Prípravky s obsahom KREMÍKA (Si)

Kremík (Si) spevňuje bunkové steny, stimuluje tvorbu lignínu a znižuje riziko poliehania rastlín. Zohráva dôležitú rolu v hospodárení rastlín s vodou a zvyšuje toleranciu voči stresovým faktorom.

SILICARE Basic

Koncentrované kvapalné draselné (K) hnojivo,
obohatené o fosfor (P) a kremík (Si)

fosfor (P2O5): 5% (75 g/l)
draslík (K2O): 25% (390 g/l)
kremík (SO3): 18% (280 g/l)

SILICARE Basic je draselné hnojivo obohatené o fosfor (P) a kremík (Si), určené na listovú aplikáciu.
Draslík udržuje rovnováhu tekutín v rastline, stimuluje syntézu bielkovín a cukrov, aktivuje rastové procesy,
zvyšuje množstvo úrody a zlepšuje jej kvalitu. Fosfor stimuluje energetický a nutričný metabolizmus,
aktivuje rozvoj koreňov a ich prerastanie pôdou, stimuluje procesy vývoja a dozrievania plodov. Kremík
zvyšuje rezistenciu rastlín voči stresovým faktorom, ochoreniam a škodcom. Takisto zvyšuje mieru
mechanickej odolnosti rastlinných pletív a zvyšuje rezistenciu rastlín voči ochoreniam, hmyzu a výraznejšiemu
zasoleniu pôd. Aplikácia tohto prípravku je vhodná na zvýšenie odolnosti rastlín voči nepriaznivým
faktorom prostredia, sú odolnejšie voči nízkym teplotám, mrazom aj suchu.


BENEFITY PRODUKTU

• vysoká miera absorpcie a asimilácie
• zväčšuje hrúbku bunkových stien, zvyšuje fyzikálnu odolnosť rastlín
• pomáha eliminovať hubové patogény a bráni ich ďalšiemu rastu
• zlepšuje zdravotný stav porastu, čím podporouje ekologizáciu poľnohospodárskej výroby

Odporúčaná aplikácia a dávkovanie

PlodinaDávka (foliárne)
Obilniny0,5 - 1,0 l/ha
Olejniny0,5 - 1,0 l/ha
Strukoviny0,5 - 1,0 l/ha
Cukrová repa0,5 - 1,0 l/ha
Zelenina0,25-0,5 l/ha
Technické plodiny0,25-0,5 l/ha
Okrasné rastliny0,25-0,5 l/ha

SILIPOT®

KVAPALNÝ KREMÍK s vysokou mierou asimilácie

  • amorfný oxid kremičitý (SiO2): 30% w/w
  • pH (1% vodný roztok): 10,5

SILIPOT® je výrobok s vysokým obsahom kremíka a draslíka, naformulovaný pre rýchlu asimiláciu rastlinami. 

SILIPOT®, ako zdroj živín (Si, K), má navyše schopnosť vysušiť oblasť pri povrchu listov a plodov a tým zamedziť vývoju hubovitých ochorení. Rovnako rastline zabezpečí vyššiu mechanickú odolnosť voči abiotickému stresu.

SILIPOT® vďaka svojim lignifikačným a ochranným účinkom dokáže zvýšiť kvantitatívne a kvalitatívne parametre pestovaných plodín. 

BENEFITY PRODUKTU

  • NUTRIČNÝ ÚČINOK, maximálna miera absorpcie a asimilácie
  • ÚČINOK VYSUŠENIA POVRCHU LISTOV A PLODOV, eliminuje plesne a bráni ich ďalšiemu rastu
  • ANTISTRESOVÝ ÚČINOK, zväčšuje hrúbku bunkových stien, zvyšuje fyzikálnu odolnosť rastlín
  • Kremík sa hromadí v epiderme a vytvára vrstvu, ktorá rastlinu chráni a mechanicky posilňuje.

AGRONOMICKÉ BENEFITY

KVALITATÍVNEKVANTITATÍVNE
prirodzená fyzikálna bariéraznižuje vlhkosť na povrchoch listov
zlepšuje/uchováva pozberovú kvalitu plodovznižuje početnosť chemických ošetrení
podporuje vzpriamený rast rastlínbez ochrannej doby

Aplikujte foliárne v dávke 0,15-0,20 l/hl.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača