Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Čo sa deje s rastlinami počas zimy: čo potrebujú v období od ''prebúdzania'' do jari?

Súhrnným názvom „oziminy“ označujeme všetky poľné plodiny, ktoré vysievame na jeseň a zberáme ich v letnom období nasledujúceho roka. Obdobie, ktoré takéto rastliny trávia na poli, je v porovnaní s jarnými plodinami pomerne dlhé, a preto im treba venovať osobitnú pozornosť v rámci agrotechniky a výživy. Za najpestovanejšie oziminy na Slovensku môžeme považovať ozimné pšenice, jačmene a repky. 


Všetko začína na jeseň

Základom správneho prezimovania týchto plodín sú dokonale vyzreté pletivá stoniek a listov ešte pred príchodom mrazov a správne vyvinuté zásobné orgány. U ozimných obilnín ide o odnožovací uzol, v prípade repky olejnej je to tzv. koreňový kŕčok nachádzajúci sa tesne pod ružicou listov, ktorý by mal mať pred zimou hrúbku asi 1 cm.

Z hľadiska úspešného prezimovania ozimín zohráva najdôležitejšiu úlohu výživa fosforečnými a draselnými hnojivami, ktorú je vhodné vykonať štandardnými granulovanými priemyselnými hnojivami ešte pred sejbou. Viaceré výskumy však dokazujú opodstatnenie doplnkovej jesennej listovej aplikácie fosforečnýchdraselných hnojív vo fáze 4 – 6 listov. Fosfor prijatý listami podporuje zakoreňovanie ozimín a pomáha im prekonávať obdobie chladu, kedy je príjem živín z pôdy obmedzený. 

Draslík je pre oziminy obzvlášť dôležitý, pretože ovplyvňuje množstvo metabolických reakcií, pričom vplýva najmä na tvorbu, prenos a ukladanie cukrov v listoch a stokách, čím zvyšuje ich odolnosť proti vymŕzaniu. Náš prípravok PHOSPH Plus obsahuje vysoký podiel zložky humofolátu, ktorá pozitívne ovplyvňuje rast koreňového systému, a rastlina tak dokáže prijať viac vlahy a živín, čo následne vplýva na výšku úrody.

Dusíkatými priemyselnými hnojivami na jeseň zvyčajne nehnojíme z dôvodu rizika vyplavovania dusíka z pôdy. Navyše, v jesennom období oziminy prijímajú dusík v obmedzenom množstve a cez zimu sa jeho príjem úplne zastavuje.

Bez jarovizácie to nepôjde

Jarovizácia je zvláštna reakcia rastlín, pri ktorej nízke teploty vyvolávajú v rastovom vrchole rastliny pozitívne zmeny vedúce k fotoperiodickej reakcii. Jednoducho povedané, dochádza k zakladaniu kvetných orgánov, ktoré prinesú plody. Pri ozimných obilninách začína po prebudení semien a pri repke olejnej vo fáze klíčnych listov. Oziminy vyžadujú pre ideálny priebeh jarovizácie teplotu vzduchu na úrovni 0 – 5 °C počas približne 40 – 60 dní. Jarovizácia je dôvod, pre ktorý nie je možné vysievať ozimné plodiny na jar. Žiaľ, nedokonalý priebeh jarovizácie súvisiaci s globálnym otepľovaním vedie často k redukcii úrod ozimín. O to dôležitejšia je v tomto smere úloha agronóma spočívajúca v zefektívnení výživy.

Na jar stavme na síru a dusík

Jar klope na dvere a spolu s prírodou sa prebúdzajú aj naše oziminy. So stúpajúcou teplotou sa začínajú zvyšovať aj ich nároky na živiny. V systéme pestovania ozimín má v jarnom období nezastupiteľný význam dusík, ktorý priamo ovplyvňuje nárast biomasy a jej výslednú kvalitu. Štandardné dávky dusíka je vhodné deliť a aplikovať v rámci regeneračného (⅖ dávky), produkčného (⅖ dávky) a kvalitatívneho (⅕ dávky) hnojenia. 
Z hľadiska vplyvu dusíkatej výživy na úrodotvorný proces ozimín sa považuje za najdôležitejšie regeneračné a produkčné hnojenie. Kvalitatívne prihnojenie porastov dusíkom, najčastejšie v období krátko pred kvitnutím alebo počas kvitnutia, zvyšuje pri obilninách vyrovnanosť zrna a obsah bielkovín, pri repke olejnej zvyšuje olejnatosť semien. 

Vrelo odporúčame použiť naše hnojivo na báze aminokyselín, ktoré pomôže rastlinám prekonať stres: DELFAN Plus. Pre pestovateľov máme aj osvedčené prípravky ako PMg ACTIVE, BORACTIVE, POLY ACTIVE B, ktoré rastlinám zabezpečia prísun fosforu a horčíka, resp. bóru už od skorých fáz vývoja, a tým pádom aj ich vyššiu mieru odolnosti voči abiotickým stresom.

Ak však chceme svojim rastlinám v jarnom období dopriať to najlepšie, nemali by sme zabúdať na listové hnojivá s obsahom síry a dusíka. Prečo? Dodávanie síry spolu s dusíkom vo forme postreku na list je mimoriadne dôležité. Pri síre a dusíku dochádza v rámci výživy rastlín k významným interakciám. Je potrebné pripomenúť, že aplikáciou veľkého množstva dusíka bez síry je jeho využiteľnosť výrazne obmedzená, čím klesá celá efektivita dusíkatého hnojenia s negatívnym dopadom na celkovú ekonomiku pestovania. Pri oziminách je vhodné tekuté hnojivá na báze síry a dusíka aplikovať v rámci produkčného hnojenia, pri obilninách je to od začiatku odnožovania až po začiatok kvitnutia, pri repke olejnej od fázy 8 listov až po tvorbu kvetných pukov.

V jarnom období patrí medzi základné úlohy síry v oziminách ovplyvňovanie metabolizmu vitamínov a účasť na zložení esenciálnych aminokyselín. Listové hnojivá s obsahom síry a dusíka podporujú procesy fotosyntézy a zvyšujú odolnosť rastlín proti stresu, čím následne zvyšujú kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. Krátko po skončení zimy, v období odnožovania (Obrázok 1), majú ozimné obilniny na síru najvyššie nároky. Spoločná aplikácia síry a dusíka podporuje tvorbu produktívnych odnoží a klasov. Síra taktiež pozitívne ovplyvňuje počet kvietkov v kláskoch, čiže aj samotný počet zŕn v klase. 

Obrázok 1 Ideálna rastová fáza ozimnej pšenice pre listovú aplikáciu hnojív s obsahom síry 
(zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

V rastlinnej výrobe platí známy jav „kvantita verzus kvalita“. Vysoké úrody zrna obilnín sú často charakteristické nižšou kvalitou. Z pohľadu kvality zrna je rozhodujúcim najmä obsah bielkovín v zrne, ktorý býva pri vyšších úrodách potlačený. Je dokázané, že síra v interakcii s dusíkom dokáže udržať kvalitu produkcie na požadovanej úrovni aj v ročníkoch, ktoré prajú skôr kvantitatívnym ukazovateľom produkcie. Pri repke olejnej sa síra v interakcii s dusíkom výrazne podieľa na syntéze oleja, metabolizme rastových hormónov a ochrane proti chorobám a škodcom.

Pomôcť môžu aj valce

V súvislosti so zmenou klímy býva počas zimy viacero lokalít Slovenska, najmä južné a západné okresy, čoraz častejšie bez snehovej pokrývky. Holomrazy spôsobujú tzv. „vyťahovanie“ rastlín z pôdy. Najmä ozimným obilninám môžeme na jar po preschnutí pôdy pomôcť tak, že porasty povalcujeme hladkými valcami, čím zlepšíme kontakt rastliny s pôdou, podporíme kapilárny zdvih vody, rozvoj koreňovej sústavy, príjem živín a odnožovanie.

Tak si to zhrňme

Okrem správneho osevného postupu, základného hnojenia, dodržania termínu sejby a správne zvoleného výsevku certifikovaného osiva je v systéme ozimných plodín dôležité:

•  na jeseň podporiť odolnosť proti vymŕzaniu listovými fosforečnými a draselnými hnojivami,
•  v jarnom období nezabúdať na síru, ktorá spolu s dusíkom pôsobí ako štartér enzymatických reakcií,
•  mrazom povytiahnuté rastliny pritlačiť do pôdy valcami pre lepší príjem vody a živín.

Potrebujete poradiť? Obráťte sa na náš tím odborníkov. 

Najnovšie články

Magazín

Ako nepremárniť potenciál kukurice?

Ako nepremárniť potenciál kukurice?

Pestovanie kukurice siatej zohráva dôležitú úlohu v mnohých oblastiach, vrátane potravinárstva, hospodárstva a energetiky. Za najvýznamnejšie úžitkové smery možno v podmienkach Slovenska považovať pestovanie kukurice na zrno a na siláž. Úrody kukurice na zrno u nás dosiahli za posledných 5 rokov priemer na úrovni 7,6 t/ha. Čítať viac...

Čo sa v skutočnosti nachádza v mliečnych kŕmnych zmesiach?

Čo sa v skutočnosti nachádza v mliečnych kŕmnych zmesiach?

... zdroje bielkovín z mlieka a zložiek mliečneho pôvodu. Zloženie mliečnej kŕmnej zmesi by vždy malo zohľadňovať potreby a tráviace schopnosti zvieraťa. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá kvalita a množstvo bielkovín. Bielkoviny v mliečnych zložkách sú zdrojom aminokyselín, potrebných na tvorbu telesných bielkovín, pre dokonalý rast a vývin svalstva a telesných orgánov.  Čítať viac...

Aminokyseliny a ich úloha vo výžive rastlín

Aminokyseliny a ich úloha vo výžive rastlín

Aminokyseliny môžeme v súčasnosti nájsť ako súčasť rôznych biostimulátorov rastu rastlín. Pozrime sa však na biostimulátory rastu bližšie. Často sú definované ako akékoľvek látky alebo mikroorganizmy so schopnosťou zvýšiť využiteľnosť živín, toleranciu voči abiotickému stresu a/alebo kvantitatívne a kvalitatívne parametre produktov poľnohospodárskych plodín. Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača