Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Mikrogranuláty: Môže byť menej viac?

Rok 2023 bude charakteristický šetrením. Rozhodnutie na čom šetriť a do čoho rozumne investovať bude dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.  Pri vysokých cenách priemyselných hnojív bude pre každého pestovateľa zrejme prvoradé maximálne využitie živín.

Ako ho zabezpečiť?

Ak patríte k pestovateľom, ktorí vo svojom strojovom parku majú adaptér na aplikáciu mikrogranulátov, odporúčame pre hnojenie jarného jačmeňa, cukrovej repy, kukurice, slnečnice a sóje využiť práve tento typ hnojív. 

Kombinácia aplikácie mikrogranulátu pod pätu so zníženou aplikáciou plošne aplikovaných je efektívnym a ekonomickým spôsobom zakladania porastov. Platí to aj v ťažkých časoch, kedy sa zvažuje význam každej investície, a to aj hnojenia, napriek tomu, že patrí k najdôležitejším intenzifikačným faktorom. Na druhej strane kedy, keď nie teraz je čas na využitie všetkých benefitov, ktoré naše mikrogranuláty poskytujú?

Z výsledkov overovaní použitia mikrogranulátov s obsahom humínových látok vyplýva možnosť racionalizácie použitia priemyselných hnojív v kombinácií s humínmi. Pri redukcií minerálnych hnojív o 15-30 % a súčasnej aplikácií humínov sa dosiahli porovnateľné výsledky pri zlepšení mechanických a biochemických ukazovateľov. 

Ako účinkujú humíny?

Humíny účinkujú na dvoch úrovniach.

V prvom prípade majú mimoriadne pozitívny vplyv na kvalitu pôdy (jej chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti) a zvyšujú podiel jej organickej zložky, čo je nevyhnutné pre jej funkčnú biologickú aktivitu.

Významný je aj ich vplyv na rastliny. Je daný  kombináciou troch rôznych účinkov:

1. zintenzívňujú minerálnu výživu 

2. zvyšujú metabolickú aktivitu rastlín

3. hormonálne stimulujú

Zloženie hnojiva Best Starter Maximum C+ je unikátne vďaka vysokému obsahu humínových látok. Okrem lepšieho transportu živín má dlhodobý pozitívny vplyv na kvalitu pôdy.

Prečo je dôležité aplikovať živiny pod pätu?

Fosfor je nenahraditeľným prvkom od prvých vývojových fáz, pretože je súčasťou všetkých energetických pochodov odohrávajúcich sa v rastlinách. Účelom aplikácie mikrogranulátu je poskytnúť rastline rýchlo a ľahko dostupné živiny v rannom štádiu rastu. V tomto období rastlina dochádza do fázy vyčerpania interných zásob živín a zároveň nemá ešte dostatočne rozvinutý koreňový systém pre príjem živín. A ako to už na jar býva, podmienky nie sú ani zďaleka ideálne. Chlad, sucho, zamokrenie, prízemné mrazy sú faktory, obmedzujúce príjem živín z pôdy, navyše v období kedy je výkonnosť koreňovej sústavy redukovaná. 

Aplikácia hnojív BSM C+, resp. Microspeed v bezprostrednej blízkosti osivového lôžka, rastlinám zabezpečí najdôležitejšie makro a mikroelementy práve v čase ich potreby. Špecifické molekulárne zložky humínov, v tomto prípade humofolátov, dokážu preniknúť do rastlinných buniek a priamo ovplyvniť ich fyziológiu.  Aj keď sa aplikačné dávky môžu zdať na prvý pohľad nízke predstavujú efektívne a racionálne dodanie ľahko prístupných živín.

Vďaka zložke Humofolátuô sa  zvyšuje využitie živín zo samotného hnojiva aj živín, ktoré sa v pôde nachádzajú, po hnojeniach minerálnymi hnojivami z predchádzajúcich sezón. Okrem efektívnejšieho využitia živín, má aj významný ekologizačný účinok, pretože znižuje vyplavovanie živín do podzemných vôd. Jeho účinky sa potvrdili aj na „unavenejších“ pôdach, zaťažených monokultúrnym pestovaním plodín a na pôdach s obmedzenejšou rotáciou plodín a na pôdach v ochranných pásmach.

Zloženie hnojív Best Starter Maximum C+Microspeed zodpovedá potrebám rastlín v počiatočných fázach rastu. Lokalizované umiestnenie hnojív k osivu maximalizuje potenciál rastliny.

Aké sú výhody hnojív BSM C+ a Microspeed?

  • pozitívny vplyv na kvalitu pôdy, mikrobiálnu aktivitu a zvýšenie podielu jej organickej zložky (BSM C+)
  • tvorba bohatšieho koreňového systému nevyhnutného pre príjem vody a živín
  • veľký aktívny povrch mikrogranulátov pre zabezpečenie maximálneho efektu medzi hnojivom, pôdou a koreňmi, čo optimalizuje využite živín
  • vysoký obsah ľahko prijateľného fosforu aplikovaný v blízkosti osiva pre vyrovnanejšie klíčenie a vzchádzanie rastlín
  • efektívna a ekonomická aplikácia živín so zreteľom na životné prostredie

Pestovateľské technológie sú rôznorodé, neustále sa vyvíjajú a prispôsobujú aktuálnym podmienkam. Veríme, že používanie sofistikovaných mikrogranulovaných hnojív je takisto spôsob, ako sa vysporiadať s meniacimi sa pestovateľskými a pôdno-klimatickými vplyvmi a dosahovať pomocou tohto nástroja primerané úrody. Ocenilo ich už množstvo pestovateľov a veríme, že dokážu pomôcť aj vám. 

V prípade otázok je vám dispozícii náš skúsený predajno-poradenský tím. 

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača