CARBOBASIC (5KG)

Naturálny biofungicídny prípravok založený na hydrogénuhličitane sodnom, základnej látky používanej v ekologickej ochrane rastlín

CARBOBASIC (5KG)

Kód produktu:

067

Balenie:

Cena:

 

Kúpiť
+

CARBOBASIC® je prírodný produkt na báze minerálnych látok, vhodný na potláčanie hubových ochorení. Pôsobí na povrchu rasliny ako kontaktný fungicíd, keďže jeho aktívna látka umožňuje meniť rovnováhu iónov v bunkách mycélia plesní. Týmto spôsobí kolaps ich metabolizmu a následné odumretie tohto patogénu.
CARBOBASIC® je mimoriadne účinný proti viacerým druhom hubových ochorení, najmä múčnatky. Okrem toho je vďaka jeho použitiu možné znížiť mieru aplikácie meďnatých a sírnych prípravkov. CARBOBASIC® pôsobí priamym kontaktom, bez rizika ohrozenia zdravia ľudí a poškodzovania prírody.

 

Vegetables
Berries
Ornamentals
DOSE
Grape vine
Apple tree
Fruit trees (oranges,
cherries, apples,
papaya)
Uncinula necator (Powdery mildew of grapes)
Venturia inaequalis (Apple scab disease)
Storage disease such as blue mold
(Penicillium italicum) and green mold
(Penicillium digitatum)
2-5 kg/ha
333-1000g/hl
2,5 -5 kg/ha
500-1000g/hl
2,5 -5 kg/ha
420-2000g/hl
1-4kg in 100l
water
Foliar application: depending on the crop

Hydrogénuhličitan sodný .................................. 990 g/kg

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača