok Delfan Plus pre jej rýchlejšiu regeneráciu.

Vďaka rozvoju koreňového systému dochádza v štádiu 6 až 8 listov k zvýšeniu príjmu živín. Najintenzívnejší odber z pôdy prebieha v období do odkvitnutia. Dynamika príjmu živín ukazuje, že hlavné obdobie vysokého príjmu a odberu živín trvá 6 až 8 týždňov. Nie je však nič neobvyklé, že počas týchto rozhodujúcich týždňov nie sú podmienky na príjem živín cez koreň ideálne (sucho, ale aj podmočené podmienky, prísušok). Listová výživa pomáha prekonať toto kritické obdobie a v prípade nepriaznivých podmienok dodá okrem látok zvyšujúcich aktivitu koreňovej sústavy, či odolnosť aj časť makroprvkov. 

Účinnosť listového hnojenia je vysoká, pretože zasahuje  priamo do metabolizmu rastlín, nenaráža na pôdne bariéry ako pri pôdnych hnojivách. Aplikácia listového hnojiva s obsahom P a K v skorých štádiách rastu zlepšuje koreňový systém a pomáha zvyšovať príjem P a K z pôdy. V počiatočných štádiách rastu odporúčame aplikovať hnojivá ako napríklad PK 42-9+mikroprvky, TOP Grain alebo PHOSPH Plus

Čo sa týka mikroprvkov, v tomto prípade konkrétne zinku, je listová výživa efektívnou formou hnojenia.  Zinok sa samozrejme nachádza aj v pôde, ale jeho prístupnosť pre rastlinu je závislá okrem vlhkosti aj od pH pôdy, obsahu organickej hmoty, vlastnosti pôdneho sorpčného komplexu.. Využitie zinku z pôdnych hnojív je nízke. Rozsah využitia je len 1 -3 %. Foliárna aplikácia umožňuje v porovnaní s pôdnou aplikáciou 10 až 30 násobne lepšie využitie. 

V našej ponuke nájdete viacero druhov listovej výživy s obsahom zinku ako napríklad Zn 230, efektívnu kombináciu s fosforom NUTRI PZn alebo kombináciu so sírou v hnojivách NUTRI Zink S, POLY Active Zn (eko). Odporúčané dávkovanie a obsah živín je uvedený v tab. Č. 1. 

Na čo je „ten zinok“ vlastne dobrý?

Zinok čiastočne eliminuje dopad sucha a podporuje plodnosť peľového zrna, čím sa docieli lepšie ozrnenie šúľku kukurice.  Výsledky rôznych pokusov uvádzajú zvýšenie úrody, pri zvládnutej výžive v rozsahu 4,5 až 14,3 %. Zinok odporúčame aplikovať aj do silážnych kukuríc aj pre jeho pozitívny vplyv na obsah N-látok, či zvýšenie jeho obsahu v rastline aj v zrne. Zinok pomáha rastlinám zvyšovať odolnosť pred stresovými faktormi ako je napríklad deficit vody alebo nedostatok tepla.

Kukurica - Aplikovaný zinok zvyšuje životaschopnosť peľu aj pri vyšších teplotách a má tak pozitívy vplyv na tvorbu zrna.

Foto: Aj keď je kukurica C4 rastlina, jej transpiračný koeficient je oproti C3 rastlinám (450 – 900 g vody na 1 g sušiny) znížený na 250 g až 350 g na 1 gram sušiny. Napriek tomu reaguje  na sucho v období kvitnutia citlivo. Aplikovaný zinok zvyšuje životaschopnosť peľu aj pri vyšších teplotách a má tak pozitívy vplyv na tvorbu zrna. 

Zinok odporúčame aplikovať od fázy  4-6 listov do fázy 8-10 listov buď samostatne alebo v kombinácií s herbicídnym ošetrením. 

HnojivoZloženieDávka
Zn 230Zinok 230 g/l1 l/ha
NUTRI PZnZinok 154 g/l, fosfor 400 g/l Dusík 46 g/l2 l/ha
POLY Active ZnZinok 143 g/l, síra 175 g/l, polyoly1 – 3 l/ha
NUTRI Zink SZinok 170 g/l, síra 208 g/l1 – 3 l/ha
Kukurica - Zinok odporúčame aplikovať od fázy 4-6 listov do fázy 8-10 listov buď samostatne alebo v kombinácií s herbicídnym ošetrením. Aplikácia zinočnatých hnojív je najvhodnejšia v tomto štádiu porastu.

Foto: Aplikácia zinočnatých hnojív je najvhodnejšia v tomto štádiu porastu.

Viac informácií o našich nielen zinočnatých hnojivách a ich aplikácií vám ochotne poskytne náš predajno-poradenský tím

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača