Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Delfan Plus – rýchla a účinná stimulácia rastlín so silným protistresovým účinkom

Aminokyseliny sú základnými stavebnými blokmi bielkovín a hrajú kľúčovú úlohu v živote rastlín. Tieto organické zlúčeniny tvorené dusíkom, uhlíkom, vodíkom a kyslíkom majú vplyv na rast, vývoj a metabolizmus rastlín. Pôsobia ako prekurzory hormónov, aktivujú sériu fyziologických procesov, ako je napríklad regulácia príjmu dusíka, vývoj koreňov ako aj metabolizmus antioxidantov. Nemenej dôležitý je ich vplyv pri reakcií rastlín na stresové podmienky. V tomto článku sa pozrieme na to, ako stimulátory s obsahom aminokyselín ovplyvňujú rastliny.

Úlohou biostimulátorov je riadiť a urýchľovať životné procesy rastlín, zvyšovať odolnosť voči stresu a stimulovať ich vývoj.  Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je dôležitý výber vhodného stimulátora s aminogramom zodpovedajúcim potrebám rastlín. Delfan Plus je biostimulátor obsahujúci 17 druhov voľných alfa-aminokyselín. Čím bohatší je profil aminokyselín, tým širšie je spektrum účinku. Každá aminokyselina je totiž jedinečná a má na rastlinu špecifický vplyv. Napríklad prolín má antistresový účinok, kyselina glutámová ovplyvňuje tvorbu chlorofylu, glycín ovplyvňuje syntézu DNA a pod. (detailnejší popis je uvedený v tabuľke).

Prečo  aminokyseliny aplikovať počas vegetačného obdobia rastlín?

1. Energetická úspora

Rastliny spotrebujú veľké množstvo energie na premenu dusíka z pôdy alebo hnojív. Prijatý dusík vo forme dusičnanov sa pomocou enzýmov redukuje na amoniak. Amoniak sa zabudováva pomocou enzýmov a vzniká glutamínkyselina glutámováTieto dve aminokyseliny sú základom pre tvorbu všetkých ostatných aminokyselín. Aplikáciou prípravku Delfan Plus so širokým spektrom aminokyselín rastliny v náročných obdobiach ušetria energiu aj čas potrebný na premenu a syntézu aminokyselín. Ušetrenú energiu môžu „nasmerovať“ na tvorbu výnosu.

2. Výborný nosič látok a komplexujúci účinok

Aminokyseliny sú neutrálne a majú nízku molekulárnu hmotnosť. Zlepšujú prijateľnosť látok a prvkov, s ktorými sú aplikované. Vytvárajú komplex najmä s katiónmi (Fe, Zn, Mn, Mg, Ca), čím sa zlepšuje ich príjem rastlinou. Za zmienku určite stojí vápnik, ktorý je ťažko prijateľný a jeho pohyblivosť v rastline je nízka. V komplexe s aminokyselinami sa jeho vstrebateľnosť výrazne zvyšuje. Vhodná je aj ich aplikácia s fungicídmi, insekticídmi a herbicídmi.

3. Preventívny a kuratívny „antistresor“

V priebehu vegetačného obdobia sú rastliny viackrát vystavené klimatickému a chemickému stresu. Periódy sucha, tepla, mrazu a pod. si vedia vybrať ten „správy čas“,  rozhodujúci pre výšku budúcej úrody. Delfan Plus obsahuje široké spektrum aminokyselín, ktoré dokážu rastlinám toto nepriaznivé obdobie preklenúť. Napríklad prolín redukuje stres zo zasolenia pôdy, deficitu vlahy, či vysokých teplôt. Serín ovplyvňuje stresový metabolizmus,  tryptofán je prekurzor auxínov a fytoalexínov a kyselina glutámová sa podieľa na metabolizme fenolových zlúčenín a syntéze chlorofylu. Z hľadiska tvorby úrody nie je zanedbateľný ani stres po aplikácií herbicídu. Aplikácia biostimulátoru Delfan Plus tento chemický stres výrazne redukuje a znižuje obdobie potrebné na regeneráciu. 

Ilustrácia: každá aminokyselina má vo vývine rastlín špecifickú funkciu  

4. Zvýšenie kvality pestovaných plodín

Aplikáciou prípravku Delfan Plus sa obnoví syntéza bielkovín a energia sa sústredí na zvýšenie rastového výkonu. Lepšia výkonnosť ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, zvyšuje sa plodnosť peľu, predlžuje kvitnutie a zvyšuje kvalita produkcie (ako je veľkosť, jednotnosť, obsah cukru, farba  ovocia). Aminokyseliny zároveň stimulujú syntézu sekundárnych metabolitov ako napríklad fytoalexínov, či fenolov, ktoré zvyšujú vitalitu a vlastnú obranyschopnosť  rastlín. 

Ako prírodné stimulátory rastu rastlín sa aminokyseliny úspešne používajú na zlepšenie výnosu a kvality plodín. Aj keď aplikácia aminokyselín na list nepredstavuje významný zdroj dusíka, efekt aminokyselín na rastlinu je nesporný. Tým, že aminokyseliny pôsobia ako signálne molekuly majú širokospektrálny vplyv na vitalitu rastlín. Aplikácia sa odporúča v dávke 0,5 – 2 l/ha v závislosti od očakávaného efektu. Napríklad pri kombinácií s herbicídnym ošetrením je to 1 l/ha, pri kombinácií s listovými hnojivami a morforegulátormi rastu 0,5 l/ha a pri regenerácií rastlín po značnom strese (po aplikácií herbicídu), krúpach a pod. 2 l/ha

Tab.: Úloha POR v konvečnom poľnohospodárstve zameranom na intenzitu, rýchlu redukciu šírenia ochorení a maximálny výnos je neodškriepiteľný. Okrem užitočného pomocníka v tomto zmysle však majú aj niekoľko nevýhod ako je napríklad negatívny vplyv na proces a výkonnosť fotosyntézy. Aj toto negatívum je však možné obmedziť správnou kombináciou biostimulátora a listovej výživy.

Účinok na rastlinuTyp aminokyseliny
Anti-stresový agentHyp, Pro
Chelačný agentCys, Glu, Gly, His, Lys
Odolnosť voči chladuAla, Arg
Rozvoj generatívnych orgánov a vyššia plodnosť peľuHyp, Pro
Stimulácia rastuGlu
Prekurzor auxínovSer, Trp, Val
Prekurzor chlorofyluGly
Prekurzor polyamínov, nevyhnutného pre bunkové delenieArg
Prekurzor tvorby lignínuPhe
Regulácia hospodárenia s vodouHyp, Pro, Ser
Glu
Stimulácia syntézy chlorofyluAla, Lys, Ser
Stimulácia syntézy etylénuMet
Stimulácia klíčeniaAsp, Glu, Lys, Met, Phe, Thr
Stimulácia hormonálne metabolizmuAla
Stimulácia mechanizmov zvyšujúcich odolnosť voči vírusomAla

Tabuľka: Vplyv jednotlivých aminokyselín na rastliny

Obr.1 Delfan Plus redukuje fytotoxicitu a stres pri aplikácií s postemergentnými  herbicídmi

Obr. 2: Aplikácia Delfan Plus  podporuje rast koreňov zvyšuje aj biologickú fixáciu dusíka. 

Aplikácia aminokyselín spolu s herbicídom je účinnejšia ako následná aplikácia, aj v prípade vyššej aplikovanej dávky (2 l/ha).

Máte ďalšie otázky? Viac informácií o tomto prípravku a jeho aplikácii vám ochotne poskytne náš predajno-poradenský tím.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača