Naša spoločnosť PARTNER–VETAGRO, s.r.o. vznikla v roku 1995. Hlavným dôvodom jej vzniku bola snaha zefektívňovať živočíšnu výrobu a zavádzať do chovateľskej praxe inovatívne postupy a prípravky. Vznikla zo spoločnosti PARTNER, s.r.o., Bratislava, založenej v roku 1990.

Our company PARTNER–VETAGRO, s.r.o. was established in 1995. It´s main objective was to make the animal breeding more effective and introduce innovative systems and products in the animal nutrition market. It is the successor of the company PARTNER, s.r.o. established in 1990. 

Okrem výživy zvierat sa od roku 2008 intenzívne a úspešne venujeme aj výžive rastlín. V portfóliu ponúkaných výrobkov máme širokú škálu ekonomických a prémiových prípravkov, ktoré svojim novátorským konceptom posúvajú potenciál pestovateľskej praxe na vyššie produkčné a kvalitatívne úrovne.

Besides the animal nutrition sector, since 2008, we have also developed strong position in the plant nutrition sector. In our product portfolio you will find a wide range of both, economy and premium products, which thanks to their innovative concept and scientific advances push the current standards to a new dimensions.

Viac informácií o nami ponúkaných prípravkoch a systémoch sa dozviete na ďalších stránkach nášho webu.

You will find more information about our products and systems in the other sections of our web page.

Bude nám cťou s vami spolupracovať a vytvárať nové riešenia v oblasti výživy rastlín a zvierat.

Neváhajte nás kontaktovať !

We will be pleased to cooperate with you and create new solutions in the animal and plant nutrition sector.

Feel free to contact us!