Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

BIOSTRONG | HumofolátTM (1100 kg IBC)

Koncentrovaný kvapalný stimulačný prípravok s vysokým obsahom humifikovanej organickej hmoty a chelátovaných makro a mikroprvkov (reg. č. ÚKSP: 816)

BIOSTRONG | HumofolátTM (1100 kg IBC)
ECO

Kód produktu:

0041

Balenie:

Cena bez DPH:

 
s DPH

Kúpiť
+

V rastlinách podporuje tvorbu fytoalexínov. Po aplikácií BIOSTRONGu sú rastliny
odolnejšie voči biotickým a abiotickým stresom. Regeneruje "unavené" pôdy a dodáva im novú energiu. BIOSTRONG je koncentrovaný extrakt humifikovanej organickej hmoty s vysokým podielom humínových a
fulvokyselín. Inovatívny a šetrný spôsob extrakcie zabezpečí požadovaný a stabilný účinok organických
látok, čo tento prípravok stavia do pozície technologicky vyspelého prípravku s mimoriadne výhodným
pomerom cena/výkon. BIOSTRONG umožňuje:
• zvýšiť odolnosť r astlín voči biotickým a abiotickým vplyvom
• zvýšiť úrodnosť pôd vyčerpaných po monokultúrnom pestovaní
• znížiť salinitu a zlepšiť výmennú katiónovú kapacitu
• zvýšiť prijatelnosť makro a mikroživín naviazaných v pôde
• zvýšiť účinok hnojív, s ktorými sa aplikuje, so súčasnou racionalizáciou, resp.
znížením aplikovaných čistých živín
• zlepšiť aktivitu a účinok fytosanitárnych prípravkov

• obsahuje prekurzory rastlinných hormónov
• obsahuje zložku HumofolátuTM - humínové kyseliny / fulvo kyseliny / kyselina citrónová / kyselina listová
• komplex makro (P / K / Ca / Mg) a mikroelementov (Cu / Fe / Mn / Mo / Zn) v chelátovej väzbe
• pH: 10 ORGANICKÁ HMOTA 16%
ORGANICKÁ HMOTA V SUŠINE 85%
HUMIFIKOVANÁ ORGANICKÁ 95% 1 liter = 1,1 Kg
HMOTA ako % celkovej organickej
hmoty
Špecifická hmotnosť
ORGANICKÝ DUSÍK (N) v sušine 0,5%
Pomer C/N 0,85

Biostrong aplikujeme postrekom na listy rastlín alebo do pôdy ku koreňom
rastlín, v akýchkoľvek pedoklimatických podmienkach.
Dávkovanie pri foliárnej aplikácii
2-3 Kg/ha rozpustené v 150-1000 l/ha vody, na všetky druhy rastlín.
Prípravok je možné miešat’v TM s inými hnojivami a agr ochemikáliami na
zvýšenie ich účinku a rýchlosti translokácie živín, resp. účinných látok.
Závlaha a hnojenie mladých rastlín v pestovateľských škôlkach
2,5-4 g/l vody samostatne alebo v kombinácii s hnojivami a/aleb o pesticídmi na
zvýšenie ich účinku a rýchlosti vstr ebávania.
Dávkovanie pri lokalizovanej závlahe a hnojení
10-20 Kg/ha formou lokalizovanej závlahy; r ozriedený vodou, resp. v kombinácii
s hnojivami na zvýšenie ich účinku a rýchlosti vstrebávania.

 
s DPH
 
s DPH
 
s DPH

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača