Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Zelená pre meď

Patogény a vírusy dokážu pri silnejšom infekčnom tlaku poriadne potrápiť rastliny aj agronómov. Výrazné "ozelenenie" obmedzuje používanie mnohých účinných látok. Príkladom je Francúzsko, kde pestovatelia cukrovej repy majú k dispozícií len 7 fungicídnych účinných látok (vrátane medi), ktoré sa môžu používať proti cerkospóre. Nemenej dôležitým, ba možno aj alarmujúcejším problémom je rezistenica patogénov na jednotlivé účinné látky. V posledných rokoch bolo vo Francúzsku testovaných 144 populácii cerkosporiózy, pričom bola sledovaná rezistencia na používané účinné látky. Výsledky potvrdili, že účinnosť testovaných triazolov bola ovplyvnená rezistenciou. Za dobrú správu možno považovať, že účinnosť prípravkov s obsahom medi, nie je podľa projektu Recife ovplyvnená rezistenciou. 

Obrázok: Meď je esenciálnym mikroprvkom dôležitým pre výživu rastlín a zároveň je efektívna aj v boji proti fungálnym a bakteriálnym patogénom.  

Aplikácia prípravkov s obsahom rôznych foriem medi je dôležitou formou nielen výživy, ale i ochrany cukrovej repy ako aj ďalších plodín. Široká škála prípravkov na výživu a ochranu  rastlín umožňuje siahnuť po „listovke“, ktorá dokáže nielen doplniť živiny, pozitívne ovplyvniť biologickú aktivitu, ale aj zvyšovať prirodzenú rezistenciu rastlín voči patogénom a vírusom. 

Protiplesňové vlastnosti medi pomáhajú kontrolovať a potláčať široké spektrum chorôb. 

Mechanizmus účinku spočíva v potláčaní rastu a šírenia húb tým, že meď zasahuje do bunkových membrán patogénov, tvorby enzýmov a  proteínov. Meď interferuje s bunkovou membránou húb narušením jej štruktúry a funkcie. Ióny medi sa viažu na bunkové membrány húb, destabilizujú ich tie sa stávajú priepustnejšie. Tento proces vedie k strate životne dôležitých metabolických procesov, vrátane bunkovej replikácie a rastu, čo vedie k zániku buniek húb a inhibícii šírenia. Má významnú rolu pri produkcii lignínu, ktorý poskytuje štrukturálnu podporu rastlinným bunkám. Táto vlastnosť zvyšuje odolnosť rastlín voči hmyzu aj chorobám. 

Hľadanie účinných formulácií (a nových kombinácií) prípravkov s obsahom medi umožňuje dosahovať zvyšovanie produkcie pri zachovaní, či zlepšovaní kvality a s ním súvisiacom znižovaní reziduálnych látok v pestovaných plodinách.

Aký má meď význam pre rastliny?

Meď je počas životného cyklu rastlín rozhodujúci mikroelement pre dôležité metabolické procesy odohrávajúce sa v rastline.

Meď plní rôznorodé funkcie pri raste aj vývoji rastlín pretože:

  • je dôležitá pre syntézu chlorofylu a zároveň je jeho kľúčovou zložkou,
  • plní zásadnú úlohu v procese fotosyntézy,
  • je nezastupiteľná pre produkciu vitamínu A, ktorý je dôležitý pre syntézu bielkovín,
  • je nevyhnutná pre optimálny rozvoj reprodukčných orgánova produkciu peľu,
  • ovplyvňuje metabolizmus a fixáciu dusíka.

Príjem medi je ovplyvňovaný rôznymi faktormi, vrátane hodnoty pH pôdy, obsahu organickej hmoty, či katiónovej výmennej reakcie. Pre meď je charakteristické, že je veľmi silne viazaná na pôdny sorpčný komplex, je preto veľmi málo pohyblivá. Pri medi ako aj iných mikroelementoch platí, že listová aplikácia je efektívnym, praktickým a ekonomickým riešením. 

Aká je reakcia jednotlivých plodín na hnojenie meďou?

Na aplikáciu medi reagujú niektoré plodiny viac ako iné. Medzi plodiny pozitívne reagujúce na prihnojenie meďou patria najmä obilniny, lucerna, paradajky a cibuľa, ktoré majú na meď vysoké nároky. Medzi plodiny so strednou odozvou patrí cukrová repa, kukurica, cirok aj sója. Malé nároky na Cu majú zemiaky.  

Keďže sa jedná o mikroelement rastliny potrebujú meď v relatívne nízkych dávkach. Avšak už aj malý nedostatok nedovoľuje rastlinám rásť optimálne, nakoľko je meď  nevyhnutná pre správne fungovanie rastlinných hormónov, ktoré riadia rast a vývoj rastlín. Meď je v rastlinách málo pohyblivá, preto je vhodné listovú aplikáciu rozdeliť.

Výživa, ochrana alebo oboje?

To či je prípravok výhodnejšie použiť na výživu, ochranu, resp., či možno očakávať akýsi hybridný účinok závisí od  formy medi. Naša spoločnosť má aktuálne v portfóliu trh tri rôzne prípravky – UNI Cu (povolený do EKO), BETA Cu a COBRE (povolený do EKO). Každý z tejto trojice je špecifický a používa sa na dosiahnutie špecifického účinku. 

UNI Cu

Obsahuje síran meďnatý, ktorý je vo výžive a ochrane rastlín jednou z najčastejšie používaných foriem rozpustnej medi. Táto forma je veľmi dobre rozpustná vo vode, čo umožňuje dobrý prienik do rastlinných tkanív a následne inhibíciu rastu húb. Je účinný proti  múčnatke, peronospóre, listovým škvrnitostiam a niektorým bakteriálnym ochoreniam. 

Na jesennú a skorú jarnú aplikáciu do porastov obilnín je ideálna voľba práve kombinácia  „ozdravných“ prvkov síry a medi. Vďaka zvýšenej produkcii lignínu sú rastliny nielen odolnejšie proti chorobám a škodcom, ale znižuje sa aj riziko poliehania porastu. 

BETA Cu / Cu 380

Výbornou  voľbou je BETA Cu alebo koncentrovanejší variant Cu 380 (380 g Cu/L), ktoré obsahujú meď vo forme oxychloridu. Táto forma sa často používa aj v kombinácií s inými fungicídmi pre zabezpečenie kontroly širokého spektra chorôb. Oxychlorid vzniká reakciou medzi síranom meďnatým a chloridom vápenatým, výsledkom čoho je modrozelený prášok rozpustný vo vode. Výhodou prípravku BETA Cu / Cu 380 je ich kvapalná forma a jednoduchá manipulácia. Používajú sa preventívne aj kuratívne. Výhodou BETA Cu / Cu 380 oproti iným fungicídom na báze medi je, že majú nižšiu toxicitu pre ľudí a zvieratá, sú stabilné v relatívne širokom rozsahu pH, vďaka čomu sú v pôdach so zásaditou pôdnou reakciou účinnejšie ako síran meďnatý. 

Obrázok: Pri ošetrení cukrovej repy proti cerkospóre, na ktorú je zvlášť citlivá Conviso repa,  je mimoriadne efektívna kombinácia fungicídu s prípravkom BETA Cu / Cu 380. Udržanie zdravého listového aparátu je kľúčové v konečnom dôsledku aj pre vysokú cukornatosť buliev. 

Ilustrácia: BETA Cu urýchľuje syntézu uhľohydrátov a zabraňuje predčasnému rozpadu chlorofylu.

COBRE

Komplex medi a kyseliny hepta-glukónovej je považovaný za jeden z najlepšie využiteľných zdrojov medi pre rast a vývoj rastlín. Pre výbornú prijateľnosť, účinok a nízke dávkovanie sa používa nielen v poľných podmienkach, ale aj v hydroponických a akvaponikcých systémoch. Pridanou hodnotou sú zaznamenané antioxidačné účinky a účinky podporujúce rast rastlín. 

Ilustrácia: Napriek tomu, že meď vo forme heptaglukonátu bola používaná predovšetkým na korekciu  výživového stavu rastlín sú k dispozícií výskumy zaoberajúce sa nielen vplyvom na úrodotvorný proces, ale aj  jej účinkami aj na zdravotný stav a znižovanie stresu v nepriaznivých podmienkach. (K dispozicií je niekoľko  výskumov zaoberajúcich sa účinkami heptaglukonátu medi nielen na úrodotvorný proces ako aj zdravotný stav plodín.) 

Obrázok: Výhodou prípravku COBRE s relatívne nižším obsahom medi, ale jej mimoriadne vysokou mierou prijateľnosti a systémovým účinkom je aj skutočnosť, že na plodoch (a listoch) nezanecháva žiadne viditeľné stopy a ochranná doba po jej aplikácii je veľmi krátka.  

Obrázok: Zaujímavé výsledky priniesol výskum na rajčiaku jedlom. Sledoval sa preventívny aj kuratívny účinok heptaglukonátu medi (COBRE) na baktériovú bodkovitosť, spôsobenú baktériou Pseudomonas syringae. 

Rastliny rajčiaka boli ošetrené 72 hodín pred bakteriálnou inokuláciou. Výsledky potvrdili štatisticky významný vplyv aplikácie glukonátu medi a to:

a) priamy vplyv na baktériu 

b) nepriamy vplyv prostredníctovm aktivácie fenolových metabolitov ako je kyselina chlorogenová

Výskum tak potvrdil pozitívny vplyv heptaglukonátu v boji proti patogénnym organizmom. Heptaglukonát medi môže zároveň aj zvyšovať aktivitu antioxidačných enzýmov, čo môže rastliny chrániť pred oxidačným stresom. V ďalšej štúdií bol zaznamenaný pozitívny vplyv na rast a úrodu uhoriek zlepšením fotosyntetického výkonu a zvýšením akumulácie vápnika a draslíka. 

Odôvodnené a vhodne zvolené ošetrenie, podporujúce dobrý zdravotný stavu plodín prináša svoje ovocie. Aplikácie prípravkov s obsahom rôznych foriem medi, sa už roky ukazujú ako rentabilné riešenia. Tieto účinky vedú k inhibícii rastu húb a ich šírenia, vďaka čomu je meď šikovným a vysoko efektívnym nástrojom pri preventívnom aj kuratívnom potláčaní rôznych druhov ochorení.  Nedostatok medi vedie k narušeniu bunkovej steny a zvýšenej náchylnosti na environmentálne stresy a patogény. Optimálny obsah medi v rastlinách zvyšuje obranyschopnosť a odolnosť proti škodcom a chorobám a zlepšuje úrodu a kvalitu plodín. 

Zároveň treba mať na pamäti, že meď môže byť vo vysokých koncentráciách pre rastliny toxická. Nadmerné používanie meďnatých prípravkov môže viesť k hromadeniu medi v pôde, čo neprospieva pôde, mikroorganizmom ani rastlinám. Z tohto dôvodu je správne zvolený prípravok kľúčový. 

V prípade, že pre svoju plodinu hľadáte ten najvhodnejší meďnatý prípravok, neváhajte nás kontaktovať! Pri jeho výbere Vám ochotne pomôžu naši obchodní zástupcovia.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača