Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Viac energie v jarnom postreku

V súvislosti s čoraz citeľnejšími prejavmi klimatických zmien a intenzívnou agrotechnikou sa pri pestovaní poľných plodín odporúča využiť moderné spôsoby stabilizujúce ich produkciu. Vhodným nástrojom podpory produkcie môžu byt látky stimulujúce produkčný́ proces rastlín, tzv. rastové stimulátory, resp. prípravky s regulačnou schopnosťou rastu.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa s ich použitím v praxi "pohrávali" iba skutoční pestovatelia nadšenci-inovátori, dnes sú však už súčasťou "mainstreamu". Ich aplikáciu vnímajú pozitívne jednak farmári pestujúci v ekologickom režime, ako aj chemické spoločnosti, ktoré priznávajú ich pozitívne účinky v redukcii stresotvorných vplyvov POR.

Úloha stimulátorov

Rastové stimulátory sú prípravky uplatňované pri stimulácii produkcie v štádiu regulácie transportu látok v rastlinách, podporujú zakoreňovanie, urýchľujú postresovú regeneráciu a tým vplývajú na tvorbu úrod poľných plodín v požadovanom množstve a kvalite. Kľúčom úspechu stimulátorov rastu je fakt, že regulujú životné procesy rastlín na úrovni bunky, jednotlivých orgánov a organizmu ako celku. 

Ide to aj cez listy

Zaužívané spôsoby zvyšovania produkcie poľných plodín sú založené na princípe príjmu hlavných živín prostredníctvom koreňov. Základom je teda aplikácia hnojív do pôdy. Rastliny však môžu prijímať živiny všetkými orgánmi, čiže i listami, stonkami a kvetmi. Zaujímavosťou je, že mechanizmus vstupu živín a špecificky účinných látok v prípade stimulátorov rastu do rastliny nadzemnými orgánmi je podobný́ ako pri vstupe koreňmi, má však niektoré zvláštnosti.

Špecifiká listovej aplikácie

Živiny vstupujú do rastlín primárne cez prieduchy. Sú to otvory v pokožke, cez ktoré rastliny dýchajú. Dôležitým predpokladom správneho pôsobenia stimulátorov rastu je to, aby roztok zasiahol čo najväčšiu plochu rastliny a zotrval tam čo najdlhší čas. V tomto smere najviac limitujú účinnosť stimulátorov rastu poveternostné podmienky, najmä zrážky, ktoré by mohli stimulátory z povrchu listov zmyť. V prípade suchých a slnečných dní zasa dochádza k rýchlemu odpareniu vody a vyschnutiu aplikovaného stimulátora, takže aktívna látka nemôže pôsobiť. Problém predstavuje aj silný́ vietor. Najvhodnejšie je stimulátory rastu aplikovať v počasí bez dažďa a v podvečerných hodinách, keď klesne teplota vzduchu a utíši sa vietor.

Výhodou voľných aminokyselín (AMK) je ich malá veľkosť, ktorá im umožňuje ľahko prenikať cez pletivá listov a rýchlo sa tak zapájať do syntézy bielkovín dôležitých pre správne fungovanie rastlinného metabolizmu.

Ako vybrať správny stimulátor?

Výsledky viacerých vedeckých štúdií naprieč celým svetom potvrdzujú, že aplikácia stimulátorov rastu je veľmi efektívnym opatrením, ktoré prináša ekonomickú návratnosť vynaložených vstupných nákladov. Väčšina známych komerčne dostupných stimulátorov rastu je chemicky priraďovaná k rastlinným hormónom, respektíve ich chemickým analógom, môžu to však byt aj metabolické regulátory na báze mikrobiogénnych živín, ktoré ovplyvňujú priebeh biochemických reakcií. Súčasťou mnohých stimulátorov rastu sú aj makroprvky, vytvárajúce s mikroprvkami synergický efekt. Ako však vybrať správny stimulátor rastu? Výborný́ účinok možno očakávať od moderných stimulátorov rastu zostavených na báze aminokyselín, kyseliny lignosulfónovej či humínových a fulvo kyselín v kombinácii s rôznymi makro a mikroprvkami. Uvedené spĺňajú napríklad prípravky DELFAN® Plus, BROTAVERD®, či BIOSTRONG™ určené najmä pre listovú aplikáciu na rastliny.

Kedy a ako ich použiť?

DELFAN® Plus je unikátny organický kvapalný stimulátor rastu na báze dusíka a voľných L-aminokyselín ako kyselina glutámová, glycín, alanín, prolín, hydroxyprolin, tyrozín, kyselina aspartamová, leucín, izoleucín, fenylalanín, lyzín, serín, arginín, valín, metionín, treonín a histidín.

Je dokázané, že ak rastliny dostanú k dispozícii organický dusík vo forme aminokyselín, urýchli to proces vstrebávania a transformácie minerálneho dusíka z pôdy na aminokyseliny a následne rastlinné bielkoviny, čo je veľmi dôležité aj pri strese v dôsledku aplikácie pesticídov. Preto sa tento stimulátor odporúča aplikovať po/pri chemickom ošetrení, najmä po aplikácii herbicídov, kedy urýchľuje proces regenerácie poľných plodín. Nemenej významnú úlohu zohráva aj pri strese vyvolanom suchom.

Stimulátor DELFAN® Plus je možné aplikovať na široké spektrum poľných a záhradných plodín. Vo vode je veľmi dobre rozpustný́, čo uľahčuje listovú aplikáciu. Odporúčaná dávka sa pohybuje na úrovni 0,5 až 1 l/ha.

Kuratívna aplikácia voľných aminokyselín ako glutamín, alanín alebo asparagín je dôležitá pri zmierňovaní vplyvov hypoxie (nedostatku O2 v pôde po jej zaplavení), kedy pozitívne vplývajú na metabolizmus C a N, ako aj na pH a bunkovú homeostázu.

BROTAVERD® patrí do skupiny prírodných stimulátorov, ktoré regulujú fyziologické procesy v rastlinách. Jeho silnou stránkou je prítomnosť kyseliny lignosulfónovej, ktorá má schopnosť podpory pohybu rastlinných štiav v cievnych zväzkoch listov a stoniek. Okrem toho obsahuje aj dôležité mikroprvky ako meď, mangán a zinok, ktoré pozitívne ovplyvňujú klíčenie, vzchádzanie a vegetatívny rast rastlín aj v nepriaznivých agroekologických podmienkach, ako je napríklad čoraz častejšiesa vyskytujúca chladná a suchá jar. Vo vode veľmi dobre rozpustný́ stimulátor BROTAVERD® je možné aplikovať pri pestovaní širokého spektra plodín postrekom na list v dávke 1 - 1,5 l/ha, no pestovateľské úspechy prináša aj aplikácia do pôdy v dávke 3 až 5 l/ha.

Mechanizmus podpory účinku stimulátora BROTAVERD® prostredníctvom kyseliny lignosulfónovej, ktorá sa spolupodieľa na spevnení vodivých pletív a lepšej odolnosti rastlín proti nepriaznivým podmienkam.

BIOSTRONG™ je koncentrovaný́ stimulačný́ prípravok s vysokým obsahom zložky HumofolátuTM, ktorý́ v rastlinách odporuje tvorbu fytoalexínov. Čo sú to fytoalexíny? Sú to rastlinné obranné látky, ktoré sa za normálnych podmienok v rastlinách nenachádzajú, ale tvoria sa až po napadnutí rastliny patogénom. Po aplikácii tohto prípravku teda dochádza k zvýšenej odolnosti rastlín proti chorobám a škodcom, ale napríklad aj proti stresu zo sucha. Okrem toho zvyšuje príjem živín z pôdy a hnojív, taktiež podporuje klíčenie, vzchádzanie a zakoreňovanie. Výhodou tohto stimulátora je fakt, že ho je možné využiť aj v ekologickom poľnohospodárstve.

Pozitívny účinok stimulátora BIOSTRONG na rôznych plodinách zabezpečujú najmä humínové kyseliny a fulvonové kyseliny, ďalej makroprvky ako fosfor, draslík, vápnik ci horčík a mikroprvky ako meď, železo, mangán, molybdén a zinok. Podobne ako predošlé stimulátory, aj tento má vo vode veľmi dobrú rozpustnosť. Pri rešpektovaní aplikačnej dávky 2 až 3 kg/ha ho je možné aplikovať na všetky poľné a záhradné plodiny.

Rastlinný stimulátor = katalyzátor regenerácie porastov

Nástup jari býva v poľnohospodárskej praxi sprevádzaný́ intenzívnymi agrotechnickými prácami, ktoré súvisia s ošetrovaním porastov proti burinám, chorobám a škodcom. Mnohé pesticídy však rast poľných plodín utlmujú a obdobie regenerácie môže trvať aj týždne. Vhodným spôsobom skrátenia tohto obdobia je aplikácia stimulátorov rastu. Tieto prinášajú celý rad benefitov, ktoré sa odzrkadlia na množstve a kvalite finálnej úrody.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača