CARBOBASIC (25KG)

Naturálny biofungicídny prípravok založený na hydrogénuhličitane sodnom, základnej látky používanej v ekologickej ochrane rastlín

CARBOBASIC (25KG)

Kód produktu:

068

Balenie:

Cena:

 

Kúpiť
+

CARBOBASIC® je prírodný produkt na báze minerálnych látok, vhodný na potláčanie hubových ochorení. Pôsobí na povrchu rasliny ako kontaktný fungicíd, keďže jeho aktívna látka umožňuje meniť rovnováhu iónov v bunkách mycélia plesní. Týmto spôsobí kolaps ich metabolizmu a následné odumretie tohto patogénu.
CARBOBASIC® je mimoriadne účinný proti viacerým druhom hubových ochorení, najmä múčnatky. Okrem toho je vďaka jeho použitiu možné znížiť mieru aplikácie meďnatých a sírnych prípravkov. CARBOBASIC® pôsobí priamym kontaktom, bez rizika ohrozenia zdravia ľudí a poškodzovania prírody.

 

Hydrogénuhličitan sodný .................................. 990 g/kg

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača