Prípravky s obsahom KREMÍKA (Si)

Kremík (Si) spevňuje bunkové steny, stimuluje tvorbu lignínu a znižuje riziko poliehania rastlín. Zohráva dôležitú rolu v hospodárení rastlín s vodou a zvyšuje toleranciu voči stresovým faktorom.

SILIPOT®

KVAPALNÝ KREMÍK s vysokou mierou asimilácie

  • amorfný oxid kremičitý (SiO2): 30% w/w
  • pH (1% vodný roztok): 10,5

SILIPOT® je výrobok s vysokým obsahom kremíka a draslíka, naformulovaný pre rýchlu asimiláciu rastlinami. 

SILIPOT®, ako zdroj živín (Si, K), má navyše schopnosť vysušiť oblasť pri povrchu listov a plodov a tým zamedziť vývoju hubovitých ochorení. Rovnako rastline zabezpečí vyššiu mechanickú odolnosť voči abiotickému stresu.

SILIPOT® vďaka svojim lignifikačným a ochranným účinkom dokáže zvýšiť kvantitatívne a kvalitatívne parametre pestovaných plodín. 

BENEFITY PRODUKTU

  • NUTRIČNÝ ÚČINOK, maximálna miera absorpcie a asimilácie
  • ÚČINOK VYSUŠENIA POVRCHU LISTOV A PLODOV, eliminuje plesne a bráni ich ďalšiemu rastu
  • ANTISTRESOVÝ ÚČINOK, zväčšuje hrúbku bunkových stien, zvyšuje fyzikálnu odolnosť rastlín
  • Kremík sa hromadí v epiderme a vytvára vrstvu, ktorá rastlinu chráni a mechanicky posilňuje.

AGRONOMICKÉ BENEFITY

KVALITATÍVNEKVANTITATÍVNE
prirodzená fyzikálna bariéraznižuje vlhkosť na povrchoch listov
zlepšuje/uchováva pozberovú kvalitu plodovznižuje početnosť chemických ošetrení
podporuje vzpriamený rast rastlínbez ochrannej doby

Aplikujte foliárne v dávke 0,15-0,20 l/hl.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača