Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Ako nepremárniť potenciál kukurice?

Pestovanie kukurice siatej zohráva dôležitú úlohu v mnohých oblastiach, vrátane potravinárstva, hospodárstva a energetiky. Za najvýznamnejšie úžitkové smery možno v podmienkach Slovenska považovať pestovanie kukurice na zrno a na siláž. Úrody kukurice na zrno u nás dosiahli za posledných 5 rokov priemer na úrovni 7,6 t/ha.

Zaznamenávame však negatívny trend postupného znižovania úrodového potenciálu, najmä v dôsledku sucha. Najvýraznejšie sa tento problém prejavil v roku 2022. Na stole je, pochopiteľne, otázka, ako zastaviť pokles úrod kukurice a nepremárniť potenciál jej moderných hybridov v podmienkach klimatickej zmeny? Viaceré vedecké štúdie naznačujú, že by mohol byť vhodnou cestou intenzívnejší manažment hnojenia mikroživinami, obzvlášť zinkom, ktorý v kukurici ovplyvňuje množstvo procesov, nevynímajúc hospodárenie s vodou.

Obrázok 1 Poškodenie porastov kukurice na Slovensku v roku 2022 v dôsledku sucha (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Môžeme sa spoľahnúť na zinok v pôde?

Na Slovensku sa nachádza až takmer 35 % ornej pôdy, ktorá vykazuje deficit obsahu zinku. Prečo je tomu tak? Koncentrácia zinku v pôde je daná jeho obsahom v pôdotvornom substráte a intenzitou hnojenia mikroživinami, ktorá je, žiaľ, často podceňovaná. Navyše, prístupnosť zinku z pôdy je závislá od pH pôdy, obsahu pôdnej organickej hmoty, vlastností pôdneho sorpčného komplexu, vlhkosti pôdy, teploty pôdy a koncentrácie anorganických látok v pôdnom roztoku.

Napríklad, kyslá pôdna reakcia vplýva na mobilitu zinku priaznivo. Naopak, vápnenie pôd jeho pohyblivosť a šancu prijať ho koreňmi kukurice znižuje. Rovnako je tomu tak aj v pôdach s vyšším obsahom fosforu a draslíka, čo je v kukuričnej výrobnej oblasti pomerne bežným javom. Z uvedených dôvodov nemusí byť vždy vhodným riešením v systéme pestovania kukurice len dodanie zinku do pôdy formou granulovaných priemyselných hnojív, ale aj jeho aplikácia na listy so zanedbateľnými aplikačnými nákladmi.

Aplikácia listových hnojív na báze zinku

Okrem zabezpečenia základných makroživín, ako je dusík, fosfor a draslík, by sme nemali pri kukurici zabúdať na hnojenie zinočnatými hnojivami. Tá má totiž na zinok zvýšené nároky. Nedostatok zinku môže pri kukurici spôsobiť rôzne problémy, ako je oslabený rast, chloróza (žltnutie) listov a slabo vyvinutý koreňový systém vedúci k znižovaniu úrod v dôsledku obmedzenej schopnosti prijímať vodu.

Za agronomicky efektívne možno považovať aplikáciu zinku na listy kukurice. Tie majú na povrchu póry, nazývané prieduchy, cez ktoré sa reguluje výmena plynov medzi rastlinou a okolitým prostredím, no môžu však slúžiť aj ako miesta vstupu živín. Tento proces vstrebávania zinku cez listy sa uskutočňuje prostredníctvom aktívneho transportu a difúzie cez pokožku listov, následne môže byť transportovaný až ku koreňom kukurice.

Zinočnaté listové hnojivá obsahujú zinok v rozpustnej forme, ktorá je vhodná na aplikáciu na listy rastlín. Najčastejšie sa môžeme stretnúť so síranovou (síran zinočnatý) a dusičnanovou (dusičnan zinočnatý) formou zinku. Prostredníctvom takýchto hnojív vieme zväčša dodať potrebné množstvo zinku, ktoré kukurica v danej sezóne potrebuje. Pri síranovej forme zinku pestovatelia hlásia výborné skúsenosti s hnojivami NUTRI Zink S a POLY Active Zn. Tieto hnojivá odporúčame využiť pri pestovaní kukurice v pôdach chudobnejších na mikroživiny, v podmienkach studenej jari, a najmä pri pestovaní kukurice na zrno. Pri dusičnanovej forme zinku sa osvedčili hnojivá Zn 230NUTRI PZn® s univerzálnym účinkom.
Vhodné je ich využiť najmä pri žltnutí mladých listov a pri podpore intenzívneho rastu kukurice na siláž.

Tabuľka 1 Odporúčané dávkovanie zinočnatých hnojív pri kukurici

PlodinaDávka pri jednotlivých hnojiváchTermín aplikácie
kukurica siataZn 230POLY Activ ZnNUTRI Zink SNUTRI PZn®od fázy 4 listov (BBCH 14)
0,5 - 2 l/ha1 - 3 l/ha1 - 3 l/ha2 l/ha

Pri aplikácii zinočnatých listových hnojív je dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie a postrekovať rastliny rovnomerne, aby sa zabezpečilo dokonalé pokrytie listov. Hnojivá by sa mali aplikovať v období, keď rastlina najlepšie vstrebáva živiny, napríklad v ranných hodinách alebo večer, aby sa minimalizovala strata hnojiva kvôli zvýšenému odparovaniu.

Obrázok 2 Ideálna rastová fáza kukurice pre listovú aplikáciu zinočnatých hnojív – rastlina je ešte nízka pre bezproblémový pohyb poľnohospodárskej techniky a zároveň má už vyvinutú dostatočne veľkú listovú plochu pre čo najefektívnejšiu absorpciu zinku (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Čo môžeme od zinku očakávať?

Syntéza proteínov: zinok je nevyhnutný pre syntézu proteínov, ktoré sa významne podieľajú na tvorbe tkanív koreňov, listov a stoniek kukurice.
Fotosyntéza: zinok zohráva dôležitú úlohu fotokatalyzátora pri regulácii fotosyntézy kukurice, jeho správna hladina v rastline môže zlepšiť efektivitu fotosyntézy, a tým aj produkciu sacharidov a energie.
Regulácia hormónov: zinok je potrebný pre syntézu a reguláciu rôznych hormónov kukurice, najmä tých, ktoré pozitívne ovplyvňujú rast koreňov, kvitnutie a tvorbu šúľkov.
Ochrana pred stresom: zinok vo všeobecnosti posilňuje imunitný systém kukurice a pomáha jej zvyšovať odolnosť proti rôznym stresovým faktorom, ako sú sucho, výkyvy počasia, či choroby a škodcovia.
Vývoj koreňového systému: zinok je nevyhnutný pre správny vývoj koreňového systému kukurice, podieľa sa na tvorbe silných a zdravých koreňov, čo zlepšuje ich schopnosť prijímať vodu a živiny z väčšej hĺbky pôdy, a to je obzvlášť dôležité v súčasných mieniacich sa podmienkach klímy, kedy je vody nedostatok.

Viac informácií o našich zinočnatých hnojivách a ich aplikácii vám ochotne poskytne náš predajno-poradenský tím.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača