Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Hnoj ekologicky – budeš ekonomický

Tohtoročná sezóna opäť potvrdila lukratívnosť pestovania repky olejnej. Jej opätovné zaradenie do osevných postupov mnohých pestovateľov je len logickým vyústením tohtoročných cien. Veríme, že aj budúci rok bude pre repku priaznivý, a bude patriť k top pestovaným plodinám na Slovensku.

Ale aby sme dosiahli očakávaný profit, už teraz jej musíme dopriať patričnú starostlivosť. A ako iste mnohí tušia, tá jesenná bude spočívať najmä v dodaní tých správnych živín. Vzhľadom na to, že dnes sa budeme venovať jesennému hnojeniu, nezabudneme ani na pšenicu, ktorej sejba nás ešte len čaká. Využime však tento časový priestor na to, aby sme sa na túto fázu poriadne pripravili, a povedali si, aké možnosti v oblasti výživy máme. 

Hnojenie pšenice a repky na jeseň

Na proces hnojenia vplýva veľa faktorov, napríklad počasie, pH pôdy, predplodina a podobne. Kľúčovým rozhodnutím agronóma je aj termín aplikácie. Pestovateľ musí vziať do úvahy všetky aspekty a až na základe tejto analýzy sa rozhodnúť, ktorý prípravok spomedzi pestrej škály hnojív, ktoré súčasný trh ponúka, bude pre neho ten najvhodnejší. Len vtedy bude hnojenie účinné, efektívne a ekonomické. 

Nie je ani dobré, ak aplikujeme vyššie množstvá hnojív, než je pôda schopná naviazať do sorpčného komplexu. Prebytočné živiny sa dostávajú do menej prístupných až neprístupných väzieb. V praxi to znamená, že prehnojovaním dosiahneme presne pravý opak. Nižšia účinnosť a ešte aj ekologické riziko v podobe vyplavenia živín do spodných vrstiev pôd sa premietnu zvýšením nákladov. 

Prípravky vhodné na jeseň

Pri jesennom hnojení sa držíme overeného pravidla – znižujeme príjem dusíka a sústredíme sa na dodanie fosforu. Pre repku aj pšenicu je fosfor nenahraditeľný už od prvých vývojových fáz. Je veľmi dôležité vedieť, že fosfor musíme dodať včas a pre mladé rastlinky v ľahko prijateľnej forme. Ak patríte k pestovateľom, ktorým v strojovom parku nechýba adaptér na mikrogranulované hnojívá, odporúčame použiť pre hnojenie pšenice hnojivo Best Starter Maximum hnojivo s rýchlo prijateľným fosforom, draslíkom a vysokým podielom humínovej zložky, ktorá pšenici pomôže vytvoriť bohatý koreňový systém. Z výskumov vyplýva, že pri spoločnej aplikácii minerálnych hnojív a humínov je možné dávku minerálnych hnojív znížiť o 20 – 30 %, a to bez rizika zníženia úrody. Je otázne, či bude táto štúdia dlhodobo aplikovateľná v podmienkach Slovenska, kde sa dávky hnojív regulujú najmä z ekonomického hľadiska. 

Či už sa teória znižovania dávky minerálnych hnojív potvrdí, alebo nie, musíme si uvedomiť nasledovné: tlak na ekologizáciu rastlinnej výroby silnie a aj nadchádzajúce programovacie obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky bude klásť vysoký dôraz na ozdravovanie pôd a postupy šetrné k životnému prostrediuPri snahe dosahovať dobré úrody budú musieť všetky agrotechnické postupy smerovať k získaniu zdravej a biologicky činnej pôdy bohatej na pôdnu organickú hmotu.

A ako ich dosiahnuť? Pri napĺňaní týchto cieľov vám pomôžu minerálne hnojivá obsahujúce humínové zložky. Humínové látky majú pozitívny vplyv na fyziologické, chemické a biologické vlastnosti pôdy, napr. priaznivo vplývajú na mikrobiálne populácie v nej. Výsledkom bude zdravá pôda, ktorá sa dokáže lepšie vyrovnať s pretrvávajúcim suchom či vsakovaním a udržaním vody z intenzívnych zrážok, a ešte aj napĺňanie cieľov SPP.   

 

Listová výživa repky a pšenice

Hnojiť ekonomickejšie a ekologickejšie majú, samozrejme, možnosť i tí poľnohospodári, ktorí uprednostňujú klasickú aplikáciu hnojív na list. Odporúčame siahnuť po prípravkoch, ktoré okrem toho, že obsahujú živiny, majú aj stimulačný účinok. 

Favoritom jesenného hnojenia pšenice ozimnej sa stal koncentrát Humofolátov Biostrong, ktorý obsahuje aj komplex mikroelementov. Ozimná repka zase výborne reaguje na aplikáciu bioaktívnych hnojív s obsahom fosforu, draslíka a bóru. Aplikácia na začiatku vegetácie zabezpečí stimuláciu i dodanie prvkov, ktoré sa veľmi rýchlo zužitkujú v metabolizme mladých pletív. Hnojivá Phosph Plus, Kalium Plus a Top Grain obsahujú okrem dobre prijateľných makroelementov aj komplex mikroelementov v chelátovej väzbe. Živiny viazané v chelátovej väzbe sú pre rastliny asi najrýchlejšie a najľahšie prijateľné. Vďaka tomu vychádza toto hnojenie ekonomicky najefektívnejšie a navyše je aj šetrné k životnému prostrediu. Opäť teda budeme napĺňať ciele ekologizácie SPP.

 

Nezabúdajme na mikroživiny

Mikroživiny zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní úrody, hoci sú potrebné len v stopových množstvách. Potrebu mikroelementov pre rastliny je ideálne dopĺňať, resp. korigovať listovou aplikáciou, pretože ide o ekonomicky najprijateľnejší spôsob. Forma zvolených živín v hnojivách je pre účinnosť rozhodujúca. Jednou z najekonomickejších aplikácií, na ktorú netreba pri súčasných podmienkach zabúdať, je aplikácia bóru. Odporúčame vybrať si prípravok, ktorý zároveň porast stimuluje – POLY ACTIVE B, BORACTIVE s obsahom mikronizovaného bóru, cukrov vo forme polyolov a kyseliny algínovej. Formulácia prípravku umožňuje lepší transport bóru v pletivách, s čím je spojené aj nižšie dávkovanie na hektár.

Funkcia makroelementov v repke a pšenici

Fosfor

✓ Energetický prvok ovplyvňujúci všetky biochemické procesy v rastlinách.

✓ Pre rastlinu je nevyhnutý v dobre prijateľnej forme krátko po vzídení rastlín.

✓ Plní nezastupiteľné funkcie v procesoch fotosyntézy, dýchaní, metabolizme cukrov a bielkovín a syntéze organických zlúčenín.

Stimulačné hnojivá s obsahom fosforu – Phosph Plus, TopGrain, PMg Active

Draslík

✓ Aktivátor enzymatických reakcií – podporuje procesy vzniku cukrov aj bielkovín.

✓ Priamo pôsobí v prenose a pútaní energie do chemických väzieb, čo zvyšuje výťažok fotosyntézy. (Cukornaté zložky sú základným prvkom tvorby úrody a kvality.)

✓ Ovplyvňuje vodný režim, tým pádom aj hospodárenie vodou (cez funkciu otvárania a zatvárania prieduchov). Táto vlastnosť sa využíva ako pred zimou, tak aj v suchých periódach vegetácie.

✓ Zvyšuje odolnosť voči stresovým faktorom, ako mráz – vyššia koncentrácia bunkovej šťavy posúva bod mrazu nižšie. 

✓ Prispieva k lepšej odolnosti voči hubovým a bakteriálnym chorobám vytváraním pevnejších bunkových stien.

Stimulačné hnojivá sobsahom draslíka – Kalium Plus, Top Grain, Kali 500

Správna voľba prípravku spolu s vhodným termínom aplikácie sú zárukou rentabilného použitia. S výberom vám radi pomôžu naši obchodní zástupcovia (alebo sa nám ozvite na vetagro@vetagto.sk). 

Najnovšie články

Magazín

Načasovanie je kľúčové

Načasovanie je kľúčové

Cukrová repa patrí aj v tomto roku k najvýnosnejším plodinám. Garancia výkupnej ceny dodáva pestovateľom chuť dať repe všetko, čo potrebuje a naplno využiť výnosový potenciál odrody.  Počas dlhého vegetačného obdobia popretkávaného suchými periódami sú listové hnojivá a biostimulátory skvelou voľbou. Efektívne obohacujú repu o potrebné makro aj mikro-prvky a zároveň vytvárajú podmienky pre vyššiu odolnosť rastlín voči stresovým faktorom. Cukrová repa je jedna z najlepšie reagujúcich plodín na listovú výživu a  prispieva k maximálnemu využitiu vegetačnej doby, ktorá je jedným z rozhodujúcich faktorov tvorby úrody. Čítať viac...

Kyselina lignosulfónová – štartér úrodotvorných procesov

Kyselina lignosulfónová – štartér úrodotvorných procesov

Možnosti zvyšovania úrod prostredníctvom aplikácie priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín možno považovať za klasický prístup, ktorý však začína mať svoje úskalia. V neprospech tohto systému hrá ekologizácia poľnohospodárstva a vysoké ceny hnojív a pesticídov. V modernej agronómii sa však čoraz častejšie dostavajú do popredia sofistikované, niekedy nazývané aj „smart“ prístupy v oblasti podpory produkcie poľných plodín. Väčšinou sa jedná o listovú aplikáciu prípravkov, ktoré obsahujú látky so schopnosťou rýchlo sa zapojiť do metabolických procesov rastlín a pozitívne ovplyvniť kvitnutie, dozrievanie, zdravotný stav, ale aj hospodárenie rastliny s vodou. Jedným z takýchto prípravkov je aj Brotaverd®. Čítať viac...

Rýchla a cielená výživa kukurice v jej kritických fázach vývinu

Rýchla a cielená výživa kukurice v jej kritických fázach vývinu

Kukurica patrí z hľadiska výživy medzi plodiny, ktoré sú na prísun makroprvkov náročné. Je to draslomilná plodina, náročná na dusík, ktorá potrebuje fosfor počas celého vegetačného obdobia. Z mikroprvkov má uplatnenie v prvom rade zinok, ale zanedbateľný nie je ani bór.  Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača